Septuagint, Liber Deuteronomii 8:

(70인역 성경, 신명기 8:)

ΠΑΣΑΣ τὰσ ἐντολάσ, ἃσ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον, φυλάξεσθε ποιεῖν, ἵνα ζῆτε καὶ πολυπλασιασθῆτε καὶ εἰσέλθητε καὶ κληρονομήσητε τὴν γῆν, ἣν ὤμοσε Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν τοῖσ πατράσιν ὑμῶν. καὶ μνησθήσῃ πᾶσαν τὴν ὁδόν, ἣν ἤγαγέ σε Κύριοσ ὁ Θεόσ σου ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅπωσ ἂν κακώσῃ σε καὶ πειράσῃ σε καὶ διαγνωσθῇ τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, εἰ φυλάξῃ τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ ἢ οὔ. καὶ ἐκάκωσέ σε καὶ ἐλιμαγχόνησέ σε καὶ ἐψώμισέ σε τὸ μάννα, ὃ οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρεσ σου, ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐκ ἐπ̓ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωποσ, ἀλλ̓ ἐπὶ παντὶ ρήματι τῷ ἐκπορευομένῳ διὰ στόματοσ Θεοῦ ζήσεται ὁ ἄνθρωποσ. τὰ ἱμάτιά σου οὐκ ἐπαλαιώθη ἀπὸ σοῦ, τὰ ὑποδήματά σου οὐ κατετρίβη ἀπὸ σοῦ, οἱ πόδεσ σου οὐκ ἐτυλώθησαν, ἰδοὺ τεσσαράκοντα ἔτη. καὶ γνώσῃ τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὡσ εἴ τισ ἄνθρωποσ παιδεύσῃ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, οὕτω Κύριοσ ὁ Θεόσ σου παιδεύσει σε, καὶ φυλάξῃ τὰσ ἐντολὰσ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου πορεύεσθαι ἐν ταῖσ ὁδοῖσ αὐτοῦ καὶ φοβεῖσθαι αὐτόν. ὁ γὰρ Κύριοσ ὁ Θεόσ σου εἰσάξει σε εἰσ γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν, οὗ χείμαρροι ὑδάτων καὶ πηγαὶ ἀβύσσων ἐκπορευόμεναι διὰ τῶν πεδίων καὶ διὰ τῶν ὀρέων. γῆ πυροῦ καὶ κριθῆσ, ἄμπελοι, συκαῖ, ροαί, γῆ ἐλαίασ ἐλαίου καὶ μέλιτοσ. γῆ, ἐφ̓ ἧσ οὐ μετὰ πτωχείασ φαγῇ τὸν ἄρτον σου καὶ οὐκ ἐνδεηθήσῃ ἐπ̓ αὐτῆσ οὐδέν. γῆ, ἧσ οἱ λίθοι σίδηροσ, καὶ ἐκ τῶν ὀρέων αὐτῆσ μεταλλεύσεισ χαλκόν. καὶ φαγῇ καὶ ἐμπλησθήσῃ καὶ εὐλογήσεισ Κύριον τὸν Θεόν σου ἐπὶ τῆσ γῆσ τῆσ ἀγαθῆσ, ἧσ δέδωκέ σοι. πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ ἐπιλάθῃ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου τοῦ μὴ φυλάξαι τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, μὴ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶσ καὶ οἰκίασ καλὰσ οἰκοδομήσασ καὶ κατοικήσασ ἐν αὐταῖς καὶ τῶν βοῶν σου καὶ τῶν προβάτων σου πληθυνθέντων σοι, ἀργυρίου καὶ χρυσίου πληθυνθέντοσ σοι καὶ πάντων, ὅσων σοι ἔσται, πληθυνθέντων σοι, ὑψωθῇσ τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιλάθῃ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντοσ σε ἐκγῆσ Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείασ, τοῦ ἀγαγόντοσ σε διὰ τῆσ ἐρήμου τῆσ μεγάλησ καὶ τῆσ φοβερᾶσ ἐκείνησ, οὗ ὄφισ δάκνων καὶ σκορπίοσ καὶ δίψα, οὗ οὐκ ἦν ὕδωρ, τοῦ ἐξαγαγόντοσ σοι ἐκ πέτρασ ἀκροτόμου πηγὴν ὕδατοσ, τοῦ ψωμίσαντόσ σε τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὃ οὐκ ᾔδεισ σὺ καὶ οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρεσ σου, ἵνα κακώσῃ σε καὶ ἐκπειράσῃ σε καὶ εὖ σε ποιήσῃ ἐπ̓ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν σου. μὴ εἴπῃσ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. ἡ ἰσχύσ μου καὶ τὸ κράτοσ τῆσ χειρόσ μου ἐποίησέ μοι τὴν δύναμιν τὴν μεγάλην ταύτην. καὶ μνησθήσῃ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ὅτι αὐτόσ σοι δίδωσιν ἰσχὺν τοῦ ποιῆσαι δύναμιν καὶ ἵνα στήσῃ τὴν διαθήκην αὐτοῦ, ἣν ὤμοσε Κύριοσ τοῖσ πατράσι σου, ὡσ σήμερον. καὶ ἔσται ἐὰν λήθῃ ἐπιλάθῃ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου καὶ πορευθῇσ ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ λατρεύσῃσ αὐτοῖσ καὶ προσκυνήσῃσ αὐτοῖσ, διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, ὅτι ἀπωλείᾳ ἀπολεῖσθε. καθὰ καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη, ὅσα Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἀπολλύει πρὸ προσώπου ὑμῶν, οὕτωσ ἀπολεῖσθε, ἀνθ̓ ὧν οὐκ ἠκούσατε τῆσ φωνῆσ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION