Septuagint, Liber Psalmorum 76:

(70인역 성경, 시편 76:)

Εἰσ τὸ τέλοσ, ὑπὲρ Ἰδιθούν. ψαλμὸσ τῷ Ἀσάφ. ‐ ΦΩΝῌ μου πρὸσ Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸσ τὸν Θεόν, καὶ προσέσχε μοι. ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώσ μου τὸν Θεὸν ἐξεζήτησα, ταῖσ χερσί μου νυκτὸσ ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠπατήθην. ἀπηνήνατο παρακληθῆναι ἡ ψυχή μου. ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ καὶ εὐφράνθην. ἠδολέσχησα, καὶ ὠλιγοψύχησε τὸ πνεῦμά μου. . προκατελάβοντο φυλακὰσ οἱ ὀφθαλμοί μου, ἐταράχθην καὶ οὐκ ἐλάλησα. διελογισάμην ἡμέρασ ἀρχαίασ, καὶ ἔτη αἰώνια ἐμνήσθην καὶ ἐμελέτησα. νυκτὸσ μετὰ τῆσ καρδίασ μου ἠδολέσχουν, καὶ ἔσκαλλε τὸ πνεῦμά μου. μὴ εἰσ τοὺσ αἰῶνασ ἀπώσεται Κύριοσ καὶ οὐ προσθήσει τοῦ εὐδοκῆσαι ἔτι̣ ἢ εἰσ τέλοσ τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ ἀποκόψει̣ συνετέλεσε ρῆμα ἀπὸ γενεᾶσ εἰσ γενεάν̣ μὴ ἐπιλήσεται τοῦ οἰκτειρῆσαι ὁ Θεόσ̣ ἢ συνέξει ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ τοὺσ οἰκτιρμοὺσ αὐτοῦ̣ . καὶ εἶπα. νῦν ἠρξάμην, αὕτη ἡ ἀλλοίωσισ τῆσ δεξιᾶσ τοῦ Ὑψίστου. ἐμνήσθην τῶν ἔργων Κυρίου, ὅτι μνησθήσομαι ἀπὸ τῆσ ἀρχῆσ τῶν θαυμασίων σου καὶ μελετήσω ἐν πᾶσι τοῖσ ἔργοισ σου καὶ ἐν τοῖσ ἐπιτηδεύμασί σου ἀδολεσχήσω. ὁ Θεόσ, ἐν τῷ ἁγίῳ ἡ ὁδόσ σου. τίσ Θεὸσ μέγασ ὡσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν̣ σὺ εἶ ὁ Θεὸσ ὁ ποιῶν θαυμάσια, ἐγνώρισασ ἐν τοῖσ λαοῖσ τὴν δύναμίν σου. ἐλυτρώσω ἐν τῷ βραχίονί σου τὸν λαόν σου, τοὺσ υἱοὺσ Ἰακὼβ καὶ Ἰωσήφ. . εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεόσ, εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν, ἐταράχθησαν ἄβυσσοι, πλῆθοσ ἤχουσ ὑδάτων, φωνὴν ἔδωκαν αἱ νεφέλαι, καὶ γὰρ τὰ βέλη σου διαπορεύονται. φωνὴ τῆσ βροντῆσ σου ἐν τῷ τροχῷ, ἔφαναν αἱ ἀστραπαί σου τῇ οἰκουμένῃ, ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομοσ ἐγενήθη ἡ γῆ. ἐν τῇ θαλάσσῃ αἱ ὁδοί σου, καὶ αἱ τρίβοι σου ἐν ὕδασι πολλοῖσ, καὶ τὰ ἴχνη σου οὐ γνωσθήσονται. ὡδήγησασ ὡσ πρόβατα τὸν λαόν σου ἐν χειρὶ Μωϋσῆ καὶ Ἀαρών.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION