Septuagint, Liber Iudicum 14:

(70인역 성경, 판관기 14:)

ΚΑΙ κατέβη Σαμψὼν εἰσ Θαμναθὰ καὶ εἶδε γυναῖκα ἐν Θαμναθὰ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἀνέβη καὶ ἀπήγγειλε τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπε. γυναῖκα ἑώρακα ἐν Θαμναθὰ ἀπὸ τῶν θυγατέρων Φυλιστιί̈μ, καὶ νῦν λάβετε αὐτὴν ἐμοὶ εἰσ γυναῖκα. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ. μὴ οὐκ εἰσὶ θυγατέρεσ τῶν ἀδελφῶν σου καὶ ἐκ παντὸσ τοῦ λαοῦ μου γυνή, ὅτι σὺ πορεύῃ λαβεῖν γυναῖκα ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων τῶν ἀπεριτμήτων̣ καὶ εἶπε Σαμψὼν πρὸσ τὸν πατέρα αὐτοῦ. ταύτην λάβε μοι, ὅτι αὔτη εὐθεῖα ἐν ὀφθαλμοῖσ μου. καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ Κυρίου ἐστίν, ὅτι ἐκδίκησιν αὐτὸσ ζητεῖ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ ἀλλόφυλοι κυριεύοντεσ ἐν Ἰσραήλ. καὶ κατέβη Σαμψὼν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἰσ Θαμναθά. καὶ ἦλθεν ἕωσ τοῦ ἀμπελῶνοσ Θαμναθά, καὶ ἰδοὺ σκύμνοσ λέοντοσ ὠρυόμενοσ εἰσ συνάντησιν αὐτοῦ. καὶ ἥλατο ἐπ̓ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου, καὶ συνέτριψεν αὐτόν, ὡσεὶ συντρίψει ἔριφον αἰγῶν, καὶ οὐδὲν ἦν ἐν ταῖσ χερσὶν αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπήγγειλε τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ ὃ ἐποίησε. καὶ κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν τῇ γυναικί, καὶ ηὐθύνθη ἐν ὀφθαλμοῖσ Σαμψών. καὶ ὑπέστρεψε μεθ̓ ἡμέρασ λαβεῖν αὐτὴν καὶ ἐξέκλινεν ἰδεῖν τὸ πτῶμα τοῦ λέοντοσ, καὶ ἰδοὺ συναγωγὴ μελισσῶν ἐν τῷ στόματι τοῦ λέοντοσ καὶ μέλι. καὶ ἐξεῖλεν αὐτὸ εἰσ χεῖρασ αὐτοῦ καὶ ἐπορεύετο πορευόμενοσ καὶ ἐσθίων. καὶ ἐπορεύθη πρὸσ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ πρὸσ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ, καὶ ἔφαγον. καὶ οὐκ ἀνήγγειλεν αὐτοῖσ ὅτι ἀπὸ στόματοσ τοῦ λέοντοσ ἐξεῖλε τὸ μέλι. κα’Ι κατέβη ὁ πατὴρ αὐτοῦ πρὸσ τὴν γυναῖκα. καὶ ἐποίησεν ἐκεῖ Σαμψὼν πότον ἡμέρασ ἑπτά, ὅτι οὕτωσ ποιοῦσιν οἱ νεανίσκοι. καὶ ἐγένετο ὅτε εἶδον αὐτόν, καὶ ἔλαβον τριάκοντα κλητούσ, καὶ ἦσαν μετ̓ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Σαμψών. πρόβλημα ὑμῖν προβάλλομαι. ἐὰν ἀπαγγέλλοντεσ ἀπαγγείλητε αὐτὸ ἐν ταῖσ ἑπτὰ ἡμέραισ τοῦ πότου καὶ εὕρητε, δώσω ὑμῖν τριάκοντα σινδόνασ καὶ τριάκοντα στολὰσ ἱματίων. καὶ ἐὰν μὴ δύνησθε ἀπαγγεῖλαί μοι, δώσετε ὑμεῖσ ἐμοὶ τριάκοντα ὀθόνια καὶ τριάκοντα ἀλλασσομένασ στολὰσ ἱματίων. καὶ εἶπαν αὐτῷ. προβάλλου τὸ πρόβλημά σου, καὶ ἀκουσόμεθα αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ βιβρώσκοντοσ καὶ ἀπὸ ἰσχυροῦ γλυκύ̣ καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ἐπί τρεῖσ ἡμέρασ. καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἶπαν τῇ γυναικὶ Σαμψών. ἀπάτησον δὴ τὸν ἄνδρα σου καὶ ἀπαγγειλάτω σοι τὸ πρόβλημα, μή ποτε κατακαύσωμέν σε καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρόσ σου ἐν πυρί. ἦ ἐκβιάσαι ἡμᾶσ κεκλήκατε̣ καὶ ἔκλαυσεν ἡ γυνὴ Σαμψὼν πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπε. πλὴν μεμίσηκάσ με καὶ οὐκ ἠγάπησάσ με, ὅτι τὸ πρόβλημα, ὃ προεβάλου τοῖσ υἱοῖσ τοῦ λαοῦ μου, οὐκ ἀπήγγειλάσ μοι αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτῇ Σαμψών. εἰ τῷ πατρί μου καὶ τῇ μητρί μου οὐκ ἀπήγγελκα, σοὶ ἀπαγγείλω̣ καὶ ἔκλαυσε πρὸσ αὐτὸν ἐπὶ τὰσ ἑπτὰ ἡμέρασ, ἃσ ἦν αὐτοῖσ ὁ πότοσ. καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ, ὅτι παρηνώχλησεν αὐτῷ. καὶ αὐτὴ ἀπήγγειλε τοῖσ υἱοῖσ τοῦ λαοῦ αὐτῆσ. καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον. τί γλυκύτερον μέλιτοσ, καὶ τί ἰσχυρότερον λέοντοσ̣ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Σαμψών. εἰ μὴ ἠροτριάσατε ἐν τῇ δαμάλει μου, οὐκ ἂν ἔγνωτε τὸ πρόβλημά μου. καὶ ἥλατο ἐπ̓ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου, καὶ κατέβη εἰσ Ἀσκάλωνα καὶ ἐπάταξεν ἐξ αὐτῶν τριάκοντα ἄνδρασ καὶ ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἔδωκε τὰσ στολὰσ τοῖσ ἀπαγγείλασι τὸ πρόβλημα. καὶ ὠργίσθη θυμῷ Σαμψὼν καὶ ἀνέβη εἰσ τὸν οἶκον τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ἡ γυνὴ Σαμψὼν ἑνὶ τῶν φίλων αὐτοῦ, ὧν ἐφιλίασεν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION