Septuagint, Liber Numeri 24:

(70인역 성경, 민수기 24:)

ΚΑΙ ἰδὼν Βαλαὰμ ὅτι καλόν ἐστιν ἐναντίον Κυρίου εὐλογεῖν τὸν Ἰσραήλ, οὐκ ἐπορεύθη κατὰ τὸ εἰωθὸσ εἰσ συνάντησιν τοῖσ οἰωνοῖσ καὶ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰσ τὴν ἔρημον. καὶ ἐξάρασ Βαλαὰμ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ καθορᾷ τὸν Ἰσραὴλ ἐστρατοπεδευκότα κατὰ φυλάσ, καὶ ἐγένετο πνεῦμα Θεοῦ ἐν αὐτῷ, καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπε. φησὶ Βαλαὰμ υἱὸσ Βεώρ, φησὶν ὁ ἄνθρωποσ ὁ ἀληθινῶσ ὁρῶν, φησὶν ἀκούων λόγια ἰσχυροῦ, ὅστισ ὅρασιν Θεοῦ εἶδεν ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ. ὡσ καλοὶ οἱ οἶκοί σου Ἰακώβ, αἱ σκηναί σου Ἰσραήλ! ὡσεὶ νάπαι σκιάζουσαι καὶ ὡσεὶ παράδεισοι ἐπὶ ποταμῷ καὶ ὡσεὶ σκηναί, ἃσ ἔπηξε Κύριοσ, καὶ ὡσεὶ κέδροι παρ’ ὕδατα. ἐξελεύσεται ἄνθρωποσ ἐκ τοῦ σπέρματοσ αὐτοῦ καὶ κυριεύσει ἐθνῶν πολλῶν, καὶ ὑψωθήσεται ἢ Γὼγ βασιλεία αὐτοῦ, καὶ αὐξηθήσεται βασιλεία αὐτοῦ. Θεὸσ ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου, ὡσ δόξα μονοκέρωτοσ αὐτῷ. ἔδεται ἔθνη ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ τὰ πάχη αὐτῶν ἐκμυελιεῖ καὶ ταῖσ βολίσιν αὐτοῦ κατατοξεύσει ἐχθρόν. κατακλιθεὶσ ἀνεπαύσατο ὡσ λέων καὶ ὡσ σκύμνοσ. τίσ ἀναστήσει αὐτόν̣ οἱ εὐλογοῦντέσ σε εὐλόγηνται, καὶ οἱ καταρώμενοί σε κεκατήρανται. καὶ ἐθυμώθη Βαλὰκ ἐπὶ Βαλαὰμ καὶ συνεκρότησε ταῖσ χερσὶν αὐτοῦ, καὶ εἶπε Βαλὰκ πρὸσ Βαλαάμ. καταρᾶσθαι τὸν ἐχθρόν μου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλογῶν εὐλόγησασ τρίτον τοῦτο. νῦν οὖν φεῦγε εἰσ τὸν τόπον σου. εἶπα, τιμήσω σε, καὶ νῦν ἐστέρησέ σε Κύριοσ τῆσ δόξησ. καὶ εἶπε Βαλαὰμ πρὸσ Βαλάκ. οὐχὶ καὶ τοῖσ ἀγγέλοισ σου, οὓσ ἀπέστειλασ πρόσ με, ἐλάλησα λέγων. ἐάν μοι δῷ Βαλὰκ πλήρη τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀργυρίου καὶ χρυσίου, οὐ δυνήσομαι παραβῆναι τὸ ρῆμα Κυρίου ποιῆσαι αὐτὸ καλὸν ἢ πονηρὸν παρ’ ἐμαυτοῦ. ὅσα ἐὰν εἴπῃ ὁ Θεόσ, ταῦτα ἐρῶ. καὶ νῦν ἰδοὺ ἀποτρέχω εἰσ τὸν τόπον μου. δεῦρο συμβουλεύσω σοι, τί ποιήσει ὁ λαὸσ οὗτοσ τὸν λαόν σου ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν. καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπε. φυσὶ Βαλαὰμ υἱὸσ Βεώρ, φησὶν ὁ ἄνθρωποσ ὁ ἀληθινῶσ ὁρῶν, ἀκούων λόγια Θεοῦ, ἐπιστάμενοσ ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου καὶ ὅρασιν Θεοῦ ἰδὼν ἐν ὕπνῳ, ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ. δείξω αὐτῷ, καὶ οὐχὶ νῦν. μακαρίζω, καὶ οὐκ ἐγγίζει. ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ἰακώβ, ἀναστήσεται ἄνθρωποσ ἐξ Ἰσραὴλ καὶ θραύσει τοὺσ ἀρχηγοὺσ Μωὰβ καὶ προνομεύσει πάντασ υἱοὺσ Σήθ. καὶ ἔσται Ἐδὼμ κληρονομία, καὶ ἔσται κληρονομία Ἡσαῦ ὁ ἐχθρὸσ αὐτοῦ. καὶ Ἰσραὴλ ἐποίησεν ἐν ἰσχύϊ. καὶ ἐξεγερθήσεται ἐξ Ἰακὼβ καὶ ἀπολεῖ σῳζόμενον ἐκ πόλεωσ. καὶ ἰδὼν τὸν Ἀμαλὴκ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν. ἀρχὴ ἐθνῶν Ἀμαλήκ, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπολεῖται. καὶ ἰδὼν τὸν Κεναῖον καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν. ἰσχυρὰ ἡ κατοικία σου. καὶ ἐὰν θῇσ ἐν πέτρᾳ τὴν νοσσιάν σου, καὶ ἐὰν γένηται τῷ Βεὼρ νοσσιὰ πανουργίασ, Ἀσσύριοι αἰχμαλωτεύσουσί σε. καὶ ἰδὼν τὸν Ὢγ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν. ὦ ὦ, τίσ ζήσεται, ὅταν θῇ ταῦτα ὁ Θεόσ̣ καὶ ἐξελεύσεται ἐκ χειρῶν Κιτιαίων καὶ κακώσουσιν Ἀσσοὺρ καὶ κακώσουσιν Ἑβραίουσ, καὶ αὐτοὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπολοῦνται. καὶ ἀναστὰσ Βαλαὰμ ἀπῆλθεν ἀποστραφεὶσ εἰσ τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ Βαλὰκ ἀπῆλθε πρὸσ ἑαυτόν.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION