Septuagint, Liber Psalmorum 30:

(70인역 성경, 시편 30:)

Εἰσ τὸ τέλοσ. ψαλμὸσ τῷ Δαυί̈δ. ἐκστάσεωσ. ΕΠΙ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰσ τὸν αἰῶνα. ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με. κλῖνον πρόσ με τὸ οὖσ σου, τάχυνον τοῦ ἐξελέσθαι με. γενοῦ μοι εἰσ Θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰσ οἶκον καταφυγῆσ τοῦ σῶσαί με. ὅτι κραταίωμά μου καὶ καταφυγή μου εἶ σὺ καὶ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματόσ σου ὁδηγήσεισ με καὶ διαθρέψεισ με. ἐξάξεισ με ἐκ παγίδοσ ταύτησ, ἧσ ἔκρυψάν μοι, ὅτι σὺ εἶ ὁ ὑπερασπιστήσ μου, Κύριε. εἰσ χεῖράσ σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου. ἐλυτρώσω με, Κύριε ὁ Θεὸσ τῆσ ἀληθείασ. ἐμίσησασ τοὺσ διαφυλάσσοντασ ματαιότητασ διακενῆσ. ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ ἤλπισα. ἀγαλλιάσομαι καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ ἐλέει σου, ὅτι ἐπεῖδεσ τὴν ταπείνωσίν μου, ἔσωσασ ἐκ τῶν ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ συνέκλεισάσ με εἰσ χεῖρασ ἐχθρῶν, ἔστησασ ἐν εὐρυχώρῳ τοὺσ πόδασ μου. ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι θλίβομαι. ἐταράχθη ἐν θυμῷ ὁ ὀφθαλμόσ μου, ἡ ψυχή μου καὶ ἡ γαστήρ μου. ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνῃ ἡ ζωή μου καὶ τὰ ἔτη μου ἐν στεναγμοῖσ. ἠσθένησεν ἐν πτωχείᾳ ἡ ἰσχύσ μου, καὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν. παρὰ πάντασ τοὺσ ἐχθρούσ μου ἐγενήθην ὄνειδοσ καὶ τοῖσ γείτοσί μου σφόδρα, καὶ φόβοσ τοῖσ γνωστοῖσ μου. οἱ θεωροῦντεσ με ἔξω ἔφυγον ἀπ̓ ἐμοῦ. ἐπελήσθην ὡσεὶ νεκρὸσ ἀπὸ καρδίασ, ἐγενήθην ὡσεὶ σκεῦοσ ἀπολωλόσ. ὅτι ἤκουσα ψόγον πολλῶν παροικούντων κυκλόθεν. ἐν τῷ ἐπισυναχθῆναι αὐτοὺσ ἅμα ἐπ̓ ἐμὲ τοῦ λαβεῖν τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύσαντο. ἐγὼ δὲ ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, Κύριε, εἶπα. σὺ εἶ ὁ Θεόσ μου. ἐν ταῖσ χερσί σου οἱ κλῆροί μου. ρῦσαί με ἐκ χειρὸσ ἐχθρῶν μου καὶ ἐκ τῶν καταδιωκόντων με. ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, σῶσόν με ἐν τῷ ἐλέει σου. Κύριε, μὴ καταισχυνθείην, ὅτι ἐπεκαλεσάμην σε. αἰσχυνθείησαν οἱ ἀσεβεῖσ καὶ καταχθείησαν εἰσ ᾅδου. ἄλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ δόλια τὰ λαλοῦντα κατὰ τοῦ δικαίου ἀνομίαν ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει. ὡσ πολὺ τὸ πλῆθοσ τῆσ χρηστότητόσ σου, Κύριε, ἧσ ἔκρυψασ τοῖσ φοβουμένοισ σε, ἐξειργάσω τοῖσ ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ ἐναντίον τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων. κατακρύψεισ αὐτοὺσ ἐν ἀποκρύφῳ τοῦ προσώπου σου ἀπὸ ταραχῆσ ἀνθρώπων, σκεπάσεισ αὐτοὺσ ἐν σκηνῇ ἀπὸ ἀντιλογίασ γλωσσῶν. εὐλογητὸσ Κύριοσ, ὅτι ἐθαυμάστωσε τὸ ἔλεοσ αὐτοῦ ἐν πόλει περιοχῆσ. ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου. ἀπέῤῥιμμαι ἀπὸ προσώπου τῶν ὀφθαλμῶν σου. διὰ τοῦτο εἰσήκουσασ τῆσ φωνῆσ τῆσ δεήσεώσ μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸσ σέ. ἀγαπήσατε τὸν Κύριον πάντεσ οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, ὅτι ἀληθείασ ἐκζητεῖ Κύριοσ καὶ ἀνταποδίδωσι τοῖσ περισσῶσ ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν. ἀνδρίζεσθε, καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν, πάντεσ οἱ ἐλπίζοντεσ ἐπὶ Κύριον. ̀ρ̀νἌλλη γραφή. οἱ καιροί μου. ‐

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION