Septuagint, Liber Deuteronomii 3:

(70인역 성경, 신명기 3:)

ΚΑΙ ἐπιστραφέντεσ ἀνέβημεν ὁδὸν τὴν εἰσ Βασάν, καὶ ἐξῆλθεν Ὢγ βασιλεὺσ τῆσ Βασὰν εἰσ συνάντησιν ἡμῖν, αὐτὸσ καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ αὐτοῦ, εἰσ πόλεμον εἰσ Ἑδραί̈μ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρόσ με. μὴ φοβηθῇσ αὐτόν, ὅτι εἰσ τὰσ χεῖράσ σου παραδέδωκα αὐτὸν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ. καὶ ποιήσεισ αὐτῷ ὥσπερ ἐποίησασ Σηὼν βασιλεῖ τῶν Ἀμορραίων, ὃσ κατῴκει ἐν Ἐσεβών. καὶ παρέδωκεν αὐτὸν Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν εἰσ τὰσ χεῖρασ ἡμῶν, καὶ τὸν Ὢγ βασιλέα τῆσ Βασὰν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐπατάξαμεν αὐτὸν ἕωσ τοῦ μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ σπέρμα. καὶ ἐκρατήσαμεν πασῶν τῶν πόλεων αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ. οὐκ ἦν πόλισ, ἣν οὐκ ἐλάβομεν παῤ αὐτῶν, ἑξήκοντα πόλεισ, πάντα τὰ περίχωρα Ἀργὸβ βασιλέωσ Ὢγ ἐν Βασάν, πᾶσαι πόλεισ ὀχυραί, τείχη ὑψηλά, πύλαι καὶ μοχλοί, πλὴν τῶν πόλεων τῶν Φερεζαίων τῶν πολλῶν σφόδρα. ἐξωλοθρεύσαμεν αὐτούσ, ὥσπερ ἐποιήσαμεν τὸν Σηὼν βασιλέα Ἐσεβών, καὶ ἐξωλοθρεύσαμεν πᾶσαν πόλιν ἑξῆσ καὶ τὰσ γυναῖκασ καὶ τὰ παιδία. καὶ πάντα τὰ κτήνη, καὶ τὰ σκῦλα τῶν πόλεων ἐπρονομεύσαμεν ἑαυτοῖσ. Καὶ ἐλάβομεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὴν γῆν ἐκ χειρῶν δύο βασιλέων τῶν Ἀμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἀπὸ τοῦ χειμάρρου Ἀρνῶν καὶ ἕωσ Ἀερμών , πᾶσαι πόλεισ Μισὼρ καὶ πᾶσα Γαλαὰδ καὶ πᾶσα Βασὰν ἕωσ Ἑλχᾶ καὶ Ἑδραί̈μ, πόλεισ βασιλείασ τοῦ Ὢγ ἐν τῇ Βασάν. ὅτι πλὴν Ὢγ βασιλεὺσ Βασὰν κατελείφθη ἀπὸ τῶν Ραφαί̈ν. ἰδοὺ ἡ κλίνη αὐτοῦ κλίνη σιδηρᾶ, ἰδοὺ αὕτη ἐν τῇ ἄκρᾳ τῶν υἱῶν Ἀμμάν, ἐννέα πήχεων τὸ μῆκοσ αὐτῆσ καὶ τεσσάρων πήχεων τὸ εὖροσ αὐτῆσ ἐν πήχει ἀνδρόσ. καὶ τὴν γῆν ἐκείνην ἐκληρονομήσαμεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ Ἀροήρ, ἥ ἐστι παρὰ τὸ χεῖλοσ χειμάρρου Ἀρνῶν, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρουσ Γαλαὰδ καὶ τὰσ πόλεισ αὐτοῦ ἔδωκα τῷ Ρουβὴν καὶ τῷ Γάδ. καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ Γαλαὰδ καὶ πᾶσαν τὴν Βασὰν βασιλείαν Ὢγ ἔδωκα τῷ ἡμίσει φυλῆσ Μανασσῆ καὶ πᾶσαν περίχωρον Ἀργόβ, πᾶσαν Βασὰν ἐκείνην. γῆ Ραφαί̈ν λογισθήσεται. καὶ Ἰαί̈ρ Ραφαί̈ν λογισθήσεται. καὶ Ἰαί̈ρ υἱὸσ Μανασσῆ ἔλαβε πᾶσαν τὴν περίχωρον Ἀργὸβ ἕωσ τῶν ὁρίων Γαργασὶ καὶ Μαχαθί. ἐπωνόμασεν αὐτὰσ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ τὴν Βασὰν Αὐὼθ Ἰαί̈ρ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ τῷ Μαχὶρ ἔδωκα τὴν Γαλαάδ. καὶ τῷ Ρουβὴν καὶ τῷ Γὰδ δέδωκα ἀπὸ τῆσ Γαλαὰδ ἕωσ χειμάρρου Ἀρνῶν καὶ ἕωσ τοῦ Ἰαβόκ. ὁ χειμάρρουσ ὅριον τοῖσ υἱοῖσ Ἀμμάν. καὶ ἡ Ἄραβα καὶ ὁ Ἰορδάνησ ὅριον Μαχαναρέθ, καὶ ἕωσ θαλάσσησ Ἄραβα, θαλάσσησ ἁλυκῆσ ὑπὸ Ἀσηδὼθ τὴν Φασγὰ ἀνατολῶν καὶ ἐνετειλάμην ὑμῖν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων. Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν ἔδωκεν ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην ἐν κλήρῳ. ἐνοπλισάμενοι προπορεύεσθε πρὸ προσώπου τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ἰσραήλ, πᾶσ δυνατόσ. πλὴν αἱ γυναῖκεσ ὑμῶν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν, οἶδα ὅτι πολλὰ κτήνη ὑμῖν, κατοικείτωσαν ἐν ταῖσ πόλεσιν ὑμῶν, αἷσ ἔδωκα ὑμῖν, ἕωσ ἂν καταπαύσῃ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν τοὺσ ἀδελφοὺσ ὑμῶν, ὥσπερ καὶ ὑμᾶσ, καὶ κατακληρονομήσωσι καὶ οὗτοι τὴν γῆν, ἣν Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν δίδωσιν αὐτοῖσ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἐπαναστραφήσεσθε ἕκαστοσ εἰσ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, ἣν ἔδωκα ὑμῖν. Καὶ τῷ Ἰησοῖ ἐνετειλάμην ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων. οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ἑωράκασι πάντα, ὅσα ἐποίησε Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν τοῖσ δυσὶ βασιλεῦσι τούτοισ. οὕτωσ ποιήσει Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν πάσασ τὰσ βασιλείασ, ἐφ̓ ἃσ σὺ διαβαίνεισ ἐκεῖ. οὐ φοβηθήσεσθε ἀπ̓ αὐτῶν, ὅτι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν αὐτὸσ πολεμήσει περὶ ὑμῶν. καὶ ἐδεήθην Κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων. Κύριε Θεέ, σὺ ἤρξω δεῖξαι τῷ σῷ θεράποντι τὴν ἰσχύν σου καὶ τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν. τίσ γάρ ἐστι Θεὸσ ἐν τῷ οὐρανῷ ἢ ἐπὶ τῆσ γῆσ, ὅστισ ποιήσει καθὰ ἐποίησασ σὺ καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου̣ διαβὰσ οὖν ὄψομαι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην τὴν οὖσαν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, τὸ ὄροσ τοῦτο τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸν Ἀντιλίβανον. καὶ ὑπερεῖδε Κύριοσ ἐμὲ ἕνεκεν ὑμῶν καὶ οὐκ εἰσήκουσέ μου, καὶ εἶπε Κύριοσ πρόσ με. ἱκανούσθω σοι, μὴ προσθῇσ ἔτι λαλῆσαι τὸν λόγον τοῦτον. ἀνάβηθι ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ Λελαξευμένου καὶ ἀναβλέψασ τοῖσ ὀφθαλμοῖσ σου κατὰ θάλασσαν καὶ βορρᾶν καὶ λίβα καὶ ἀνατολὰσ καὶ ἰδὲ τοῖσ ὀφθαλμοῖσ σου, ὅτι οὐ διαβήσῃ τὸν Ἰορδάνην τοῦτον. καὶ ἔντειλαι Ἰησοῖ καὶ κατίσχυσον αὐτὸν καὶ παρακάλεσον αὐτόν, ὅτι οὗτοσ διαβήσεται πρὸ προσώπου τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ οὗτοσ κατακληρονομήσει αὐτοῖσ πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν ἑώρακασ. καὶ ἐνεκαθήμεθα ἐν νάπῃ σύνεγγυσ οἴκου Φογώρ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION