Septuagint, Liber Sirach 40:

(70인역 성경, Liber Sirach 40:)

ΑΣΧΟΛΙΑ μεγάλη ἔκτισται παντὶ ἀνθρώπῳ καὶ ζυγὸσ βαρὺσ ἐπὶ υἱοὺσ Ἀδὰμ ἀφ̓ ἡμέρασ ἐξόδου ἐκ γαστρὸσ μητρὸσ αὐτῶν ἕωσ ἡμέρασ ἐπιστροφῆσ εἰσ μητέρα πάντων. τοὺσ διαλογισμοὺσ αὐτῶν καὶ φόβον καρδίασ, ἐπίνοια προσδοκίασ, ἡμέρα τελευτῆσ. ἀπὸ καθημένου ἐπὶ θρόνου ἐν δόξῃ καὶ ἕωσ τεταπεινωμένου ἐν γῇ καὶ σποδῷ, ἀπὸ φοροῦντοσ ὑάκινθον καὶ στέφανον καὶ ἕωσ περιβαλλομένου ὠμόλινον, θυμὸσ καὶ ζῆλοσ καὶ ταραχὴ καὶ σάλοσ καὶ φόβοσ θανάτου καὶ μηνίαμα καὶ ἔρισ. καὶ ἐν καιρῷ ἀναπαύσεωσ ἐπὶ κοίτησ ὕπνοσ νυκτὸσ ἀλλοιοῖ γνῶσιν αὐτοῦ. ὀλίγον ὡσ οὐδὲν ἐν ἀναπαύσει, καὶ ἀπ̓ ἐκείνου ἐν ὕπνοισ ὡσ ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶσ τεθορυβημένοσ ἐν ὁράσει καρδίασ αὐτοῦ, ὡσ ἐκπεφευγὼσ ἀπὸ προσώπου πολέμου. ἐν καιρῷ σωτηρίασ αὐτοῦ ἐξηγέρθη καὶ ἀποθαυμάζων εἰσ οὐδένα φόβον. μετὰ πάσησ σαρκὸσ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕωσ κτήνουσ, καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλῶν ἑπταπλάσια πρὸσ ταῦτα. θάνατοσ καὶ αἷμα καὶ ἔρισ καὶ ρομφαία, ἐπαγωγαί, λιμὸσ καὶ σύντριμμα καὶ μάστιξ, ἐπὶ τοὺσ ἀνόμουσ ἐκτίσθη ταῦτα πάντα, καὶ δἰ αὐτοὺσ ἐγένετο ὁ κατακλυσμόσ. πάντα, ὅσα ἀπὸ γῆσ, εἰσ γῆν ἀναστρέφει, καὶ ἀπὸ ὑδάτων εἰσ θάλασσαν ἀνακάμπτει. Πᾶν δῶρον καὶ ἀδικία ἐξαλειφθήσεται, καὶ πίστισ εἰσ τὸν αἰῶνα στήσεται. χρήματα ἀδίκων ὡσ ποταμὸσ ξηρανθήσεται καὶ ὡσ βροντὴ μεγάλη ἐν ὑετῷ ἐξηχήσει. ἐν τῷ ἀνοῖξαι αὐτὸν χεῖρασ εὐφρανθήσεται, οὕτωσ οἱ παραβαίνοντεσ εἰσ συντέλειαν ἐκλείψουσιν. ἔκγονα ἀσεβῶν οὐ πληθύνει κλάδουσ, καὶ ρίζαι ἀκάθαρτοι ἐπ̓ ἀκροτόμου πέτρασ. ἄχει ἐπὶ παντὸσ ὕδατοσ καὶ χείλουσ ποταμοῦ πρὸ παντὸσ χόρτου ἐκτιλήσεται. χάρισ ὡσ παράδεισοσ ἐν εὐλογίαισ, καὶ ἐλεημοσύνη εἰσ τὸν αἰῶνα διαμένει. Ζωὴ αὐτάρκουσ ἐργάτου γλυκανθήσεται, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ὁ εὑρίσκων θησαυρόν. τέκνα καὶ οἰκοδομὴ πόλεωσ στηρίζουσιν ὄνομα, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ ἄμωμοσ λογίζεται. οἶνοσ καὶ μουσικὰ εὐφραίνουσι καρδίαν, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἀγάπησισ σοφίασ. αὐλὸσ καὶ ψαλτήριον ἡδύνουσι μέλι, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γλῶσσα ἡδεῖα. χάριν καὶ κάλλοσ ἐπιθυμήσει ὁ ὀφθαλμόσ σου, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα χλόην σπόρου. φίλοσ καὶ ἑταῖροσ εἰσ καιρὸν ἀπαντῶντεσ, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ μετὰ ἀνδρόσ. ἀδελφοὶ καὶ βοήθεια εἰσ καιρὸν θλίψεωσ, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἐλεημοσύνη ρύσεται. χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐπιστήσουσι πόδα, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα βουλὴ εὐδοκιμεῖται. χρήματα καὶ ἰσχὺσ ἀνυψώσουσι καρδίαν, καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα φόβοσ Κυρίου. οὐκ ἔστιν ἐν φόβῳ Κυρίου ἐλάττωσισ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐπιζητῆσαι ἐν αὐτῷ βοήθειαν. φόβοσ Κυρίου ὡσ παράδεισοσ εὐλογίασ, καὶ ὑπὲρ πᾶσαν δόξαν ἐκάλυψαν αὐτόν. Τέκνον, ζωὴν ἐπαιτήσεωσ μὴ βιώσῃσ. κρεῖσσον ἀποθανεῖν ἢ ἐπαιτεῖν. ἀνὴρ βλέπων εἰσ τράπεζαν ἀλλοτρίαν, οὐκ ἔστιν αὐτοῦ ὁ βίοσ ἐν λογισμῷ ζωῆσ, ἀλισγήσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐν ἐδέσμασιν ἀλλοτρίοισ. ἀνὴρ δὲ ἐπιστήμων καὶ πεπαιδευμένοσ φυλάξεται. ἐν στόματι ἀναιδοῦσ γλυκανθήσεται ἐπαίτησισ, καὶ ἐν κοιλίᾳ αὐτοῦ πῦρ καήσεται.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION