Septuagint, Liber Nehemiae 5:

(70인역 성경, 느헤미야기 5:)

ΚΑΙ ἡ κραυγὴ τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αὐτῶν μεγάλη πρὸσ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτῶν τοὺσ Ἰουδαίουσ. καὶ ἦσάν τινεσ λέγοντεσ. ἐν υἱοῖσ ἡμῶν καὶ ἐν θυγατράσιν ἡμῶν ἡμεῖσ πολλοί. καὶ ληψόμεθα σῖτον καὶ φαγόμεθα καὶ ζησόμεθα. καὶ εἰσί τινεσ λέγοντεσ. ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνεσ ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν, ἡμεῖσ διεγγυῶμεν, καὶ ληψόμεθα σῖτον καὶ φαγόμεθα. καὶ εἰσί τινεσ λέγοντεσ. ἐδανεισάμεθα ἀργύριον εἰσ φόρουσ τοῦ βασιλέωσ, ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνεσ ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν. καὶ νῦν ὡσ σὰρξ ἀδελφῶν ἡμῶν σὰρξ ἡμῶν, ὡσ υἱοὶ αὐτῶν υἱοὶ ἡμῶν. καὶ ἰδοὺ ἡμεῖσ καταδυναστεύομεν τοὺσ υἱοὺσ ἡμῶν καὶ τὰσ θυγατέρασ ἡμῶν εἰσ δούλουσ, καί εἰσιν ἀπὸ θυγατέρων ἡμῶν καταδυναστευόμεναι, καὶ οὐκ ἔστι δύναμισ χειρῶν ἡμῶν, καὶ ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνεσ ἡμῶν τοῖσ ἐντίμοισ. καὶ ἐλυπήθην σφόδρα, καθὼσ ἤκουσα τὴν κραυγὴν αὐτῶν καὶ τοὺσ λόγουσ τούτουσ. καὶ ἐβουλεύσατο καρδία μου ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἐμαχεσάμην πρὸσ τοὺσ ἐντίμουσ καὶ τοὺσ ἄρχοντασ καὶ εἶπα αὐτοῖσ. ἀπαιτήσει ἀνὴρ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἃ ὑμεῖσ ἀπαιτεῖτε. καὶ ἔδωκα ἐπ’ αὐτοὺσ ἐκκλησίαν μεγάλην καὶ εἶπα αὐτοῖσ. ἡμεῖσ κεκτήμεθα τοὺσ ἀδελφοὺσ ἡμῶν τοὺσ Ἰουδαίουσ τοὺσ πωλουμένουσ τοῖσ ἔθνεσιν ἐν ἑκουσίῳ ἡμῶν. καὶ ὑμεῖσ πωλεῖτε τοὺσ ἀδελφοὺσ ὑμῶν καὶ παραδοθήσονται ἡμῖν̣ καὶ ἡσύχασαν καὶ οὐχ εὕροσαν λόγον. καὶ εἶπα. οὐκ ἀγαθὸσ ὁ λόγοσ, ὃν ὑμεῖσ ποιεῖτε. οὐχ οὕτωσ ἐν φόβῳ Θεοῦ ἡμῶν ἀπελεύσεσθε ἀπὸ ὀνειδισμοῦ τῶν ἐθνῶν τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ γνωστοί μου καὶ ἐγὼ ἐθήκαμεν ἑαυτοῖσ ἀργύριον καὶ σῖτον. ἐγκατελίπομεν δὴ τὴν ἀπαίτησιν ταύτην. ἐπιστρέψατε δὴ αὐτοῖσ ὡσ σήμερον ἀγροὺσ αὐτῶν καὶ ἀμπελῶνασ αὐτῶν καὶ ἐλαιῶνασ αὐτῶν καὶ οἰκίασ αὐτῶν. καὶ ἀπὸ τοῦ ἀργυρίου τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον ἐξενέγκατε αὐτοῖσ. καὶ εἶπαν. ἀποδώσομεν, καὶ παρ’ αὐτῶν οὐ ζητήσομεν, οὕτωσ ποιήσομεν καθὼσ σὺ λέγεισ. καὶ ἐκάλεσα τοὺσ ἱερεῖσ καὶ ὥρκισα αὐτοὺσ ποιῆσαι ὡσ τὸ ρῆμα τοῦτο. καὶ τὴν ἀναβολήν μου ἐξετίναξα καὶ εἶπα. οὕτωσ ἐκτινάξαι ὁ Θεὸσ πάντα ἄνδρα, ὃσ οὐ στήσει τὸν λόγον τοῦτον, ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐκ κόπου αὐτοῦ, καὶ ἔσται οὕτωσ ἐκτετιναγμένοσ καὶ κενόσ. καὶ εἶπε πᾶσα ἡ ἐκκλησία. ἀμήν, καὶ ἤνεσαν τὸν Κύριον. καὶ ἐποίησεν ὁ λαὸσ τὸ ρῆμα τοῦτο. Ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ, ἧσ ἐνετείλατό μοι εἶναι εἰσ ἄρχοντα αὐτῶν ἐν γῇ Ἰούδα, ἀπὸ ἔτουσ εἰκοστοῦ καὶ ἕωσ ἔτουσ τριακοστοῦ καὶ δευτέρου τῷ Ἀρθασασθὰ ἔτη δώδεκα, ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου βίαν αὐτῶν οὐκ ἔφαγον. καὶ τὰσ βίασ τὰσ πρώτασ, ἃσ πρὸ ἐμοῦ ἐβάρυναν ἐπ’ αὐτούσ, καὶ ἐλάβοσαν παρ’ αὐτῶν ἐν ἄρτοισ καὶ ἐν οἴνῳ ἔσχατον ἀργύριον, δίδραχμα τεσσαράκοντα, καὶ οἱ ἐκτετιναγμένοι αὐτῶν ἐξουσιάζονται ἐπὶ τὸν λαόν. κἀγὼ οὐκ ἐποίησα οὕτωσ ἀπὸ προσώπου φόβου Θεοῦ. καὶ ἐν ἔργῳ τοῦ τείχουσ τούτων οὐκ ἐκράτησα, ἀγρὸν οὐκ ἐκτησάμην, καὶ πάντεσ οἱ συνηγμένοι ἐκεῖ ἐπὶ τὸ ἔργον. καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ἄνδρεσ, καὶ ἐρχόμενοι πρὸσ ἡμᾶσ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν ἐπὶ τράπεζάν μου. καὶ ἦν γινόμενον εἰσ ἡμέραν μίαν μόσχοσ εἷσ καὶ πρόβατα ἓξ ἐκλεκτὰ καὶ χίμαροσ ἐγίνοντό μοι καὶ ἀνὰ μέσον δέκα ἡμερῶν ἐν πᾶσιν οἶνοσ τῷ πλήθει. καὶ σὺν τούτοισ ἄρτουσ τῆσ βίασ οὐκ ἐζήτησα, ὅτι βαρεῖα ἡ δουλεία ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον. μνήσθητί μου, ὁ Θεόσ, εἰσ ἀγαθὸν πάντα ὅσα ἐποίησα τῷ λαῷ τούτῳ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION