Septuagint, Liber Nehemiae 8:

(70인역 성경, 느헤미야기 8:)

ΚΑΙ ἔφθασεν ὁ μὴν ὁ ἕβδομοσ ‐καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν‐ καὶ συνήχθησαν πᾶσ ὁ λαὸσ ὡσ ἀνὴρ εἷσ εἰσ τὸ πλάτοσ τὸ ἔμπροσθεν πύλησ τοῦ ὕδατοσ. καὶ εἶπαν τῷ Ἔσδρᾳ τῷ γραμματεῖ ἐνέγκαι τὸ βιβλίον νόμου Μωυσῆ, ὃν ἐνετείλατο Κύριοσ τῷ Ἰσραήλ. καὶ ἤνεγκεν Ἔσδρασ ὁ ἱερεὺσ τὸν νόμον ἐνώπιον τῆσ ἐκκλησίασ ἀπὸ ἀνδρὸσ ἕωσ γυναικὸσ καὶ πᾶσ ὁ συνίων ἀκούειν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸσ τοῦ ἑβδόμου καὶ ἀνέγνω ἐν αὐτῷ ἀπὸ τῆσ ὥρασ τοῦ διαφωτίσαι τὸν ἥλιον ἕωσ ἡμίσουσ τῆσ ἡμέρασ ἀπέναντι τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν, καὶ αὐτοὶ συνιέντεσ, καὶ ὦτα παντὸσ τοῦ λαοῦ εἰσ τὸ βιβλίον τοῦ νόμου. καὶ ἔστη Ἔσδρασ ὁ γραμματεὺσ ἐπὶ βήματοσ ξυλίνου, καὶ ἔστησαν ἐχόμενα αὐτοῦ Ματταθίασ καὶ Σαμαί̈ασ καὶ Ἀνανίασ καὶ Οὐρίασ καὶ Χελκία καὶ Μαασία ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, καὶ ἐξ ἀριστερῶν Φαδαί̈ασ καὶ Μισαὴλ καὶ Μελχίασ καὶ Ἀσὼμ καὶ Ἀσαβαδμὰ καὶ Ζαχαρίασ καὶ Μεσολλάμ. καὶ ἤνοιξεν Ἔσδρασ τὸ βιβλίον ἐνώπιον παντὸσ τοῦ λαοῦ, ὅτι αὐτὸσ ἦν ἐπάνω τοῦ λαοῦ ‐καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤνοιξεν αὐτό, ἔστη πᾶσ ὁ λαόσ‐ καὶ ηὐλόγησεν Ἔσδρασ Κύριον τὸν Θεὸν τὸν μέγαν, καὶ ἀπεκρίθη πᾶσ ὁ λαὸσ καὶ εἶπαν. ἀμήν, ἐπάραντεσ τὰσ χεῖρασ αὐτῶν, καὶ ἔκυψαν καὶ προσεκύνησαν τῷ Κυρίῳ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ Ἰησοῦσ καὶ Βαναί̈ασ καὶ Σαραβίασ ἦσαν συνετίζοντεσ τὸν λαὸν εἰσ τὸν νόμον. καὶ ὁ λαὸσ ἐν τῇ στάσει αὐτοῦ. καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ νόμου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐδίδασκεν Ἔσδρασ καὶ διέστελλεν ἐν ἐπιστήμῃ Κυρίου, καὶ συνῆκεν ὁ λαὸσ ἐν τῇ ἀναγνώσει. καὶ εἶπε Νεεμίασ καὶ Ἔσδρασ ὁ ἱερεὺσ καὶ γραμματεὺσ καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ συνετίζοντεσ τὸν λαὸν καὶ εἶπαν παντὶ τῷ λαῷ. ἡμέρα ἁγία ἐστὶ τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν, μὴ πενθεῖτε μηδὲ κλαίετε. ὅτι ἔκλαιε πᾶσ ὁ λαόσ, ὡσ ἤκουσαν τοὺσ λόγουσ τοῦ νόμου. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. πορεύεσθε φάγετε λιπάσματα καὶ πίετε γλυκάσματα καὶ ἀποστείλατε μερίδασ τοῖσ μὴ ἔχουσιν. ὅτι ἁγία ἐστὶν ἡ ἡμέρα τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. καὶ μὴ διαπέσητε, ὅτι ἐστὶ Κύριοσ ἰσχὺσ ἡμῶν. καὶ οἱ Λευῖται κατεσιώπων πάντα τὸν λαὸν λέγοντεσ. σιωπᾶτε, ὅτι ἡμέρα ἁγία, καὶ μὴ καταπίπτετε. καὶ ἀπῆλθε πᾶσ ὁ λαὸσ φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἀποστέλλειν μερίδασ καὶ ποιῆσαι εὐφροσύνην μεγάλην, ὅτι συνῆκαν ἐν τοῖσ λόγοισ οἷσ ἐγνώρισεν αὐτοῖσ. Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ συνήχθησαν οἱ ἄρχοντεσ τῶν πατριῶν σὺν τῷ παντὶ λαῷ, οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ Λευῖται πρὸσ Ἔσδραν τὸν γραμματέα ἐπιστῆσαι πρὸσ πάντασ τοὺσ λόγουσ τοῦ νόμου. καὶ εὕροσαν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ, ᾧ ἐνετείλατο Κύριοσ τῷ Μωυσῇ, ὅπωσ κατοικήσωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν σκηναῖσ ἐν ἑορτῇ ἐν μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, καὶ ὅπωσ σημάνωσι σάλπιγξιν ἐν πάσαισ ταῖσ πόλεσιν αὐτῶν καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ εἶπεν Ἔσδρασ. ἐξέλθετε εἰσ τὸ ὄροσ, καὶ ἐνέγκατε φύλλα ἐλαίασ καὶ φύλλα ξύλων κυπαρισσίνων καὶ φύλλα μυρσίνησ καὶ φύλλα φοινίκων καὶ φύλλα ξύλου δασέοσ ποιῆσαι σκηνὰσ κατὰ τὸ γεγραμμένον. καὶ ἐξῆλθεν ὁ λαὸσ καὶ ἤνεγκαν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖσ σκηνὰσ ἀνὴρ ἐπὶ τοῦ δώματοσ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖσ αὐλαῖσ αὐτῶν καὶ ἐν ταῖσ αὐλαῖσ οἴκου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πλατείαισ τῆσ πόλεωσ καὶ ἕωσ πύλησ Ἐφραίμ. καὶ ἐποίησαν πᾶσα ἡ ἐκκλησία, οἱ ἐπιστρέψαντεσ ἀπὸ τῆσ αἰχμαλωσίασ, σκηνὰσ καὶ ἐκάθισαν ἐν σκηναῖσ. ὅτι οὐκ ἐποίησαν ἀπὸ ἡμερῶν Ἰησοῦ υἱοῦ Ναυῆ οὕτωσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ. καὶ ἐγένετο εὐφροσύνη μεγάλη. καὶ ἀνέγνω ἐν βιβλίῳ νόμου τοῦ Θεοῦ ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ τῆσ πρώτησ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ τῆσ ἐσχάτησ. καὶ ἐποίησαν ἑορτὴν ἑπτὰ ἡμέρασ, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον κατὰ τὸ κρίμα.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION