Septuagint, Liber II Regum 4:

(70인역 성경, 열왕기 하권 4:)

ΚΑΙ γυνὴ μία ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν ἐβόα πρὸσ τὸν Ἑλισαιὲ λέγουσα. ὁ δοῦλόσ σου ἀνήρ μου ἀπέθανε, καὶ σὺ ἔγνωσ ὅτι δοῦλόσ σου ἦν φοβούμενοσ τὸν Κύριον. καὶ ὁ δανειστὴσ ἦλθε λαβεῖν τοὺσ δύο υἱούσ μου ἑαυτῷ εἰσ δούλουσ. καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. τί ποιήσω σοι̣ ἀνάγγειλόν μοι τί ἔστι σοι ἐν τῷ οἴκῳ. ἡ δὲ εἶπεν. οὐκ ἔστι τῇ δούλῃ σου οὐδὲν ἐν τῷ οἴκῳ, ὅτι ἀλλ̓ ἢ ὃ ἀλείψομαι ἔλαιον. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτήν. δεῦρο αἴτησαι σεαυτῇ σκεύη ἔξωθεν παρὰ πάντων τῶν γειτόνων σκεύη κενά, μὴ ὀλιγώσῃσ. καὶ εἰσελεύσῃ καὶ ἀποκλείσεισ τὴν θύραν κατὰ σοῦ καὶ κατὰ τῶν υἱῶν σου καὶ ἀποχεεῖσ εἰσ τὰ σκεύη ταῦτα καὶ τὸ πληρωθὲν ἀρεῖσ. καὶ ἀπῆλθε παῤ αὐτοῦ, καὶ ἀπέκλεισε τὴν θύραν καθ̓ ἑαυτῆσ καὶ κατὰ τῶν υἱῶν αὐτῆσ. αὐτοὶ προσήγγιζον πρὸσ αὐτήν, καὶ αὐτὴ ἐπέχεεν ἕωσ ἐπλήσθησαν τὰ σκεύη. καὶ εἶπε πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ αὐτῆσ. ἐγγίσατε ἔτι πρόσ με τὸ σκεῦοσ. καὶ εἶπον αὐτῇ. οὐκ ἔστιν ἔτι σκεῦοσ. καὶ ἔστη τὸ ἔλαιον. καὶ ἦλθε καὶ ἀπήγγειλε τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. δεῦρο καὶ ἀπόδου τὸ ἔλαιον καὶ ἀποτίσεισ τοὺσ τόκουσ σου, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου ζήσεσθε ἐν τῷ ἐπιλοίπῳ ἐλαίῳ. καὶ ἐγένετο ἡμέρα καὶ διέβη Ἑλισαιὲ εἰσ Σωμάν, καὶ ἐκεῖ γυνὴ μεγάλη καὶ ἐκράτησεν αὐτὸν φαγεῖν ἄρτον. καὶ ἐγένετο ἀφ̓ ἱκανοῦ τοῦ εἰσπορεύεσθαι αὐτὸν ἐξέκλινε τοῦ ἐκεῖ φαγεῖν. καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸσ τὸν ἄνδρα αὐτῆσ. ἰδοὺ δὴ ἔγνων ὅτι ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ ἅγιοσ οὗτοσ διαπορεύεται ἐφ̓ ἡμᾶσ διὰ παντόσ. ποιήσωμεν δὴ αὐτῷ ὑπερῷον τόπον μικρὸν καὶ θῶμεν αὐτῷ ἐκεῖ κλίνην καὶ τράπεζαν καὶ δίφρον καὶ λυχνίαν. καὶ ἔσται ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι πρὸσ ἡμᾶσ καὶ ἐκκλινεῖ ἐκεῖ. καὶ ἐγένετο ἡμέρα καὶ εἰσῆλθεν ἐκεῖ καὶ ἐξέκλινεν εἰσ τὸ ὑπερῷον καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ. καὶ εἶπε πρὸσ Γιεζὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ. κάλεσόν μοι τὴν Σωμανῖτιν ταύτην. καὶ ἐκάλεσεν αὐτήν, καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ. εἰπὸν δὴ πρὸσ αὐτήν. ἰδοὺ ἐξέστησασ ἡμῖν πᾶσαν τὴν ἔκστασιν ταύτην. τί δεῖ ποιῆσαί σοι̣ εἰ ἔστι λόγοσ σοι πρὸσ τὸν βασιλέα ἢ πρὸσ τὸν ἄρχοντα τῆσ δυνάμεωσ̣ ἡ δὲ εἶπεν. ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ ἐγώ εἰμι οἰκῶ. καὶ εἶπε πρὸσ Γιεζί. τί δεῖ ποιῆσαι αὐτῇ̣ καὶ εἶπε Γιεζὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ. καὶ μάλα υἱὸσ οὐκ ἔστιν αὐτῇ, καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆσ πρεσβύτησ. καὶ ἐκάλεσεν αὐτήν, καὶ ἔστη παρὰ τὴν θύραν. καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ πρὸσ αὐτήν. εἰσ τὸν καιρὸν τοῦτον, ὡσ ἡ ὥρα, ζῶσα σὺ περιειληφυῖα υἱόν. ἡ δὲ εἶπε. μὴ Κύριε, μὴ διαψεύσῃ τὴν δούλην σου. καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἡ γυνὴ καὶ ἔτεκεν υἱὸν εἰσ τὸν καιρὸν τοῦτον, ὡσ ἡ ὥρα, ζῶσα, ὡσ ἐλάλησε πρὸσ αὐτὴν Ἑλισαιέ. καὶ ἡδρύνθη τὸ παιδάριον. καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐξῆλθε πρὸσ τὸν πατέρα αὐτοῦ πρὸσ τοὺσ θερίζοντασ, καὶ εἶπε πρὸσ τὸν πατέρα αὐτοῦ. τὴν κεφαλήν μου, τὴν κεφαλήν μου. καὶ εἶπε τῷ παιδαρίῳ. ἆρον αὐτὸν πρὸσ τὴν μητέρα αὐτοῦ. καὶ ᾖρεν αὐτὸν πρὸσ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἐκοιμήθη ἐπὶ τῶν γονάτων αὐτῆσ ἕωσ μεσημβρίασ καὶ ἀπέθανε. καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν κλίνην τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπέκλεισε κατ̓ αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθε. καὶ ἐκάλεσε τὸν ἄνδρα αὐτῆσ καὶ εἶπεν. ἀπόστειλον δή μοι ἓν τῶν παιδαρίων καὶ μίαν τῶν ὄνων, καὶ δραμοῦμαι ἕωσ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπιστρέψω. καὶ εἶπε. τί ὅτι σὺ πορεύῃ πρὸσ αὐτὸν σήμερον̣ οὐ νεομηνία οὐδὲ σάββατον. ἡ δὲ εἶπεν. εἰρήνη. καὶ ἐπέσαξε τὴν ὄνον καὶ εἶπε πρὸσ τὸ παιδάριον αὐτῆσ. ἄγε πορεύου, μὴ ἐπίσχῃσ μοι τοῦ ἐπιβῆναι, ὅτι ἐὰν εἴπω σοι. δεῦρο καὶ πορεύσῃ καὶ ἐλεύσῃ πρὸσ τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ εἰσ ὄροσ τὸ Καρμήλιον. καὶ ἐπορεύθη καὶ ἦλθεν ἕωσ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ εἰσ τὸ ὄροσ. καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδεν Ἑλισαιὲ ἐρχομένην αὐτήν, καὶ εἶπε πρὸσ Γιεζὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ. ἰδοὺ δὴ ἡ Σωμανῖτισ ἐκείνη. νῦν δράμε εἰσ ἀπαντὴν αὐτῆσ καὶ ἐρεῖσ. εἰ εἰρήνη σοι̣ εἰ εἰρήνη τῷ ἀνδρί σου̣ εἰ εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ̣ ἡ δὲ εἶπεν. εἰρήνη. καὶ ἦλθε πρὸσ Ἑλισαιὲ εἰσ τὸ ὄροσ καὶ ἐπελάβετο τῶν ποδῶν αὐτοῦ. καὶ ἤγγισε Γιεζὶ ἀπώσασθαι αὐτήν, καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. ἄφεσ αὐτήν, ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτῆσ κατώδυνοσ αὐτῇ, καὶ Κύριοσ ἀπέκρυψεν ἀπ̓ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἀνήγγειλέ μοι. ἡ δὲ εἶπε. μὴ ᾐτησάμην υἱὸν παρὰ τοῦ Κυρίου μου̣ ὅτι οὐκ εἶπα. οὐ πλανήσεισ μετ̓ ἐμοῦ̣ καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ τῷ Γιεζί. ζῶσαι τὴν ὀσφύν σου καὶ λαβὲ τὴν βακτηρίαν μου ἐν τῇ χειρί σου καὶ δεῦρο. ὅτι ἐὰν εὕρῃσ ἄνδρα, οὐκ εὐλογήσεισ αὐτόν, καὶ ἐὰν εὐλογήσῃ σε ἀνήρ, οὐκ ἀποκριθήσῃ αὐτῷ. καὶ ἐπιθήσεισ τὴν βακτηρίαν μου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ παιδαρίου. καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ τοῦ παιδαρίου. ζῇ Κύριοσ καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε. καὶ ἀνέστη Ἑλισαιὲ καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω αὐτῆσ. καὶ Γιεζὶ διῆλθεν ἔμπροσθεν αὐτῆσ καὶ ἐπέθηκε τὴν βακτηρίαν ἐπὶ πρόσωπον τοῦ παιδαρίου, καὶ οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασισ. καὶ ἐπέστρεψεν εἰσ ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ λέγων. οὐκ ἠγέρθη τὸ παιδάριον. καὶ εἰσῆλθεν Ἑλισαιὲ εἰσ τὸν οἶκον καὶ ἰδοὺ τὸ παιδάριον τεθνηκὸσ κεκοιμισμένον ἐπὶ τὴν κλίνην αὐτοῦ. καὶ εἰσῆλθεν Ἑλισαιὲ εἰσ τὸν οἶκον καὶ ἀπέκλεισε τὴν θύραν κατὰ τῶν δύο ἑαυτῶν καὶ προσηύξατο πρὸσ Κύριον. καὶ ἀνέβη καὶ ἐκοιμήθη ἐπὶ τὸ παιδάριον καὶ ἔθηκε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ ἐπὶ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ καὶ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ ἐπὶ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ καὶ διέκαμψεν ἐπ̓ αὐτόν, καὶ διεθερμάνθη ἡ σάρξ τοῦ παιδαρίου. καὶ ἐπέστρεψε καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ οἰκίᾳ ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ ἀνέβη καὶ συνέκαμψεν ἐπὶ τὸ παιδάριον ἕωσ ἑπτάκισ, καὶ ἤνοιξε τὸ παιδάριον τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ. καὶ ἐξεβόησε Ἑλισαιὲ πρὸσ Γιεζὶ καὶ εἶπε. κάλεσον τὴν Σωμανῖτιν ταύτην. καὶ ἐκάλεσε, καὶ εἰσῆλθε πρὸσ αὐτόν. καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. λάβε τὸν υἱόν σου. καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἔλαβε τὸν υἱὸν αὐτῆσ καὶ ἐξῆλθε. καὶ Ἑλισαιὲ ἐπέστρεψεν εἰσ Γάλγαλα, καὶ ὁ λιμὸσ ἐν τῇ γῇ, καὶ υἱοὶ τῶν προφητῶν ἐκάθηντο ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ. ἐπίστησεν τὸν λέβητα τὸν μέγαν καὶ ἕψε ἕψεμα τοῖσ υἱοῖσ τῶν προφητῶν. καὶ ἐξῆλθεν εἰσ τὸν ἀγρὸν συλλέξαι ἀριὼθ καὶ εὗρεν ἄμπελον ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ συνέλεξεν ἀπ̓ αὐτῆσ τολύπην ἀγρίαν πλῆρεσ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἐνέβαλεν εἰσ τὸν λέβητα τοῦ ἑψέματοσ, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν. καὶ ἐνέχει τοῖσ ἀνδράσι φαγεῖν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐσθίειν αὐτοὺσ ἐκ τοῦ ἑψέματοσ καὶ ἰδοὺ ἀνεβόησαν καὶ εἶπαν. θάνατοσ ἐν τῷ λέβητι, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ. καὶ οὐκ ἠδύναντο φαγεῖν. καὶ εἶπε. λάβετε ἄλευρον καὶ ἐμβάλετε εἰσ τὸν λέβητα. καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ πρὸσ Γιεζὶ τὸ παιδάριον. ἔγχει τῷ λαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν. καὶ οὐκ ἐγενήθη ἐκεῖ ἔτι ρῆμα πονηρὸν ἐν τῷ λέβητι. καὶ ἀνὴρ διῆλθεν ἐκ Βαιθσαρισὰ καὶ ἤνεγκε πρὸσ τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ πρωτογεννημάτων εἴκοσιν ἄρτουσ κριθίνουσ καὶ παλάθασ, καὶ εἶπε. δότε τῷ λαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν. καὶ εἶπεν ὁ λειτουργὸσ αὐτοῦ. τί δῶ τοῦτο ἐνώπιον ἑκατὸν ἀνδρῶν̣ καὶ εἶπε. δὸσ τῷ λαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν, ὅτι τάδε λέγει Κύριοσ. φάγονται καὶ καταλείψουσι. καὶ ἔφαγον καὶ κατέλιπον κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION