Septuagint, Liber Iosue 6:

(70인역 성경, 여호수아기 6:)

ΚΑΙ Ἱεριχὼ συγκεκλεισμένη καὶ ὠχυρωμένη, καὶ οὐδεὶσ ἐξεπορεύετο ἐξ αὐτῆσ οὐδὲ εἰσεπορεύετο. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Ἰησοῦν. ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι ὑποχείριόν σοι τὴν Ἱεριχὼ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆσ τὸν ἐν αὐτῇ, δυνατοὺσ ὄντασ ἐν ἰσχύϊ. σὺ δὲ περίστησον αὐτῇ τοὺσ μαχίμουσ κύκλῳ, καὶ ἔσται ὡσ ἂν σαλπίσητε τῇ σάλπιγγι, ἀνακραγέτω πᾶσ ὁ λαὸσ ἅμα. καὶ ἀνακραγόντων αὐτῶν πεσεῖται αὐτόματα τὰ τείχη τῆσ πόλεωσ, καὶ εἰσελεύσεται πᾶσ ὁ λαὸσ ὁρμήσασ ἕκαστοσ κατὰ πρόσωπον εἰσ τὴν πόλιν. καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦσ ὁ τοῦ Ναυὴ πρὸσ τοὺσ ἱερεῖς καὶ εἶπεν αὐτοῖσ λέγων. παραγγείλατε τῷ λαῷ περιελθεῖν καὶ κυκλῶσαι τὴν πόλιν, καὶ οἱ μάχιμοι παραπορευέσθωσαν ἐνωπλισμένοι ἐναντίον Κυρίου. καὶ ἑπτὰ ἱερεῖσ ἔχοντεσ ἑπτὰ σάλπιγγασ ἱερὰσ παρελθέτωσαν ὡσαύτωσ ἐναντίον τοῦ Κυρίου καὶ σημαινέτωσαν εὐτόνωσ, καὶ ἡ κιβωτὸσ τῆσ διαθήκησ Κυρίου ἐπακολουθείτω. οἱ δὲ μάχιμοι παραπορευέσθωσαν ἔμπροσθεν καὶ οἱ ἱερεῖσ οἱ οὐραγοῦντεσ ὀπίσω τῆσ κιβωτοῦ τῆσ διαθήκησ Κυρίου πορευόμενοι σαλπίζοντεσ. τῷ δὲ λαῷ ἐνετείλατο Ἰησοῦσ λέγων. μὴ βοᾶτε, μηδὲ ἀκουσάτω μηδεὶσ τὴν φωνὴν ὑμῶν, ἕωσ ἂν ἡμέραν διαγγείλῃ αὐτὸσ ἀναβοῆσαι, καὶ τότε ἀναβοήσετε. καὶ περιελθοῦσα ἡ κιβωτὸσ τῆσ διαθήκησ τοῦ Θεοῦ εὐθέωσ ἀπῆλθεν εἰσ τὴν παρεμβολὴν καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ. καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ἀνέστη Ἰησοῦσ τὸ πρωί̈, καὶ ᾖραν οἱ ἱερεῖσ τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου, καὶ οἱ ἑπτὰ ἱερεῖσ οἱ φέροντεσ τὰσ σάλπιγγασ τὰσ ἑπτὰ προεπορεύοντο ἐναντίον Κυρίου, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσεπορεύοντο οἱ μάχιμοι καὶ ὁ λοιπὸσ ὄχλοσ ὄπισθεν τῆσ κιβωτοῦ τῆσ διαθήκησ Κυρίου. καὶ οἱ ἱερεῖσ ἐσάλπισαν ταῖσ σάλπιγξι, καὶ ὁ λοιπὸσ ὄχλοσ ἅπασ περιεκύκλωσε τὴν πόλιν ἑξάκισ ἐγγύθεν καὶ ἀπῆλθε πάλιν εἰσ τὴν παρεμβολήν. οὕτωσ ἐποίει ἐπὶ ἓξ ἡμέρασ. καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνέστησαν ὄρθρου καὶ περιήλθοσαν τὴν πόλιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἑπτάκισ. καὶ ἐγένετο τῇ περιόδῳ τῇ ἑβδόμῃ ἐσάλπισαν οἱ ἱερεῖσ, καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. κεκράξατε, παρέδωκε γὰρ Κύριοσ ὑμῖν τὴν πόλιν. καὶ ἔσται ἡ πόλισ ἀνάθεμα, αὐτὴ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ, Κυρίῳ Σαβαώθ. πλὴν Ραὰβ τὴν πόρνην περιποιήσασθε, αὐτὴν καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆσ. ἀλλὰ ὑμεῖσ φυλάξεσθε σφόδρα ἀπὸ τοῦ ἀναθέματοσ, μήποτε ἐνθυμηθέντεσ ὑμεῖσ αὐτοὶ λάβητε ἀπὸ τοῦ ἀναθέματοσ καὶ ποιήσητε τὴν παρεμβολὴν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἀνάθεμα καὶ ἐκτρίψητε ἡμᾶσ. καὶ πᾶν ἀργύριον ἢ χρυσίον ἢ χαλκὸσ ἢ σίδηροσ ἅγιον ἔσται τῷ Κυρίῳ, εἰσ θησαυρὸν Κυρίου εἰσενεχθήσεται. καὶ ἐσάλπισαν ταῖσ σάλπιγξιν οἱ ἱερεῖσ. ὡσ δὲ ἤκουσεν ὁ λαὸσ τῶν σαλπίγγων, ἠλάλαξε πᾶσ ὁ λαὸσ ἅμα ἀλαλαγμῷ μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ καὶ ἔπεσεν ἅπαν τὸ τεῖχοσ κύκλῳ, καὶ ἀνέβη πᾶσ ὁ λαὸσ εἰσ τὴν πόλιν. καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὴν Ἰησοῦσ καὶ ὅσα ἦν ἐν τῇ πόλει ἀπὸ ἀνδρὸσ καὶ ἕωσ γυναικόσ, ἀπὸ νεανίσκου καὶ ἕωσ πρεσβύτου καὶ ἕωσ μόσχου καὶ ὑποζυγίου, ἐν στόματι ρομφαίασ. καὶ τοῖσ δυσὶ νεανίσκοισ τοῖσ κατασκοπεύσασιν εἶπεν Ἰησοῦσ. εἰσέλθατε εἰσ τὴν οἰκίαν τῆσ γυναικὸσ καὶ ἐξαγάγετε αὐτὴν ἐκεῖθεν καὶ ὅσα ἐστὶν αὐτῇ. καὶ εἰσῆλθον οἱ δύο νεανίσκοι οἱ κατασκοπεύσαντεσ τὴν πόλιν εἰσ τὴν οἰκίαν τῆσ γυναικὸσ καὶ ἐξηγάγοσαν Ραὰβ τὴν πόρνην καὶ τὸν πατέρα αὐτῆσ καὶ τὴν μητέρα αὐτῆσ καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτῆσ καὶ τὴν συγγένειαν αὐτῆσ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῇ, καὶ κατέστησαν αὐτὴν ἔξω τῆσ παρεμβολῆσ Ἰσραήλ. καὶ ἡ πόλισ ἐνεπρήσθη ἐν πυρισμῷ σὺν πᾶσι τοῖσ ἐν αὐτῇ, πλὴν ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου ἔδωκαν εἰσ θησαυρὸν Κυρίου εἰσενεχθῆναι. καὶ Ραὰβ τὴν πόρνην καὶ πάντα τὸν οἶκον αὐτῆσ τὸν πατρικὸν ἐζώγρησεν Ἰησοῦσ, καὶ κατῴκησεν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ, διότι ἔκρυψε τοὺσ κατασκοπεύσαντασ, οὓσ ἀπέστειλεν Ἰησοῦσ κατασκοπεῦσαι τὴν Ἱεριχώ. καὶ ὥρκισεν Ἰησοῦσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐναντίον Κυρίου λέγων. ἐπικατάρατοσ ὁ ἄνθρωποσ, ὃσ οἰκοδομήσει τὴν πόλιν ἐκείνην. ἐν τῷ προωτοτόκῳ αὐτοῦ θεμελιώσει αὐτὴν καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ αὐτοῦ ἐπιστήσει τὰσ πύλασ αὐτῆσ. καὶ οὕτωσ ἐποίησεν Ὁζᾶν ὁ ἐκ Βαιθὴλ ἐν τῷ Ἀβιρὼν τῷ πρωτοτόκῳ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ διασωθέντι ἐπέστησε τὰσ πύλασ αὐτῆσ. καὶ ἦν Κύριοσ μετὰ Ἰησοῦ, καὶ ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION