Septuagint, Liber Sapientiae 1:

(70인역 성경, 지혜서 1:)

ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ δικαιοσύνην, οἱ κρίνοντεσ τὴν γῆν, φρονήσατε περὶ τοῦ Κυρίου ἐν ἀγαθότητι, καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίασ ζητήσατε αὐτόν. ὅτι εὑρίσκεται τοῖσ μὴ πειράζουσιν αὐτόν, ἐμφανίζεται δὲ τοῖσ μὴ ἀπιστοῦσιν αὐτῷ. σκολιοὶ γὰρ λογισμοὶ χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ, δοκιμαζομένη τε ἡ δύναμισ ἐλέγχει τοὺσ ἄφρονασ. ὅτι εἰσ κακότεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελεύσεται σοφία, οὐδὲ κατοικήσει ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίασ. ἅγιον γὰρ πνεῦμα παιδείασ φεύξεται δόλον καὶ ἀπαναστήσεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων καὶ ἐλεγχθήσεται ἐπελθούσησ ἀδικίασ. φιλάνθρωπον γὰρ πνεῦμα σοφία καὶ οὐκ ἀθῳώσει βλάσφημον ἀπὸ χειλέων αὐτοῦ. ὅτι τῶν νεφρῶν αὐτοῦ μάρτυσ ὁ Θεὸσ καὶ τῆσ καρδίασ αὐτοῦ ἐπίσκοποσ ἀληθὴσ καὶ τῆσ γλώσσησ ἀκουστήσ. ὅτι πνεῦμα Κυρίου πεπλήρωκε τὴν οἰκουμένην, καὶ τὸ συνέχον τὰ πάντα γνῶσιν ἔχει φωνῆσ. διὰ τοῦτο φθεγγόμενοσ ἄδικα οὐδεὶσ μὴ λάθῃ, οὐδὲ μὴ παροδεύσῃ αὐτὸν ἐλέγχουσα ἡ δίκη. ἐν γὰρ διαβουλίοισ ἀσεβοῦσ ἐξέτασισ ἔσται, λόγων δὲ αὐτοῦ ἀκοὴ πρὸσ Κύριον ἥξει εἰσ ἔλεγχον ἀνομημάτων αὐτοῦ. ὅτι οὖσ ζηλώσεωσ ἀκροᾶται τὰ πάντα, καὶ θροῦσ γογγυσμῶν οὐκ ἀποκρύπτεται. φυλάξασθε τοίνυν γογγυσμὸν ἀνωφελῆ καὶ ἀπὸ καταλαλιᾶσ φείσασθε γλώσσησ. ὅτι φθέγμα λαθραῖον κενὸν οὐ πορεύσεται, στόμα δὲ καταψευδόμενον ἀναιρεῖ ψυχήν. μὴ ζηλοῦτε θάνατον ἐν πλάνῃ ζωῆσ ὑμῶν, μηδὲ ἐπισπᾶσθε ὄλεθρον ἔργοισ χειρῶν ὑμῶν. ὅτι ὁ Θεὸσ θάνατον οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ τέρπεται ἐπ̓ ἀπωλείᾳ ζώντων. ἔκτισε γὰρ εἰσ τὸ εἶναι τὰ πάντα, καὶ σωτήριοι αἱ γενέσεισ τοῦ κόσμου, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖσ φάρμακον ὀλέθρου οὔτε ᾅδου βασίλειον ἐπὶ γῆσ. δικαιοσύνη γὰρ ἀθάνατόσ ἐστιν. Ἀσεβεῖσ δὲ ταῖσ χερσὶ καὶ τοῖσ λόγοισ προσεκαλέσαντο αὐτόν, φίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἐτάκησαν καὶ συνθήκην ἔθεντο πρὸσ αὐτόν, ὅτι ἄξιοί εἰσι τῆσ ἐκείνου μερίδοσ εἶναι.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION