Septuagint, Liber Numeri 4:

(70인역 성경, 민수기 4:)

ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων. λάβε τὸ κεφάλαιον τῶν υἱῶν Καὰθ ἐκ μέσου υἱῶν Λευί, κατὰ δήμουσ αὐτῶν, κατ’ οἴκουσ πατριῶν αὐτῶν, ἀπὸ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν καὶ ἐπάνω ἕωσ πεντήκοντα ἐτῶν, πᾶσ ὁ εἰσπορευόμενοσ λειτουργεῖν ποιῆσαι πάντα τὰ ἔργα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. καὶ ταῦτα τὰ ἔργα τῶν υἱῶν Καὰθ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. ἅγιον τῶν ἁγίων. καὶ εἰσελεύσεται Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ὅταν ἐξαίρῃ ἡ παρεμβολή, καὶ καθελοῦσι τὸ καταπέτασμα τὸ συσκιάζον καὶ κατακαλύψουσιν ἐν αὐτῷ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπ’ αὐτὸ κατακάλυμμα δέρμα ὑακίνθινον καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ’ αὐτὴν ἱμάτιον ὅλον ὑακίνθινον ἄνωθεν καὶ διεμβαλοῦσι τοὺσ ἀναφορεῖσ. καὶ ἐπὶ τὴν τράπεζαν τὴν προκειμένην ἐπιβαλοῦσιν ἐπ’ αὐτὴν ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον καὶ τὰ τρυβλία καὶ τὰσ θυί̈σκασ καὶ τοὺσ κυάθουσ καὶ τὰ σπονδεῖα, ἐν οἷσ σπένδει, καὶ οἱ ἄρτοι οἱ διαπαντὸσ ἐπ’ αὐτῆσ ἔσονται. καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ’ αὐτὴν ἱμάτιον κόκκινον καὶ καλύψουσιν αὐτὴν καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ διεμβαλοῦσι δι’ αὐτῆσ τοὺσ ἀναφορεῖσ. καὶ λήψονται ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσι τὴν λυχνίαν τὴν φωτίζουσαν καὶ τοὺσ λύχνουσ αὐτῆσ καὶ τὰσ λαβίδασ αὐτῆσ καὶ τὰσ ἐπαρυστρίδασ αὐτῆσ καὶ πάντα τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἐλαίου, οἷσ λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖσ, καὶ ἐμβαλοῦσιν αὐτὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆσ εἰσ κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ ἐπιθήσουσιν αὐτὴν ἐπ’ ἀναφορέων. καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν ἐπικαλύψουσιν ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν αὐτὸ καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ διεμβαλοῦσι τοὺσ ἀναφορεῖσ αὐτοῦ. καὶ λήψονται πάντα τὰ σκεύη τὰ λειτουργικά, ὅσα λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖσ ἐν τοῖσ ἁγίοισ, καὶ ἐμβαλοῦσιν εἰσ ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν αὐτὰ καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ ἀναφορεῖσ. καὶ τὸν καλυπτῆρα ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐπικαλύψουσιν ἐπ’ αὐτὸ ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον. καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπ’ αὐτὸ πάντα τὰ σκεύη, ὅσοισ λειτουργοῦσιν ἐπ’ αὐτῷ ἐν αὐτοῖσ, καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὰσ κρεάγρασ καὶ τὰσ φιάλασ καὶ τὸν καλυπτῆρα καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐπ’ αὐτὸ κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον, καὶ διεμβαλοῦσι τοὺσ ἀναφορεῖσ αὐτοῦ. καὶ λήψονται ἱμάτιον πορφυροῦν καὶ συγκαλύψουσι τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ καὶ ἐμβαλοῦσιν αὐτὰ εἰσ κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ ἀναφορεῖσ. καὶ συντελέσουσιν Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καλύπτοντεσ τὰ ἅγια καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια ἐν τῷ ἐξαίρειν τὴν παρεμβολήν, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσονται υἱοὶ Καὰθ αἴρειν καὶ οὐχ ἅψονται τῶν ἁγίων, ἵνα μὴ ἀποθάνωσι. ταῦτα ἀροῦσιν οἱ υἱοὶ Καὰθ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. ἐπίσκοποσ Ἐλεάζαρ υἱὸσ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέωσ. τὸ ἔλαιον τοῦ φωτὸσ καὶ τὸ θυμίαμα τῆσ συνθέσεωσ καὶ ἡ θυσία ἡ καθ’ ἡμέραν καὶ τὸ ἔλαιον τῆσ χρίσεωσ, ἡ ἐπισκοπὴ ὅλησ τῆσ σκηνῆσ καὶ ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ ἁγίῳ, ἐν πᾶσι τοῖσ ἔργοισ. καὶ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων. μὴ ὀλοθρεύσητε τῆσ φυλῆσ τὸν δῆμον τὸν Καὰθ ἐκ μέσου τῶν Λευιτῶν. τοῦτο ποιήσατε αὐτοῖσ καὶ ζήσονται καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωσι, προσπορευομένων αὐτῶν πρὸσ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων. Ἀαρὼν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ προσπορευέσθωσαν καὶ καταστήσουσιν αὐτοὺσ ἕκαστον κατὰ τὴν ἀναφορὰν αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθωσιν ἰδεῖν ἐξάπινα τὰ ἅγια καὶ ἀποθανοῦνται. καὶ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν λέγων. λάβε τὴν ἀρχὴν τῶν υἱῶν Γεδσών, καὶ τούτουσ κατ’ οἴκουσ πατριῶν αὐτῶν, κατὰ δήμουσ αὐτῶν, ἀπὸ πέντε καὶ εἰκοσαετοῦσ καὶ ἐπάνω ἕωσ πεντηκονταετοῦσ ἐπίσκεψαι αὐτούσ, πᾶσ ὁ εἰσπορευόμενοσ λειτουργεῖν καὶ ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. αὕτη ἡ λειτουργία τοῦ δήμου τοῦ Γεδσών, λειτουργεῖν καὶ αἴρειν. καὶ ἀρεῖ τὰσ δέρρεισ τῆσ σκηνῆσ καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ κάλυμμα αὐτῆσ καὶ τὸ κατακάλυμμα τὸ ὑακίνθινον τὸ ὂν ἐπ’ αὐτῆσ ἄνωθεν καὶ τὸ κάλυμμα τῆσ θύρασ τῆσ σκηνῆσ τοῦ μαρτυρίου καὶ τὰ ἱστία τῆσ αὐλῆσ, ὅσα ἐπὶ τῆσ σκηνῆσ τοῦ μαρτυρίου, καὶ τὰ περισσὰ καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ λειτουργικά, ὅσα λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖσ, ποιήσουσι. κατὰ στόμα Ἀαρὼν καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἔσται ἡ λειτουργία τῶν υἱῶν Γεδσὼν κατὰ πάσασ τὰσ λειτουργίασ αὐτῶν καὶ κατὰ πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν. καὶ ἐπισκέψῃ αὐτοὺσ ἐξ ὀνόματοσ πάντα τὰ ἀρτὰ ὑπ’ αὐτῶν. αὕτη ἡ λειτουργία τῶν υἱῶν Γεδσὼν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτῶν ἐν χειρὶ Ἰθάμαρ τοῦ υἱοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέωσ. οἱ υἱοὶ Μεραρὶ κατὰ δήμουσ αὐτῶν, κατ’ οἴκουσ πατριῶν αὐτῶν ἐπισκέψασθε αὐτούσ, ἀπὸ πέντε καὶ εἰκοσαετοῦσ καὶ ἐπάνω ἕωσ πεντηκονταετοῦσ ἐπισκέψασθε αὐτούσ, πᾶσ ὁ εἰσπορευόμενοσ λειτουργεῖν τὰ ἔργα τῆσ σκηνῆσ τοῦ μαρτυρίου. καὶ ταῦτα τὰ φυλάγματα τῶν αἰρομένων ὑπ’ αὐτῶν κατὰ πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. τὰσ κεφαλίδασ τῆσ σκηνῆσ καὶ τοὺσ μοχλοὺσ καὶ τοὺσ στύλουσ αὐτῆσ καὶ τὰσ βάσεισ αὐτῆσ, καὶ τὸ κατακάλυμμα καὶ αἱ βάσεισ αὐτῶν, καὶ οἱ στύλοι αὐτῶν καὶ τὸ κατακάλυμμα τῆσ θύρασ τῆσ σκηνῆς καὶ τοὺσ στύλουσ τῆσ αὐλῆσ κύκλῳ, καὶ αἱ βάσεισ αὐτῶν καὶ τοὺσ στύλουσ τοῦ καταπετάσματοσ τῆσ πύλησ τῆσ αὐλῆσ, καὶ τὰσ βάσεισ αὐτῶν, καὶ τοὺσ πασσάλουσ αὐτῶν καὶ τοὺσ κάλουσ αὐτῶν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν καὶ πάντα τὰ λειτουργήματα αὐτῶν, ἐξ ὀνομάτων ἐπισκέψασθε αὐτοὺσ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆσ φυλακῆσ τῶν αἰρομένων ὑπ’ αὐτῶν. αὕτη ἡ λειτουργία δήμου υἱῶν Μεραρὶ ἐν πᾶσι τοῖσ ἔργοισ αὐτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἐν χειρὶ Ἰθάμαρ τοῦ υἱοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέωσ. καὶ ἐπεσκέψατο Μωυσῆσ καὶ Ἀαρὼν καὶ οἱ ἄρχοντεσ Ἰσραὴλ τοὺσ υἱοὺσ Καὰθ κατὰ δήμουσ αὐτῶν, κατ’ οἴκουσ πατριῶν αὐτῶν, ἀπὸ πέντε καὶ εἰκοσαετοῦσ καὶ ἐπάνω ἕωσ πεντηκονταετοῦσ, πᾶσ ὁ εἰσπορευόμενοσ λειτουργεῖν καὶ ποιεῖν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. καὶ ἐγένετο ἡ ἐπίσκεψισ αὐτῶν κατὰ δήμουσ αὐτῶν δισχίλιοι ἑπτακόσιοι πεντήκοντα. αὕτη ἡ ἐπίσκεψισ δήμου Καάθ, πᾶσ ὁ λειτουργῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, καθὰ ἐπεσκέψατο Μωυσῆσ καὶ Ἀαρὼν διὰ φωνῆσ Κυρίου, ἐν χειρὶ Μωυσῇ. καὶ ἐπεσκέπησαν υἱοὶ Γεδσὼν κατὰ δήμουσ αὐτῶν, κατ’ οἴκουσ πατριῶν αὐτῶν, ἀπὸ πέντε καὶ εἰκοσαετοῦσ καὶ ἐπάνω ἕωσ πεντηκονταετοῦσ, πᾶσ ὁ εἰσπορευόμενοσ λειτουργεῖν καὶ ποιεῖν τὰ ἔργα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. καὶ ἐγένετο ἡ ἐπίσκεψισ αὐτῶν κατὰ δήμουσ αὐτῶν, κατ’ οἴκουσ πατριῶν αὐτῶν, δισχίλιοι ἑξακόσιοι τριάκοντα. αὕτη ἡ ἐπίσκεψισ δήμου υἱῶν Γεδσών, πᾶσ ὁ λειτουργῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, οὓσ ἐπεσκέψατο Μωυσῆσ καὶ Ἀαρὼν διὰ φωνῆσ Κυρίου, ἐν χειρὶ Μωυσῆ. ἐπεσκέπησαν δὲ καὶ δῆμοσ υἱῶν Μεραρὶ κατὰ δήμουσ αὐτῶν, κατ’ οἴκουσ πατριῶν αὐτῶν, ἀπὸ πέντε καὶ εἰκοσαετοῦσ καὶ ἐπάνω ἕωσ πεντηκονταετοῦσ, πᾶσ ὁ εἰσπορευόμενοσ λειτουργεῖν πρὸσ τὰ ἔργα τῆσ σκηνῆσ τοῦ μαρτυρίου. καὶ ἐγενήθη ἡ ἐπίσκεψισ αὐτῶν κατὰ δήμουσ αὐτῶν, κατ’ οἴκουσ πατριῶν αὐτῶν, τρισχίλιοι καὶ διακόσιοι. αὕτη ἡ ἐπίσκεψισ δήμου υἱῶν Μεραρί, οὓσ ἐπεσκέψατο Μωυσῆσ καὶ Ἀαρὼν διὰ φωνῆσ Κυρίου, ἐν χειρὶ Μωυσῆ. πάντεσ οἱ ἐπεσκεμμένοι, οὓσ ἐπεσκέψατο Μωυσῆσ καὶ Ἀαρὼν καὶ οἱ ἄρχοντεσ Ἰσραὴλ τοὺσ Λευίτασ, κατὰ δήμουσ καὶ κατ’ οἴκουσ πατριῶν αὐτῶν, ἀπὸ πέντε καὶ εἰκοσαετοῦσ καὶ ἐπάνω ἕωσ πεντηκονταετοῦσ, πᾶσ ὁ εἰσπορευόμενοσ πρὸσ τὸ ἔργον τῶν ἔργων καὶ τὰ ἔργα τὰ αἰρόμενα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐγενήθησαν οἱ ἐπισκεπέντεσ ὀκτακισχίλιοι πεντακόσιοι ὀγδοήκοντα. διὰ φωνῆσ Κυρίου ἐπεσκέψατο αὐτοὺσ ἐν χειρὶ Μωυσῆ, ἄνδρα κατὰ ἄνδρα ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτῶν καὶ ἐπὶ ὧν αἴρουσιν αὐτοί. καὶ ἐπεσκέπησαν, ὃν τρόπον συνέταξε Κύριοσ τῷ Μωυσῇ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION