Septuagint, Prophetia Habacuc 3:

(70인역 성경, 하바쿡서 3:)

Προσευχὴ Ἀμβακοὺμ τοῦ προφήτου μετὰ ᾠδῆσ. ‐ ΚΥΡΙΕ, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην. Κύριε, κατενόησα τὰ ἔργα σου καὶ ἐξέστην. ἐν μέσῳ δύο ζῴων γνωσθήσῃ, ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ, ἐν τῷ παρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδειχθήσῃ, ἐν τῷ ταραχθῆναι τὴν ψυχήν μου, ἐν ὀργῇ ἐλέουσ μνησθήσῃ. ὁ Θεὸσ ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει, καὶ ὁ ἅγιοσ ἐξ ὄρουσ κατασκίου δασέοσ. . ἐκάλυψεν οὐρανοὺσ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ, καὶ αἰνέσεωσ αὐτοῦ πλήρησ ἡ γῆ. καὶ φέγγοσ αὐτοῦ ὡσ φῶσ ἔσται, κέρατα ἐν χερσὶν αὐτοῦ, καὶ ἔθετο ἀγάπησιν κραταιὰν ἰσχύοσ αὐτοῦ. πρὸ προσώπου αὐτοῦ πορεύσεται λόγοσ, καὶ ἐξελεύσεται εἰσ παιδείαν κατὰ πόδασ αὐτοῦ ἔστη, καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ. ἐπέβλεψε, καὶ διετάκη ἔθνη. διεβρύθη τὰ ὄρη βίᾳ, ἐτάκησαν βουνοὶ αἰώνιοι. πορείασ αἰωνίασ αὐτοῦ ἀντὶ κόπων εἶδον. σκηνώματα Αἰθιόπων πτοηθήσονται καὶ αἱ σκηναὶ γῆσ Μαδιάμ. μὴ ἐν ποταμοῖσ ὠργίσθησ, Κύριε, ἢ ἐν ποταμοῖσ ὁ θυμόσ σου̣ ἢ ἐν θαλάσσῃ τὸ ὅρμημά σου̣ ὅτι ἐπιβήσῃ ἐπὶ τοὺσ ἵππουσ σου, καὶ ἡ ἱππασία σου σωτηρία. ἐντείνων ἐντενεῖσ τὸ τόξον σου ἐπὶ σκῆπτρα, λέγει Κύριοσ. . ποταμῶν ραγήσεται γῆ. ὄψονταί σε καὶ ὠδινήσουσι λαοί, σκορπίζων ὕδατα πορείασ αὐτοῦ. ἔδωκεν ἡ ἄβυσσοσ φωνὴν αὐτῆσ, ὕψοσ φαντασίασ αὐτῆσ. ἐπῄρθη ὁ ἥλιοσ, καὶ ἡ σελήνη ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῆσ. εἰσ φῶσ βολίδεσ σου πορεύσονται, εἰσ φέγγοσ ἀστραπῆσ ὅπλων σου. ἐν ἀπειλῇ ὀλιγώσεισ γῆν καὶ ἐν θυμῷ κατάξεισ ἔθνη. ἐξῆλθεσ εἰσ σωτηρίαν λαοῦ σου τοῦ σῶσαι τὸν χριστόν σου. ἔβαλεσ εἰσ κεφαλὰσ ἀνόμων θάνατον, ἐξήγειρασ δεσμοὺσ ἕωσ τραχήλου. . διέκοψασ ἐν ἐκστάσει κεφαλὰσ δυναστῶν, σεισθήσονται ἐν αὐτῇ. διανοίξουσι χαλινοὺσ αὐτῶν ὡσ ἐσθίων πτωχὸσ λάθρᾳ. καὶ ἐπεβίβασασ εἰσ θάλασσαν τοὺσ ἵππουσ σου ταράσσοντασ ὕδατα πολλά. ἐφυλαξάμην, καὶ ἐπτοήθη ἡ κοιλία μου ἀπὸ φωνῆσ προσευχῆσ χειλέων μου, καὶ εἰσῆλθε τρόμοσ εἰσ τὰ ὀστᾶ μου, καὶ ὑποκάτωθέν μου ἐταράχθη ἡ ἕξισ μου. ἀναπαύσομαι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεωσ τοῦ ἀναβῆναι εἰσ λαὸν παροικίασ μου. διότι συκῆ οὐ καρποφορήσει, καὶ οὐκ ἔσται γενήματα ἐν ταῖσ ἀμπέλοισ. ψεύσεται ἔργον ἐλαίασ, καὶ τὰ πεδία οὐ ποιήσει βρῶσιν. ἐξέλιπον ἀπὸ βρώσεωσ πρόβατα, καὶ οὐχ ὑπάρχουσι βόεσ ἐπὶ φάτναισ. ἐγὼ δὲ ἐν τῷ Κυρίῳ ἀγαλλιάσομαι, χαρήσομαι ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. Κύριοσ ὁ Θεὸσ δύναμίσ μου καὶ τάξει τοὺσ πόδασ μου εἰσ συντέλειαν. ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιβιβᾷ με τοῦ νικῆσαί με ἐν τῇ ᾠδῇ αὐτοῦ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION