Septuagint, Liber Leviticus 14:

(70인역 성경, 레위기 14:)

ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν λέγων. οὗτοσ ὁ νόμοσ τοῦ λεπροῦ, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ καθαρισθῇ. καὶ προσαχθήσεται πρὸσ τὸν ἱερέα, καὶ ἐξελεύσεται ὁ ἱερεὺσ ἔξω τῆσ παρεμβολῆσ, καὶ ὄψεται ὁ ἱερεύσ, καὶ ἰδοὺ ἰᾶται ἡ ἁφὴ τῆσ λέπρασ ἀπὸ τοῦ λεπροῦ. καὶ προστάξει ὁ ἱερεύσ, καὶ λήψονται τῷ κεκαθαρισμένῳ δύο ὀρνίθια ζῶντα καθαρὰ καὶ ξύλον κέδρινον καὶ κεκλωσμένον κόκκινον καὶ ὕσσωπον. καὶ προστάξει ὁ ἱερεύσ, καὶ σφάξουσι τὸ ὀρνίθιον τὸ ἓν εἰσ ἀγγεῖον ὀστράκινον ἐφ̓ ὕδατι ζῶντι. καὶ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν λήψεται αὐτὸ καὶ τὸ ξύλον τὸ κέδρινον καὶ τὸ κλωστὸν κόκκινον καὶ τὸν ὕσσωπον, καὶ βάψει αὐτὰ καὶ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν εἰσ τὸ αἷμα τοῦ ὀρνιθίου τοῦ σφαγέντοσ ἐφ̓ ὕδατι ζῶντι. καὶ περιρρανεῖ ἐπὶ τὸν καθαρισθέντα ἀπὸ τῆσ λέπρασ ἑπτάκισ, καὶ καθαρὸσ ἔσται. καὶ ἐξαποστελεῖ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν εἰσ τὸ πεδίον. καὶ πλυνεῖ ὁ καθαρισθεὶσ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ξυρηθήσεται αὐτοῦ πᾶσαν τὴν τρίχα, καὶ λούσεται ἐν ὕδατι, καὶ καθαρὸσ ἔσται, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται εἰσ τὴν παρεμβολήν, καὶ διατρίψει ἔξω τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἑπτὰ ἡμέρασ. καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, ξυρηθήσεται πᾶσαν τὴν τρίχα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὸν πώγωνα καὶ τὰσ ὀφρῦσ καὶ πᾶσαν τὴν τρίχα αὐτοῦ ξυρηθήσεται. καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια, καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι, καὶ καθαρὸσ ἔσται. καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ λήψεται δύο ἀμνοὺσ ἀμώμουσ ἐνιαυσίουσ καὶ πρόβατον ἄμωμον ἐνιαύσιον καὶ τρία δέκατα σεμιδάλεωσ εἰσ θυσίαν περυραμένησ ἐν ἐλαίῳ καὶ κοτύλην ἐλαίου μίαν. καὶ στήσει ὁ ἱερεὺσ ὁ καθαρίζων τὸν ἄνθρωπον τὸν καθαριζόμενον καὶ ταῦτα ἔναντι Κυρίου, ἐπὶ τὴν θύραν τῆσ σκηνῆσ τοῦ μαρτυρίου. καὶ λήψεται ὁ ἱερεὺσ τὸν ἀμνὸν τὸν ἕνα, καὶ προσάξει αὐτὸν τῆσ πλημμελείασ, καὶ τὴν κοτύλην τοῦ ἐλαίου, καὶ ἀφοριεῖ αὐτὰ ἀφόρισμα ἔναντι Κυρίου. καὶ σφάξουσι τὸν ἀμνὸν ἐν τόπῳ, οὗ σφάζουσι τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίασ, ἐν τόπῳ ἁγίῳ. ἔστι γὰρ τὸ περὶ ἁμαρτίασ, ὥσπερ τὸ τῆσ πλημμελείασ ἐστὶ τῷ ἱερεῖ, ἅγια ἁγίων ἐστί. καὶ λήψεται ὁ ἱερεὺσ ἀπὸ τοῦ αἵματοσ τοῦ τῆσ πλημμελείασ, καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺσ ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸσ τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ, καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆσ χειρὸσ τῆσ δεξιᾶσ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸσ τοῦ δεξιοῦ. καὶ λαβὼν ὁ ἱερεὺσ ἀπὸ τῆσ κοτύλησ τοῦ ἐλαίου ἐπιχεεῖ ἐπὶ τὴν χεῖρα τοῦ ἱερέωσ τὴν ἀριστερὰν καὶ βάψει τὸν δάκτυλον τὸν δεξιὸν ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τοῦ ὄντοσ ἐπὶ τῆσ χειρὸσ αὐτοῦ τῆσ ἀριστερᾶσ καὶ ρανεῖ τῷ δακτύλῳ ἑπτάκισ ἔναντι Κυρίου. τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔλαιον τὸ ὂν ἐν τῇ χειρὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺσ ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸσ τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆσ χειρὸσ τῆσ δεξιᾶσ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸσ τοῦ δεξιοῦ. ἐπὶ τὸν τόπον τοῦ αἵματοσ τοῦ τῆσ πλημμελείασ. τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔλαιον τὸ ἐπὶ τῆσ χειρὸσ τοῦ ἱερέωσ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺσ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ καθαρισθέντοσ, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺσ ἔναντι Κυρίου. καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺσ τὸ περὶ τῆσ ἁμαρτίασ, καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺσ περὶ τοῦ καθαριζομένου ἀπὸ τῆσ ἁμαρτίασ αὐτοῦ. καὶ μετά τοῦτο σφάξει ὁ ἱερεὺσ τὸ ὁλοκαύτωμα. καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺσ τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ τὴν θυσίαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἔναντι Κυρίου. καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεύσ, καὶ καθαρισθήσεται. Ἐὰν δὲ πένηται καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ μὴ εὑρίσκῃ, λήψεται ἀμνὸν ἕνα εἰσ ὃ ἐπλημμέλησεν εἰσ ἀφαίρεμα, ὥστε ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ, καὶ δέκατον σεμιδάλεωσ πεφυραμένησ ἐν ἐλαίῳ εἰσ θυσίαν, καὶ κοτύλην ἐλαίου μίαν, καὶ δύο τρυγόνασ, ἢ δύο νεοσσοὺσ περιστερῶν, ὅσα εὗρεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ ἔσται ἡ μία περὶ ἁμαρτίασ καὶ ἡ μία εἰσ ὁλοκαύτωμα. καὶ προσοίσει αὐτὰ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ εἰσ τὸ καθαρίσαι αὐτὸν πρὸσ τὸν ἱερέα, ἐπὶ τὴν θύραν τῆσ σκηνῆσ τοῦ μαρτυρίου ἔναντι Κυρίου. καὶ λαβὼν ὁ ἱερεύσ τὸν ἀμνὸν τῆσ πλημμελείασ καὶ τὴν κοτύλην τοῦ ἐλαίου, ἐπιθήσει αὐτὰ ἐπίθεμα ἔναντι Κυρίου. καὶ σφάξει τὸν ἀμνὸν τὸν τῆσ πλημμελείασ, καὶ λήψεται ὁ ἱερεὺσ ἀπὸ τοῦ αἵματοσ τοῦ τῆσ πλημμελείασ καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸσ τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆσ χειρὸσ τῆσ δεξιᾶσ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸσ τοῦ δεξιοῦ. καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου ἐπιχεεῖ ὁ ἱερεὺσ ἐπὶ τὴν χεῖρα τοῦ ἱερέωσ τὴν ἀριστεράν, καὶ ρανεῖ ὁ ἱερεὺσ τῷ δακτύλῳ τῷ δεξιῷ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τῇ ἀριστερᾷ ἑπτάκισ ἔναντι Κυρίου. καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺσ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τοῦ ἐπὶ τῆσ χειρὸσ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸσ τοῦ καθαριζομένου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆσ χειρὸσ αὐτοῦ τῆσ δεξιᾶσ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸσ αὐτοῦ τοῦ δεξιοῦ, ἐπὶ τὸν τόπον τοῦ αἵματοσ τοῦ τῆσ πλημμελείασ. τὸ δὲ καταλειφθὲν ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τὸ ὂν ἐπὶ τῆσ χειρὸσ τοῦ ἱερέωσ ἐπιθήσει ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ καθαρισθέντοσ, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺσ ἔναντι Κυρίου. καὶ ποιήσει μίαν ἀπὸ τῶν τρυγόνων ἢ ἀπὸ τῶν νεοσσῶν τῶν περιστερῶν, καθότι εὗρεν αὐτοῦ ἡ χείρ, τὴν μίαν περὶ ἁμαρτίασ καὶ τὴν μίαν εἰσ ὁλοκαύτωμα σὺν τῇ θυσίᾳ, καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺσ περὶ τοῦ καθαριζομένου ἔναντι Κυρίου. οὗτοσ ὁ νόμοσ, ἐν ᾧ ἐστιν ἡ ἁφὴ τῆσ λέπρασ, καὶ τοῦ μὴ εὑρίσκοντοσ τῇ χειρὶ εἰσ τὸν καθαρισμὸν αὐτοῦ. Καὶ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων. ὡσ ἂν εἰσέλθητε εἰσ τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν ἐν κτήσει, καὶ δώσω ἁφὴν λέπρασ ἐν ταῖσ οἰκίαισ τῆσ γῆσ τῆσ ἐγκτήτου ὑμῖν, καὶ ἥξει τινὸσ αὐτοῦ ἡ οἰκία, καὶ ἀναγγελεῖ τῷ ἱερεῖ λέγων. ὥσπερ ἁφὴ ἑώραταί μοι ἐν τῇ οἰκίᾳ. καὶ προστάξει ὁ ἱερεὺσ ἀποσκευάσαι τὴν οἰκίαν, πρὸ τοῦ εἰσελθόντα τὸν ἱερέα ἰδεῖν τὴν ἁφήν, καὶ οὐ μὴ ἀκάθαρτα γένηται ὅσα ἂν ᾖ ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται ὁ ἱερεὺσ καταμαθεῖν τὴν οἰκίαν. καὶ ὄψεται τὴν ἁφήν, καὶ ἰδοὺ ἡ ἁφὴ ἐν τοῖσ τοίχοισ τῆσ οἰκίασ, κοιλάδασ χλωριζούσασ, ἢ πυρριζούσασ, καὶ ἡ ὄψισ αὐτῶν ταπεινοτέρα τῶν τοίχων, καὶ ἐξελθὼν ὁ ἱερεὺσ ἐκ τῆσ οἰκίασ ἐπὶ τὴν θύραν τῆσ οἰκίασ, καὶ ἀφοριεῖ ὁ ἱερεὺσ τὴν οἰκίαν ἑπτὰ ἡμέρασ. καὶ ἐπανήξει ὁ ἱερεὺσ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ὄψεται τὴν οἰκίαν, καὶ ἰδοὺ διεχύθη ἡ ἁφὴ ἐν τοῖσ τοίχοισ τῆσ οἰκίασ, καὶ προστάξει ὁ ἱερεύσ, καὶ ἐξελοῦσι τοὺσ λίθουσ, ἐν οἷσ ἐστιν ἡ ἁφή, καὶ ἐκβαλοῦσιν αὐτοὺσ ἔξω τῆσ πόλεωσ εἰσ τόπον ἀκάθαρτον. καὶ τὴν οἰκίαν ἀποξύσουσιν ἔσωθεν κύκλῳ καὶ ἐκχεοῦσι τὸν χοῦν τὸν ἀπεξυσμένον ἔξω τῆσ πόλεωσ εἰσ τόπον ἀκάθαρτον. καὶ λήψονται λίθουσ ἀπεξυσμένουσ ἑτέρουσ, καὶ ἀντιθήσουσιν ἀντὶ τῶν λίθων καὶ χοῦν ἕτερον λήψονται καὶ ἐξαλείψουσι τὴν οἰκίαν. ἐὰν δὲ ἐπέλθῃ πάλιν ἁφὴ καὶ ἀνατείλῃ ἐν τῇ οἰκίᾳ μετὰ τὸ ἐξελεῖν τοὺσ λίθουσ καὶ μετά τὸ ἀποξυσθῆναι τὴν οἰκίαν καὶ μετὰ τὸ ἐξαλειφθῆναι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ ἱερεὺσ καὶ ὄψεται. εἰ διακέχυται ἡ ἁφὴ ἐν τῇ οἰκίᾳ, λέπρα ἔμμονόσ ἐστιν ἐν τῇ οἰκίᾳ, ἀκάθαρτόσ ἐστι. καὶ καθελοῦσι τὴν οἰκίαν καὶ τὰ ξύλα αὐτῆσ καὶ τοὺσ λίθουσ αὐτῆσ καὶ πάντα τὸν χοῦν ἐξοίσουσιν ἔξω τῆσ πόλεωσ εἰσ τόπον ἀκάθαρτον. καὶ ὁ εἰσπορευόμενοσ εἰσ τὴν οἰκίαν πάσασ τὰσ ἡμέρασ, ἃσ ἀφωρισμένη ἐστίν, ἀκάθαρτοσ ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ ὁ κοιμώμενοσ ἐν τῇ οἰκίᾳ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀκάθαρτοσ ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ ὁ ἔσθων ἐν τῇ οἰκίᾳ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀκάθαρτοσ ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ. ἐὰν δὲ παραγενόμενοσ εἰσέλθῃ ὁ ἱερεὺσ καὶ ἴδῃ, καὶ ἰδοὺ διαχύσει οὐ διαχεῖται ἡ ἁφὴ ἐν τῇ οἰκίᾳ μετὰ τὸ ἐξαλειφθῆναι τὴν οἰκίαν, καὶ καθαριεῖ ὁ ἱερεὺσ τὴν οἰκίαν, ὅτι ἰάθη ἡ ἁφή. καὶ λήψεται ἀφαγνίσαι τὴν οἰκίαν δύο ὀρνίθια ζῶντα καθαρὰ καὶ ξύλον κέδρινον καὶ κεκλωσμένον κόκκινον καὶ ὕσσωπον. καὶ σφάξει τὸ ὀρνίθιον τὸ ἓν εἰσ σκεῦοσ ὀστράκινον ἐφ̓ ὕδατι ζῶντι, καὶ λήψεται τὸ ξύλον τὸ κέδρινον καὶ τὸ κεκλωσμένον κόκκινον καὶ τὸν ὕσσωπον καὶ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν, καὶ βάψει αὐτὸ εἰσ τὸ αἷμα τοῦ ὀρνιθίου τοῦ ἐσφαγμένου ἐφ̓ ὕδατι ζῶντι, καὶ περιρρανεῖ ἐν αὐτοῖσ ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἑπτάκισ, καὶ ἀφαγνιεῖ τὴν οἰκίαν ἐν τῷ αἵματι τοῦ ὀρνιθίου καὶ ἐν τῷ ὕδατι τῷ ζῶντι καὶ ἐν τῷ ὀρνιθίῳ τῷ ζῶντι καὶ ἐν τῷ ξύλῳ τῷ κεδρίνῳ καὶ ἐν τῷ ὑσσώπῳ καὶ ἐν τῷ κεκλωσμένῳ κοκκίνῳ. καὶ ἐξαποστελεῖ τὸ ὀρνίθιον τὸ ζῶν ἔξω τῆσ πόλεωσ εἰσ τὸ πεδίον καὶ ἐξιλάσεται περὶ τῆσ οἰκίασ, καὶ καθαρὰ ἔσται. Οὗτοσ ὁ νόμοσ κατὰ πᾶσαν ἁφὴν λέπρασ καὶ θραύσματος καὶ τῆσ λέπρασ ἱματίου καὶ οἰκίας καὶ οὐλῆσ καὶ σημασίασ καὶ τοῦ αὐγάζοντος καὶ τοῦ ἐξηγήσασθαι ᾗ ἡμέρᾳ ἀκάθαρτον, καὶ ᾗ ἡμέρᾳ καθαρισθήσεται. οὗτοσ ὁ νόμοσ τῆσ λέπρασ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION