Septuagint, Liber Nehemiae 1:

(70인역 성경, 느헤미야기 1:)

ΛΟΓΟΙ Νεεμία υἱοῦ Ἀχαλία, καὶ ἐγένετο ἐν μηνὶ Χασελεῦ ἔτουσ εἰκοστοῦ καὶ ἐγὼ ἤμην ἐν Σουσὰν ἀβιρά, καὶ ἦλθεν Ἀνανὶ εἷσ ἀπὸ ἀδελφῶν μου, αὐτὸσ καὶ ἄνδρεσ Ἰούδα, καὶ ἠρώτησα αὐτοὺσ περὶ τῶν σωθέντων, οἳ κατελείφθησαν ἀπὸ τῆσ αἰχμαλωσίασ καὶ περὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἴποσαν πρόσ με. οἱ καταλειπόμενοι οἱ καταλειφθέντεσ ἀπὸ τῆσ αἰχμαλωσίασ ἐκεῖ ἐν τῇ χώρᾳ ἐν πονηρίᾳ μεγάλῃ καὶ ἐν ὀνειδισμῷ, καὶ τείχη Ἱερουσαλὴμ καθῃρημένα, καὶ αἱ πύλαι αὐτῆσ ἐνεπρήσθησαν ἐν πυρί. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαί με τοὺσ λόγουσ τούτουσ ἐκάθισα καὶ ἔκλαυσα καὶ ἐπένθησα ἡμέρασ καὶ ἤμην νηστεύων καὶ προσευχόμενοσ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπα. μὴ δή, Κύριε ὁ Θεὸσ τοῦ οὐρανοῦ, ὁ ἰσχυρόσ, ὁ μέγασ καὶ φοβερόσ, φυλάσσων τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεόσ σου τοῖσ ἀγαπῶσιν αὐτὸν καὶ τοῖσ φυλάσσουσι τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ. ἔστω δὴ τὸ οὖσ σου προσέχον καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ἀνεῳγμένοι τοῦ ἀκοῦσαι προσευχὴν τοῦ δούλου σου, ἣν ἐγὼ προσεύχομαι ἐνώπιόν σου σήμερον ἡμέραν καὶ νύκτα περὶ υἱῶν Ἰσραὴλ δούλων σου. καὶ ἐξαγορεύσω ἐπὶ ἁμαρτίαισ υἱῶν Ἰσραήλ, ἃσ ἡμάρτομέν σοι. καὶ ἐγὼ καὶ ὁ οἶκοσ πατρόσ μου ἡμάρτομεν. διαλύσει διελύσαμεν πρόσ σε. καὶ οὐκ ἐφυλάξαμεν τὰσ ἐντολὰσ καὶ τὰ προστάγματα καὶ τὰ κρίματα, ἃ ἐνετείλω τῷ Μωυσῇ παιδί σου. μνήσθητι δὴ τὸν λόγον, ὃν ἐνετείλω τῷ Μωυσῇ παιδί σου λέγων. ὑμεῖσ ἐὰν ἀσυνθετήσητε, ἐγὼ διασκορπιῶ ὑμᾶσ ἐν τοῖσ λαοῖσ. καὶ ἐὰν ἐπιστρέψητε πρόσ με καὶ φυλάξητε τὰσ ἐντολάσ μου καὶ ποιήσητε αὐτάσ, ἐὰν ᾖ ἡ διασπορὰ ὑμῶν ἀπ’ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, ἐκεῖθεν συνάξω αὐτοὺσ καὶ εἰσάξω αὐτοὺσ εἰσ τὸν τόπον, ὃν ἐξελεξάμην κατασκηνῶσαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. καὶ αὐτοὶ παῖδέσ σου καὶ λαόσ σου, οὓσ ἐλυτρώσω ἐν τῇ δυνάμει σου τῇ μεγάλῃ καὶ ἐν τῇ χειρί σου τῇ κραταιᾷ. μὴ δή, Κύριε. ἀλλὰ ἔστω τὸ οὖσ σου προσέχον εἰσ τὴν προσευχὴν τοῦ δούλου σου καὶ εἰσ τὴν προσευχὴν παίδων σου τῶν θελόντων φοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου. καὶ εὐόδωσον δὴ τῷ παιδί σου σήμερον καὶ δὸσ αὐτὸν εἰσ οἰκτιρμοὺσ ἐνώπιον τοῦ ἀνδρὸσ τούτου. καὶ ἐγὼ ἤμην οἰνοχόοσ τῷ βασιλεῖ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION