Septuagint, Liber Iob 39:

(70인역 성경, 욥기 39:)

ΕΙ ἔγνωσ καιρὸν τοκετοῦ τραγελάφων πέτρασ, ἐφύλαξασ δὲ ὠδῖνασ ἐλάφων̣ ἠρίθμησασ δὲ μῆνασ αὐτῶν πλήρεισ τοκετοῦ αὐτῶν, ὠδῖνασ δὲ αὐτῶν ἔδυσασ̣ ἐξέθρεψασ δὲ αὐτῶν τὰ παιδία ἔξω φόβου̣ ὠδῖνασ δὲ αὐτῶν ἐξαποστελεῖσ̣ ἀπορρήξουσι τὰ τέκνα αὐτῶν, πληθυνθήσονται ἐν γεννήματι. ἐξελεύσονται, καὶ οὐ μὴ ἀνακάμψουσιν αὐτοῖσ. τίσ δέ ἐστιν ὁ ἀφεὶσ ὄνον ἄγριον ἐλεύθερον, δεσμοὺσ δὲ αὐτοῦ τίσ ἔλυσεν̣ ἐθέμην δὲ τὴν δίαιταν αὐτοῦ ἔρημον, καὶ τὰ σκηνώματα αὐτοῦ ἁλμυρίδα. καταγελῶν πολυοχλίασ πόλεωσ, μέμψιν δὲ φορολόγου οὐκ ἀκούων, κατασκέψεται ὄρη νομὴν αὐτοῦ καὶ ὀπίσω παντὸσ χλωροῦ ζητεῖ. βουλήσεται δέ σοι μονόκερωσ δουλεῦσαι ἢ κοιμηθῆναι ἐπὶ φάτνησ σου̣ δήσεισ δὲ ἐν ἱμᾶσι ζυγὸν αὐτοῦ ἢ ἑλκύσει σου αὔλακασ ἐν πεδίῳ̣ πέποιθασ δὲ ἐπ̓ αὐτῷ, ὅτι πολλὴ ἡ ἰσχὺσ αὐτοῦ, ἐπαφήσεισ δὲ αὐτῷ τὰ ἔργα σου̣ πιστεύσεισ δὲ ὅτι ἀποδώσει σοι τὸν σπόρον, εἰσοίσει δέ σου τὸν ἅλωνα̣ πτέρυξ τερπομένων νεέλασα, ἐὰν συλλάβῃ ἀσίδα καὶ νέσσα. ὅτι ἀφήσει εἰσ γῆν τὰ ὠὰ αὐτῆσ καὶ ἐπὶ χοῦν θάλψει καὶ ἐπελάθετο ὅτι ποὺσ σκορπιεῖ καὶ θηρία ἀγροῦ καταπατήσει. ἀπεσκλήρυνε τὰ τέκνα ἑαυτῆσ, ὥστε μὴ ἑαυτήν, εἰσ κενὸν ἐκοπίασεν ἄνευ φόβου. ὅτι κατεσιώπησεν αὐτῇ ὁ Θεὸσ σοφίαν καὶ οὐκ ἐπεμέρισεν αὐτῇ ἐν τῇ συνέσει. κατὰ καιρὸν ἐν ὕψει ὑψώσει, καταγελάσεται ἵππου καὶ τοῦ ἐπιβάτου αὐτοῦ. ἦ σὺ περιέθηκασ ἵππῳ δύναμιν, ἐνέδυσασ δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ φόβον̣ περιέθηκασ δὲ αὐτῷ πανοπλίαν, δόξαν δὲ στηθέων αὐτοῦ τόλμῃ̣ ἀνορύσσων ἐν πεδίῳ γαυριᾷ, ἐκπορεύεται δὲ εἰσ πεδίον ἐν ἰσχύϊ. συναντῶν βασιλεῖ καταγελᾷ καὶ οὐ μὴ ἀποστραφῇ ἀπὸ σιδήρου. ἐπ̓ αὐτῷ γαυριᾷ τόξον καὶ μάχαιρα, καὶ ὀργῇ ἀφανιεῖ τὴν γῆν καὶ οὐ μὴ πιστεύσει, ἕωσ ἂν σημάνῃ σάλπιγξ. σάλπιγγοσ δὲ σημαινούσησ λέγει. εὖγε. πόρρωθεν δὲ ὀσφραίνεται πολέμου σὺν ἅλματι καὶ κραυγῇ. ἐκ δὲ τῆσ σῆσ ἐπιστήμησ ἕστηκεν ἱέραξ, ἀναπετάσασ τὰσ πτέρυγασ, ἀκίνητοσ, καθορῶν τὰ πρὸσ νότον̣ ἐπὶ δὲ σῷ προστάγματι ὑψοῦται ἀετόσ, γὺψ δὲ ἐπὶ νοσσιᾶσ αὐτοῦ καθεσθεὶσ αὐλίζεται ἐπ̓ ἐξοχῇ πέτρασ καὶ ἀποκρύφῳ̣ ἐκεῖσε ὢν ζητεῖ τὰ σῖτα, πόρρωθεν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ σκοπεύουσι. νεοσσοὶ δὲ αὐτοῦ φύρονται ἐν αἵματι, οὗ δ̓ ἂν ὦσι τεθνεῶτεσ, παραχρῆμα εὑρίσκονται.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION