Septuagint, Liber Thobis 14:

(70인역 성경, 토빗기 14:)

ΚΑΙ ἐπαύσατο ἐξομολογούμενοσ Τωβίτ. καὶ ἦν ἐτῶν πεντηκονταοκτώ, ὅτε ἀπώλεσε τὰσ ὄψεισ, καὶ μετὰ ἔτη ὀκτὼ ἀνέβλεψε. καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνασ καὶ προσέθετο φοβεῖσθαι Κύριον τὸν Θεὸν καὶ ἐξωμολογεῖτο αὐτῷ. μεγάλωσ δὲ ἐγήρασε. καὶ ἐκάλεσε τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ. τέκνον, λάβε τοὺσ υἱούσ σου. ἰδοὺ γεγήρακα καὶ πρὸσ τὸ ἀποτρέχειν ἐκ τοῦ ζῆν εἰμι. ἄπελθε εἰσ τὴν Μηδίαν, τέκνον, ὅτι πέπεισμαι ὅσα ἐλάλησεν Ἰωνᾶσ ὁ προφήτησ περὶ Νινευῆ, ὅτι καταστραφήσεται, ἐν δὲ τῇ Μηδίᾳ ἔσται εἰρήνη μᾶλλον ἕωσ καιροῦ, καὶ ὅτι οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τῇ γῇ σκορπισθήσονται ἀπὸ τῆσ ἀγαθῆσ γῆσ, καὶ Ἱεροσόλυμα ἔσται ἔρημοσ, καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῇ κατακαήσεται καὶ ἔρημοσ ἔσται μέχρι χρόνου. καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐτοὺσ ὁ Θεὸσ καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺσ εἰσ τὴν γῆν, καὶ οἰκοδομήσουσι τὸν οἶκον, οὐχ οἷοσ ὁ πρότεροσ, ἕωσ πληρωθῶσι καιροὶ τοῦ αἰῶνοσ. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν ἐκ τῶν αἰχμαλωσιῶν καί οἰκοδομήσουσιν Ἱερουσαλὴμ ἐντίμωσ, καὶ ὁ οἶκοσ τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται εἰσ πάσασ τὰσ γενεὰσ τοῦ αἰῶνοσ οἰκοδομῇ ἐνδόξῳ, καθὼσ ἐλάλησαν περὶ αὐτῆσ οἱ προφῆται. καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐπιστρέψουσιν ἀληθινῶσ φοβεῖσθαι Κύριον τὸν Θεὸν καὶ κατορύξουσι τὰ εἴδωλα αὐτῶν, καὶ εὐλογήσουσι πάντα τὰ ἔθνη Κύριον. καὶ ὁ λαὸσ αὐτοῦ ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ, καὶ ὑψώσει Κύριοσ τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ χαρήσονται πάντεσ οἱ ἀγαπῶντεσ Κύριον τὸν Θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ, ποιοῦντεσ ἔλεοσ τοῖσ ἀδελφοῖσ ἡμῶν. καὶ νῦν, τέκνον, ἄπελθε ἀπὸ Νινευῆ, ὅτι πάντωσ ἔσται ἃ ἐλάλησεν ὁ προφήτησ Ἰωνᾶσ. σὺ δὲ τήρησον τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα καὶ γενοῦ φιλελεήμων καὶ δίκαιοσ, ἵνα σοι καλῶσ ᾖ. καὶ θάψον με καλῶσ καὶ τὴν μητέρα σου μετ̓ ἐμοῦ, καὶ μηκέτι αὐλισθῆτε εἰσ Νινευῆ. τέκνον, ἰδὲ τί ἐποίησεν Ἀμὰν Ἀχιαχάρῳ τῷ θρέψαντι αὐτόν, ὡσ ἐκ τοῦ φωτὸσ ἤγαγεν αὐτὸν εἰσ τὸ σκότοσ, καὶ ὅσα ἀνταπέδωκεν αὐτῷ. καὶ Ἀχιάχαροσ μὲν ἐσώθη, ἐκείνῳ δὲ τὸ ἀνταπόδομα ἐπεδόθη, καὶ αὐτὸσ κατέβη εἰσ τὸ σκότοσ. Μανασσῆσ ἐποίησεν ἐλεημοσύνην καὶ ἐσώθη ἐκ παγίδοσ θανάτου, ἧσ ἔπηξεν αὐτῷ, Ἀμὰν δὲ ἐνέπεσεν εἰσ τὴν παγίδα καὶ ἀπώλετο. καὶ νῦν, παιδία, ἴδετε τί ἐλεημοσύνη ποιεῖ, καὶ τί δικαιοσύνη ρύεται. καὶ ταῦτα αὐτοῦ λέγοντοσ, ἐξέλιπεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐπὶ τῆσ κλίνησ. ἦν δὲ ἐτῶν ἑκατὸν πεντηκονταοκτώ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐνδόξωσ. καὶ ὅτε ἀπέθανεν Ἄννα, ἔθαψεν αὐτὴν μετὰ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, ἀπῆλθε δὲ Τωβίασ μετὰ τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰσ Ἐκβάτανα πρὸσ Ραγουὴλ τὸν πενθερὸν αὐτοῦ, καὶ ἐγήρασεν ἐντίμωσ καὶ ἔθαψε τοὺσ πενθεροὺσ αὐτοῦ ἐνδόξωσ καὶ ἐκληρονόμησε τὴν οὐσίαν αὐτῶν καὶ Τωβὶτ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ ἀπέθανεν ἐτῶν ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ ἐν Ἐκβατάνοισ τῆσ Μηδίασ. καὶ ἤκουσε πρὶν ἢ ἀποθανεῖν αὐτὸν τὴν ἀπώλειαν Νινευῆ, ἣν ᾐχμαλώτισε Ναβουχοδονόσορ καὶ Ἀσύηροσ, καὶ ἐχάρη πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν ἐπὶ Νινευῆ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION