Septuagint, Liber Sirach 18:

(70인역 성경, Liber Sirach 18:)

Ο ΖΩΝ εἰσ τὸν αἰῶνα ἔκτισε τὰ πάντα κοινῇ. Κύριοσ μόνοσ δικαιωθήσεται. [καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλοσ πλὴν αὐτοῦ οἰακίζων τὸν κόσμον ἐν σπιθαμῇ χειρὸσ αὐτοῦ, καὶ πάντα ὑπακούει τῷ θελήματι αὐτοῦ, αὐτὸσ γὰρ βασιλεὺσ πάντων ἐν κράτει αὐτοῦ, διαστέλλων ἐν αὐτοῖσ ἅγια ἀπὸ βεβήλων]. οὐθενὶ ἐξεποίησεν ἐξαγγεῖλαι τὰ ἔργα αὐτοῦ. καὶ τίσ ἐξιχνιάσει τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ̣ κράτοσ μεγαλωσύνησ αὐτοῦ τίσ ἐξαριθμήσεται̣ καὶ τίσ προσθήσει ἐκδιηγήσασθαι τὰ ἐλέη αὐτοῦ̣ οὐκ ἔστιν ἐλαττῶσαι οὐδὲ προσθεῖναι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐξιχνιάσαι τὰ θαυμάσια τοῦ Κυρίου. ὅταν συντελέσῃ ἄνθρωποσ, τότε ἄρχεται, καὶ ὅταν παύσηται, τότε ἀπορηθήσεται. τί ἄνθωποσ καὶ τί ἡ χρῆσισ αὐτοῦ̣ τί τὸ ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ τί τὸ κακὸν αὐτοῦ̣ ἀριθμὸσ ἡμερῶν ἀνθρώπου πολλὰ ἔτη ἑκατόν. ὡσ σταγὼν ὕδατοσ ἀπὸ θαλάσσησ καὶ ψῆφοσ ἄμμου, οὕτωσ ὀλίγα ἔτη ἐν ἡμέρᾳ αἰῶνοσ. διὰ τοῦτο ἐμακροθύμησε Κύριοσ ἐπ̓ αὐτοῖσ καὶ ἐξέχεεν ἐπ̓ αὐτοὺσ τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ. εἶδε καὶ ἐπέγνω τὴν καταστροφὴν αὐτῶν ὅτι πονηρά. διὰ τοῦτο ἐπλήθυνε τὸν ἐξιλασμὸν αὐτοῦ. ἔλεοσ ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ, ἔλεοσ δὲ Κυρίου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα. ἐλέγχων καὶ παιδεύων καὶ διδάσκων καὶ ἐπιστρέφων ὡσ ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ. τοὺσ ἐκδεχομένουσ παιδείαν ἐλεᾷ καὶ τοὺσ κατασπεύδοντασ ἐπὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ. Τέκνον, ἐν ἀγαθοῖσ μὴ δῷσ μῶμον καὶ ἐν πάσῃ δόσει λύπην λόγων. οὐχὶ καύσωνα ἀναπαύσει δρόσοσ̣ οὕτωσ κρείσσων λόγοσ ἢ δόσισ. οὐκ ἰδοὺ λόγοσ ὑπὲρ δόμα ἀγαθόν̣ καὶ ἀμφότερα παρὰ ἀνδρὶ κεχαριτωμένῳ. μωρὸσ ἀχαρίστωσ ὀνειδιεῖ, καὶ δόσισ βασκάνου ἐκτήκει ὀφθαλμούσ. πρὶν ἢ λαλῆσαι μάνθανε, καὶ πρὸ ἀρρωστίασ θεραπεύου. πρὸ κρίσεωσ ἐξέταζε σεαυτόν, καὶ ἐν ὥρᾳ ἐπισκοπῆσ εὑρήσεισ ἐξιλασμόν. πρὶν ἀρρωστῆσαί σε ταπεινώθητι καὶ ἐν καιρῷ ἁμαρτημάτων δεῖξον ἐπιστροφήν. μὴ ἐμποδισθῇσ τοῦ ἀποδοῦναι εὐχὴν εὐκαίρωσ, καὶ μὴ μείνῃσ ἕωσ θανάτου δικαιωθῆναι. πρὶν εὔξασθαι, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ μὴ γίνου ὡσ ἄνθρωποσ πειράζων τὸν Κύριον. μνήσθητι θυμοῦ ἐν ἡμέραισ τελευτῆσ καὶ καιρὸν ἐκδικήσεωσ ἐν ἀποστροφῇ προσώπου. μνήσθητι καιρὸν λιμοῦ ἐν καιρῷ πλησμονῆσ, πτωχείαν καὶ ἔνδειαν ἐν ἡμέραισ πλούτου. ἀπὸ πρωί̈θεν ἕωσ ἑσπέρασ μεταβάλλει καιρόσ, καὶ πάντα ἐστὶ ταχινὰ ἔναντι Κυρίου. ἄνθρωποσ σοφὸσ ἐν παντὶ εὐλαβηθήσεται καὶ ἐν ἡμέραισ ἁμαρτιῶν προσέξει ἀπὸ πλημμελείασ. πᾶσ συνετὸσ ἔγνω σοφίαν καὶ τῷ εὑρόντι αὐτὴν δώσει ἐξομολόγησιν. συνετοὶ ἐν λόγοισ καὶ αὐτοὶ ἐσοφίσαντο καὶ ἀνώμβρησαν παροιμίασ ἀκριβεῖσ. ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΨΥΧΗΣ.‐ Ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν σου μὴ πορεύου καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέξεών σου κωλύου. ἐὰν χορηγήσῃσ τῇ ψυχῇ σου εὐδοκίαν ἐπιθυμίασ, ποιήσει σε ἐπίχαρμα τῶν ἐχθρῶν σου. μὴ εὐφραίνου ἐπὶ πολλῇ τρυφῇ, μηδὲ προσδεθῇσ συμβολῇ αὐτῆσ. μὴ γίνου πτωχὸσ συμβολοκοπῶν ἐκ δανεισμοῦ, καὶ οὐδέν σοί ἐστιν ἐν μαρσιπείῳ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION