Septuagint, Prophetia Zachariae 7:

(70인역 성경, 즈카르야서 7:)

ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει, ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέωσ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Ζαχαρίαν τετράδι τοῦ μηνὸσ τοῦ ἐνάτου, ὅσ ἐστι Χασελεῦ. καὶ ἐξαπέστειλεν εἰσ Βαιθὴλ Σαρασὰρ καὶ Ἀρβεσεὲρ ὁ βασιλεὺσ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτοῦ τοῦ ἐξιλάσασθαι τὸν Κύριον λέγων πρὸσ τοὺσ ἱερεῖσ τοὺσ ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου παντοκράτοροσ καὶ πρὸσ τοὺσ προφήτασ λέγων. εἰσελήλυθεν ὧδε ἐν τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ τὸ ἁγίασμα, καθότι ἐποίησα ἤδη ἱκανὰ ἔτη. καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου τῶν δυνάμεων πρὸσ ἐμὲ λέγων. εἰπὸν πρὸσ ἅπαντα τὸν λαὸν τῆσ γῆσ καὶ πρὸσ τοὺσ ἱερεῖσ λέγων. ἐὰν νηστεύσητε ἢ κόψησθε ἐν ταῖσ πέμπταισ ἢ ἐν ταῖσ ἑβδόμαισ, καὶ ἰδοὺ ἑβδομήκοντα ἔτη μὴ νηστείαν νενηστεύκατέ μοι̣ καὶ ἐὰν φάγητε ἢ πίητε, οὐχ ὑμεῖσ ἔσθετε καὶ πίνετε̣ οὐχ οὗτοι οἱ λόγοι, οὓσ ἐλάλησε Κύριοσ ἐν χερσὶ τῶν προφητῶν τῶν ἔμπροσθεν, ὅτε ἦν Ἱερουσαλὴμ κατοικουμένη καὶ εὐθηνοῦσα καὶ αἱ πόλεισ κυκλόθεν αὐτῆσ καὶ ἡ ὀρεινὴ καὶ ἡ πεδινὴ κατῳκεῖτο̣ καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Ζαχαρίαν λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. κρίμα δίκαιον κρίνετε καὶ ἔλεοσ καὶ οἰκτιρμὸν ποιεῖτε ἕκαστοσ πρὸσ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ χήραν καὶ ὀρφανὸν καὶ προσήλυτον καὶ πένητα μὴ καταδυναστεύετε, καὶ κακίαν ἕκαστοσ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ μὴ μνησικακείτω ἐν ταῖσ καρδίαισ ὑμῶν. καὶ ἠπείθησαν τοῦ προσέχειν καὶ ἔδωκαν νῶτον παραφρονοῦντα καὶ τὰ ὦτα αὐτῶν ἐβάρυναν τοῦ μὴ εἰσακούειν καὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν ἔταξαν ἀπειθῆ τοῦ μὴ ἐσακούειν τοῦ νόμου μου καὶ τοὺσ λόγουσ, οὓσ ἐξαπέστειλε Κύριοσ παντοκράτωρ ἐν πνεύματι αὐτοῦ ἐν χερσὶ τῶν προφητῶν τῶν ἔμπροσθεν. καὶ ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη παρὰ Κυρίου παντοκράτοροσ. καὶ ἔσται ὃν τρόπον εἶπε καὶ οὐκ εἰσήκουσαν, οὕτωσ κεκράξονται καὶ οὐ μὴ εἰσακούσω, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. καὶ ἐκβαλῶ αὐτοὺσ εἰσ πάντα τὰ ἔθνη, ἃ οὐκ ἔγνωσαν, καὶ ἡ γῆ ἀφανισθήσεται κατόπισθεν αὐτῶν ἐκ διοδεύοντοσ καὶ ἐξ ἀναστρέφοντοσ. καὶ ἔταξαν γῆν ἐκλεκτὴν εἰσ ἀφανισμόν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION