Septuagint, Liber Iudith 9:

(70인역 성경, 유딧기 9:)

ΙΟΥΔΙΘ δὲ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐπέθετο σποδὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆσ καὶ ἐγύμνωσεν ὃν ἐνεδιδύσκετο σάκκον, καὶ ἦν ἄρτι προσφερόμενον ἐν Ἱερουσαλὴμ εἰσ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ τὸ θυμίαμα τῆσ ἑσπέρασ ἐκείνησ, καὶ ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ Ἰουδὶθ πρὸσ Κύριον καὶ εἶπε. Κύριε ὁ Θεὸσ τοῦ πατρόσ μου Συμεών, ᾧ ἔδωκασ ἐν χειρὶ ρομφαίαν εἰσ ἐκδίκησιν ἀλλογενῶν, οἳ ἔλυσαν μήτραν παρθένου εἰσ μίασμα καὶ ἐγύμνωσαν μηρὸν εἰσ αἰσχύνην καὶ ἐβεβήλωσαν μήτραν εἰσ ὄνειδοσ. εἶπασ γάρ, οὐχ οὕτωσ ἔσται. καὶ ἐποίησαν ἀνθ̓ ὧν ἔδωκασ ἄρχοντασ αὐτῶν εἰσ φόνον καὶ τὴν στρωμνὴν αὐτῶν, ἣ ᾐδέσατο τὴν ἀπάτην αὐτῶν, εἰσ αἷμα, καὶ ἐπάταξασ δούλουσ ἐπὶ δυνάσταισ καὶ δυνάστασ ἐπὶ θρόνουσ αὐτῶν. καὶ ἔδωκασ γυναῖκασ αὐτῶν εἰσ προνομὴν καὶ θυγατέρασ εἰσ αἰχμαλωσίαν καὶ πάντα τὰ σκῦλα εἰσ διαίρεσιν υἱῶν ἠγαπημένων ὑπὸ σοῦ, οἳ καὶ ἐζήλωσαν τὸν ζῆλόν σου καὶ ἐβδελύξαντο μίασμα αἵματοσ αὐτῶν καὶ ἐπεκαλέσαντό σε εἰσ βοηθόν. ὁ Θεὸσ ὁ Θεὸσ ὁ ἐμόσ, καὶ εἰσάκουσον ἐμοῦ τῆσ χήρασ. σὺ γὰρ ἐποίησασ τὰ πρότερα ἐκείνων καὶ ἐκεῖνα καὶ τὰ μετέπειτα καὶ τὰ νῦν καὶ τὰ ἐπερχόμενα διενοήθησ, καὶ ἐγενήθησαν ἃ ἐνενοήθησ, καὶ παρέστησαν ἃ ἐβουλεύσω καὶ εἶπαν. ἰδοὺ πάρεσμεν. πᾶσαι γὰρ αἱ ὁδοί σου ἕτοιμοι, καὶ ἡ κρίσισ σου ἐν προγνώσει. ἰδοὺ γὰρ Ἀσσύριοι ἐπληθύνθησαν ἐν δυνάμει αὐτῶν, ὑψώθησαν ἐφ̓ ἵππῳ καὶ ἀναβάτῃ ἐγαυρίασαν ἐν βραχίονι πεζῶν, ἤλπισαν ἐν ἀσπίδι καὶ ἐν γαισῷ καὶ τόξῳ καὶ σφενδόνῃ καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι σὺ εἶ Κύριοσ συντρίβων πολέμουσ. Κύριοσ ὄνομά σοι. σὺ ράξον αὐτῶν τὴν ἰσχὺν ἐν δυνάμει σου καὶ κάταξον τὸ κράτοσ αὐτῶν ἐν τῷ θυμῷ σου. ἐβουλεύσαντο γὰρ βεβηλῶσαι τὰ ἅγιά σου, μιᾶναι τὸ σκήνωμα τῆσ καταπαύσεωσ τοῦ ὀνόματοσ τῆσ δόξησ σου καὶ καταβαλεῖν σιδήρῳ κέρασ θυσιαστηρίου σου. βλέψον εἰσ ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ἀπόστειλον τὴν ὀργήν σου εἰσ κεφαλὰσ αὐτῶν, δὸσ ἐν χειρί μου τῆσ χήρασ ὃ διενοήθην κράτοσ. πάταξον δοῦλον ἐκ χειλέων ἀπάτησ μου ἐπ̓ ἄρχοντι καὶ ἄρχοντα ἐπὶ θεράποντι αὐτοῦ, θραῦσον αὐτῶν τὸ ἀνάστημα ἐν χειρὶ θηλείασ. οὐ γὰρ ἐν πλήθει τὸ κράτοσ σου, οὐδὲ ἡ δυναστεία σου ἐν ἰσχύουσιν, ἀλλὰ ταπεινῶν εἶ Θεόσ, ἐλαττόνων εἶ βοηθόσ, ἀντιλήπτωρ ἀσθενούντων, ἀπεγνωσμένων σκεπαστήσ, ἀπηλπισμένων σωτήρ. ναὶ ναὶ ὁ Θεὸσ τοῦ πατρόσ μου καὶ Θεὸσ κληρονομίασ Ἰσραήλ, δέσποτα τῶν οὐρανῶν καὶ τῆσ γῆσ, κτίστα τῶν ὑδάτων, βασιλεῦ πάσησ κτίσεώσ σου, σὺ εἰσάκουσον τῆσ δεήσεώσ μου καὶ δὸσ λόγον μου καὶ ἀπάτην εἰσ τραῦμα καὶ μώλωπα αὐτῶν, οἳ κατὰ τῆσ διαθήκησ σου καὶ οἴκου ἡγιασμένου σου καὶ κορυφῆσ Σιὼν καὶ οἴκου κατασχέσεωσ υἱῶν σου ἐβουλεύσαντο σκληρά. καὶ ποίησον ἐπὶ πᾶν τὸ ἔθνοσ σου, καὶ πάσησ φυλῆσ ἐπίγνωσιν τοῦ εἰδῆσαι ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸσ πάσησ δυνάμεωσ καὶ κράτουσ, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλοσ ὑπερασπίζων τοῦ γένουσ Ἰσραήλ, εἰ μὴ σύ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION