Septuagint, Liber Deuteronomii 18:

(70인역 성경, 신명기 18:)

ΟΥΚ ἔσται τοῖσ ἱερεῦσι τοῖσ Λευίταισ, ὅλῃ φυλῇ Λευί, μερὶσ οὐδὲ κλῆροσ μετὰ Ἰσραήλ. καρπώματα Κυρίου ὁ κλῆροσ αὐτῶν, φάγονται αὐτά. κλῆροσ δὲ οὐκ ἔσται αὐτοῖσ ἐν τοῖσ ἀδελφοῖσ αὐτῶν. Κύριοσ αὐτὸσ κλῆροσ αὐτοῦ, καθότι εἶπεν αὐτῷ. καὶ αὕτη ἡ κρίσισ τῶν ἱερέων, τὰ παρὰ τοῦ λαοῦ, παρὰ τῶν θυόντων τὰ θύματα, ἐάν τε μόσχον ἐάν τε πρόβατον. καὶ δώσεισ τὸν βραχίονα τῷ ἱερεῖ καὶ τά σιαγόνια καὶ τὸ ἔνυστρον. καὶ τὰσ ἀπαρχὰσ τοῦ σίτου σου καὶ τοῦ οἴνου σου καὶ τοῦ ἐλαίου σου καὶ τὴν ἀπαρχὴν τῶν κουρῶν τῶν προβάτων σου δώσεισ αὐτῷ. ὅτι αὐτὸν ἐξελέξατο Κύριοσ ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν σου παρεστάναι ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ, λειτουργεῖν καὶ εὐλογεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, αὐτὸσ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. ἐὰν δὲ παραγένηται ὁ Λευίτησ ἐκ μιᾶσ τῶν πόλεων ἐκ πάντων τῶν υἱῶν Ἰσρήλ, οὗ αὐτὸσ παροικεῖ, καθ̓ ὅτι ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, εἰσ τὸν τόπον ὃν ἂν ἐκλέξηται Κύριοσ. καὶ λειτουργήσει τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, ὥσπερ πάντεσ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ Λευῖται οἱ παρεστηκότεσ ἐκεῖ ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. μερίδα μεμερισμένην φάγεται, πλὴν τῆσ πράσεωσ τῆσ κατὰ πατριάν. Ἐὰν δὲ εἰσέλθῃσ εἰσ τὴν γῆν, ἣν Κύριοσ ὁ Θεόσ σου δίδωσί σοι, οὐ μαθήσῃ ποιεῖν κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν ἐκείνων. οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ περικαθαίρων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἢ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί, μαντευόμενοσ μαντείαν, κληδονιζόμενοσ καὶ οἰωνιζόμενοσ, φαρμακὸσ ἐπαείδων ἐπαοιδήν, ἐγγαστρίμυθοσ καὶ τερατοσκόποσ, ἐπερωτῶν τοὺσ νεκρούσ. ἔστι γὰρ βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου πᾶσ ποιῶν ταῦτα. ἕνεκεν γὰρ τῶν βδελυγμάτων τούτων Κύριοσ ἐξολοθρεύσει αὐτοὺσ ἀπὸ προσώπου σου. τέλειοσ ἔσῃ ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. τὰ γὰρ ἔθνη ταῦτα, οὓσ σὺ κατακληρονομεῖσ αὐτούσ, οὗτοι κληδόνων καὶ μαντειῶν ἀκούσονται, σοὶ δὲ οὐχ οὕτωσ ἔδωκε Κύριοσ ὁ Θεόσ σου. προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ὡσ ἐμὲ ἀναστήσει σοι Κύριοσ ὁ Θεόσ σου, αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα, ὅσα ἠτήσῳ παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐν Χωρὴβ τῇ ἡμέρᾳ τῆσ ἐκκλησίασ λέγοντεσ. οὐ προσθήσομεν ἀκοῦσαι τὴν φωνὴν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου καὶ τὸ πῦρ τοῦτο τὸ μέγα οὐκ ὀψόμεθα ἔτι, οὐδὲ μὴ ἀποθάνωμεν. καὶ εἶπε Κύριοσ πρόσ με. ὀρθῶσ πάντα ὅσα ἐλάλησαν πρὸσ σέ. προφήτην ἀναστήσω αὐτοῖσ ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, ὥσπερ σέ, καὶ δώσω τὰ ρήματα ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ λαλήσει αὐτοῖσ καθ̓ ὅτι ἂν ἐντείλωμαι αὐτῷ. καὶ ὁ ἄνθρωποσ, ὃσ ἐὰν μὴ ἀκούσῃ ὅσα ἂν λαλήσῃ ὁ προφήτησ ἐκεῖνοσ ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ἐκδικήσω ἐξ αὐτοῦ. πλὴν ὁ προφήτησ, ὃσ ἂν ἀσεβήσῃ λαλῆσαι ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ρῆμα, ὃ οὐ προσέταξα λαλῆσαι, καὶ ὃσ ἂν λαλήσῃ ἐν ὀνόματι θεῶν ἑτέρων, ἀποθανεῖται ὁ προφήτησ ἐκεῖνοσ. ἐὰν δὲ εἴπῃσ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. πῶσ γνωσόμεθα τὸ ρῆμα, ὃ οὐκ ἐλάλησε Κύριοσ̣ ὅσα ἐὰν λαλήσῃ ὁ προφήτησ ἐκεῖνοσ τῷ ὀνόματι Κυρίου, καὶ μὴ γένηται καὶ μὴ συμβῇ, τοῦτο τὸ ρῆμα ὃ οὐκ ἐλάλησε Κύριοσ. ἐν ἀσεβείᾳ ἐλάλησεν ὁ προφήτησ ἐκεῖνοσ, οὐκ ἐφέξεσθε αὐτοῦ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION