Septuagint, Liber Sirach 35:

(70인역 성경, Liber Sirach 35:)

Ο ΣΥΝΤΗΡΩΝ νόμον πλεονάζει προσφοράσ, θυσιάζων σωτηρίου ὁ προσέχων ἐντολαῖσ. ἀνταποδιδοὺσ χάριν προσφέρων σεμίδαλιν, καὶ ὁ ποιῶν ἐλεημοσύνην θυσιάζων αἰνέσεωσ. εὐδοκία Κυρίου ἀποστῆναι ἀπὸ πονηρίασ, καὶ ἐξιλασμὸσ ἀποστῆναι ἀπὸ ἀδικίασ. μὴ ὀφθῇσ ἐν προσώπῳ Κυρίου κενόσ, πάντα γὰρ ταῦτα χάριν ἐντολῆσ. προσφορὰ δικαίου λιπαίνει θυσιαστήριον, καὶ ἡ εὐωδία αὐτῆσ ἔναντι Ὑψίστου. θυσία ἀνδρὸσ δικαίου δεκτή, καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῆσ οὐκ ἐπιλησθήσεται. ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ δόξασον τὸν Κύριον, καὶ μὴ σμικρύνῃσ ἀπαρχὴν χειρῶν σου. ἐν πάσῃ δόσει ἱλάρωσον τὸ πρόσωπόν σου καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἁγίασον δεκάτην. δὸσ Ὑψίστῳ κατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ καὶ ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ καθ̓ εὕρεμα χειρόσ. ὅτι Κύριοσ ἀνταποδιδούσ ἐστι καὶ ἑπταπλάσια ἀνταποδώσει σοι. Μὴ δωροκόπει, οὐ γὰρ προσδέξεται. καὶ μὴ ἔπεχε θυσίᾳ ἀδίκῳ, ὅτι Κύριοσ κριτήσ ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι παῤ αὐτῷ δόξα προσώπου. οὐ λήψεται πρόσωπον ἐπὶ πτωχοῦ καὶ δέησιν ἠδικημένου εἰσακούσεται. οὐ μὴ ὑπερίδῃ ἱκετείαν ὀρφανοῦ καὶ χήραν, ἐὰν ἐκχέῃ λαλιάν. οὐχὶ δάκρυα χήρασ ἐπὶ σιαγόνα καταβαίνει καὶ ἡ καταβόησισ ἐπὶ τῷ καταγαγόντι αὐτά̣ θεραπεύων ἐν εὐδοκίᾳ δεχθήσεται, καὶ ἡ δέησισ αὐτοῦ ἕωσ νεφελῶν συνάψει. προσευχὴ ταπεινοῦ νεφέλασ διῆλθε, καὶ ἕωσ συνεγγίσῃ, οὐ μὴ παρακληθῇ. καὶ οὐ μὴ ἀποστῇ, ἕωσ ἐπισκέψηται ὁ Ὕψιστοσ. καὶ κρινεῖ δικαίωσ καὶ ποιήσει κρίσιν. καὶ ὁ Κύριοσ οὐ μὴ βραδύνῃ, οὐδὲ μὴ μακροθυμήσῃ ἐπ̓ αὐτοῖσ, ἕωσ ἂν συντρίψῃ ὀσφὺν ἀνελεημόνων, καὶ τοῖσ ἔθνεσιν ἀνταποδώσει ἐκδίκησιν, ἕωσ ἐξάρῃ πλῆθοσ ὑβριστῶν καὶ σκῆπτρα ἀδίκων συντρίψῃ. ἕωσ ἀνταποδῷ ἀνθρώπῳ κατὰ τὰσ πράξεισ αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν. ἕωσ κρίνῃ τὴν κρίσιν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ εὐφρανεῖ αὐτοὺσ ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ. ὡραῖον ἔλεοσ ἐν καιρῷ θλίψεωσ αὐτοῦ, ὡσ νεφέλαι ὑετοῦ ἐν καιρῷ ἀβροχίασ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION