Septuagint, Liber Leviticus 11:

(70인역 성경, 레위기 11:)

ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων. λαλήσατε τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ λέγοντεσ. ταῦτα τὰ κτήνη, ἃ φάγεσθε ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν ἐπὶ τῆσ γῆσ. πᾶν κτῆνοσ διχηλοῦν ὁπλὴν καὶ ὀνυχιστῆρασ ὀνυχίζον δύο χηλῶν καὶ ἀνάγον μηρυκισμὸν ἐν τοῖσ κτήνεσι, ταῦτα φάγεσθε. πλὴν ἀπὸ τούτων οὐ φάγεσθε, ἀπὸ τῶν ἀναγόντων μηρυκισμὸν καὶ ἀπὸ τῶν διχηλούντων τὰσ ὁπλὰσ καὶ ὀνυχιζόντων ὀνυχιστῆρασ. τὸν κάμηλον, ὅτι ἀνάγει μηρυκισμὸν τοῦτο, ὁπλὴν δὲ οὐ διχηλεῖ, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν. καὶ τὸν δασύποδα, ὅτι οὐκ ἀνάγει μηρυκισμὸν τοῦτο, καὶ ὁπλὴν οὐ διχηλεῖ, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν. καὶ τὸν χοιρογρύλλιον, ὅτι οὐκ ἀνάγει μηρυκισμὸν τοῦτο, καὶ ὁπλὴν οὐ διχηλεῖ, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν. καὶ τὸν ὗν, ὅτι διχηλεῖ ὁπλὴν τοῦτο, καὶ ὀνυχίζει ὄνυχασ ὁπλῆσ, καὶ τοῦτο οὐκ ἀνάγει μηρυκισμόν, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν. ἀπὸ τῶν κρεῶν αὐτῶν οὐ φάγεσθε καὶ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν οὐχ ἅψεσθε, ἀκάθαρτα ταῦτα ὑμῖν. Καὶ ταῦτα, ἃ φάγεσθε ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τοῖσ ὕδασι. πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτοῖσ πτερύγια καὶ λεπίδεσ ἐν τοῖσ ὕδασι καὶ ἐν ταῖσ θαλάσσαισ καὶ ἐν τοῖσ χειμάρροισ, ταῦτα φάγεσθε. καὶ πάντα ὅσα οὐκ ἔστιν αὐτοῖσ πτερύγια, οὐδὲ λεπίδεσ ἐν τῷ ὕδατι, ἢ ἐν ταῖσ θαλάσσαισ καὶ ἐν τοῖσ χειμάρροισ, ἀπὸ πάντων, ὧν ἐρεύγεται τὰ ὕδατα, καὶ ἀπὸ πάσησ ψυχῆσ τῆσ ζώσησ ἐν τῷ ὕδατι, βδέλυγμά ἐστι. καὶ βδελύγματα ἔσονται ὑμῖν. ἀπὸ τῶν κρεῶν αὐτῶν οὐκ ἔδεσθε καὶ τὰ θνησιμαῖα αὐτῶν βδελύξεσθε. καὶ πάντα ὅσα οὐκ ἔστιν αὐτοῖσ πτερύγια, οὐδὲ λεπίδεσ, τῶν ἐν τοῖσ ὕδασι, βδέλυγμα τοῦτό ἐστιν ὑμῖν. Καὶ ταῦτα, ἃ βδελύξεσθε ἀπὸ τῶν πετεινῶν, καὶ οὐ βρωθήσεται, βδέλυγμά ἐστι. τὸν ἀετὸν καὶ τὸν γρύπα καὶ τὸν ἁλιαίετον καὶ τὸν γύπα καὶ τὸν ἴκτινον καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ στρουθὸν καὶ γλαῦκα καὶ λάρον καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ πάντα κόρακα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ ἱέρακα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ νυκτικόρακα καὶ καταρράκτην καὶ ἶβιν καὶ πορφυρίωνα καὶ πελεκᾶνα καὶ κύκνον καὶ ἐρωδιὸν καὶ χαραδριόν, καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ ἔποπα καὶ νυκτερίδα καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῶν πετεινῶν, ἃ πορεύεται ἐπὶ τέσσαρα, βδελύγματά ἐστιν ὑμῖν. ἀλλὰ ταῦτα φάγεσθε ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν τῶν πετεινῶν, ἃ πορεύεται ἐπὶ τέσσαρα, ἃ ἔχει σκέλη ἀνώτερον τῶν ποδῶν αὐτοῦ, πηδᾶν ἐν αὐτοῖσ ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ ταῦτα φάγεσθε ἀπ̓ αὐτῶν. τὸν βροῦχον καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ τὸν ἀττάκην καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ ὀφιομάχην καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ τὴν ἀκρίδα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῇ. πᾶν ἑρπετὸν ἀπὸ τῶν πετεινῶν, οἷσ εἰσι τέσσαρεσ πόδεσ, βδελύγματά ἐστιν ὑμῖν, καὶ ἐν τούτοισ μιανθήσεσθε, πᾶσ ὁ ἁπτόμενοσ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἀκάθαρτοσ ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ, καὶ πᾶσ ὁ αἴρων τῶν θνησιμαίων αὐτῶν πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀκάθαρτοσ ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ ἐν πᾶσι τοῖσ κτήνεσιν, ὅ ἐστι διχηλοῦν ὁπλήν, καὶ ὀνυχιστῆρασ ὀνυχίζει καὶ μηρυκισμὸν οὐ μηρυκᾶται, ἀκάθαρτα ἔσονται ὑμῖν. πᾶσ ὁ ἁπτόμενοσ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἀκάθαρτοσ ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ πᾶσ ὃσ πορεύεται ἐπὶ χειρῶν ἐν πᾶσι τοῖσ θηρίοισ, ἃ πορεύεται ἐπί τέσσαρα, ἀκάθαρτά ἐστιν ὑμῖν. πᾶσ ὁ ἁπτόμενοσ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἀκάθαρτοσ ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ, καὶ ὁ αἴρων τῶν θνησιμαίων αὐτῶν πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀκάθαρτοσ ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ. ἀκάθαρτα ταῦτά ἐστιν ὑμῖν. Καὶ ταῦτα ὑμῖν ἀκάθαρτα ἀπὸ τῶν ἑρπετῶν τῶν ἐπί τῆσ γῆσ. ἡ γαλῆ καὶ ὁ μῦσ καὶ ὁ κροκόδειλοσ ὁ χερσαῖοσ, μυγάλη καὶ χαμαιλέων, καὶ χαλαβώτησ καὶ σαῦρα καὶ ἀσπάλαξ. ταῦτα ἀκάθαρτα ὑμῖν ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἐπὶ τῆσ γῆσ. πᾶσ ὁ ἁπτόμενοσ αὐτῶν τεθνηκότων ἀκάθαρτοσ ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ πᾶν, ἐφ̓ ὃ ἂν ἐπιπέσῃ ἀπ̓ αὐτῶν ἐπ̓ αὐτὸ τεθνηκότων αὐτῶν, ἀκάθαρτον ἔσται ἀπὸ παντὸσ σκεύουσ ξυλίνου ἢ ἱματίου ἢ δέρματοσ ἢ σάκκου. πᾶν σκεῦοσ, ὃ ἂν ποιηθῇ ἔργον ἐν αὐτῷ, εἰσ ὕδωρ βαφήσεται καὶ ἀκάθαρτον ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ καθαρὸν ἔσται. καὶ πᾶν σκεῦοσ ὀστράκινον, εἰσ ὃ ἐὰν πέσῃ ἀπὸ τούτων ἔνδον, ὅσα ἐὰν ἔνδον ᾖ, ἀκάθαρτα ἔσται, καὶ αὐτὸ συντριβήσεται. καὶ πᾶν βρῶμα, ὃ ἔσθεται, εἰσ ὃ ἂν ἐπέλθῃ ἐπ̓ αὐτὸ ὕδωρ, ἀκάθαρτον ἔσται. καὶ πᾶν ποτόν, ὃ πίνεται ἐν παντὶ ἀγγείῳ, ἀκάθαρτον ἔσται. καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἐπιπέσῃ ἀπὸ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἐπ̓ αὐτό, ἀκάθαρτον ἔσται. κλίβανοι καὶ χυτρόποδεσ καθαιρεθήσονται. ἀκάθαρτα ταῦτά ἐστι καὶ ἀκάθαρτα ταῦτα ὑμῖν ἔσονται. πλὴν πηγῶν ὑδάτων καὶ λάκκου καὶ συναγωγῆσ ὕδατοσ, ἔσται καθαρόν. ὁ δὲ ἁπτόμενοσ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἀκάθαρτοσ ἔσται. ἐὰν δὲ ἐπιπέσῃ ἀπὸ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἐπὶ πᾶν σπέρμα σπόριμον, ὃ σπαρήσεται, καθαρὸν ἔσται. ἐὰν δὲ ἐπιχυθῇ ὕδωρ ἐπί πᾶν σπέρμα καὶ ἐπιπέσῃ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἐπ̓ αὐτό, ἀκάθαρτόν ἐστιν ὑμῖν. ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ τῶν κτηνῶν, ὃ ἐστιν ὑμῖν φαγεῖν τοῦτο, ὁ ἁπτόμενοσ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν ἀκάθαρτοσ ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ ὁ ἐσθίων ἀπὸ τῶν θνησιμαίων τούτων πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ ἀκάθαρτοσ ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ. καὶ ὁ αἴρων ἀπὸ θνησιμαίων αὐτῶν πλυνεῖ τὰ ἱμάτια καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτοσ ἔσται ἕωσ ἑσπέρασ. Καὶ πᾶν ἑρπετόν, ὃ ἕρπει ἐπὶ τῆσ γῆσ, βδέλυγμα ἔσται τοῦτο ὑμῖν, οὐ βρωθήσεται. καὶ πᾶσ ὁ πορευόμενοσ ἐπὶ κοιλίασ καὶ πᾶσ ὁ πορευόμενοσ ἐπὶ τέσσαρα διαπαντόσ, ὃ πολυπληθεῖ ποσὶν ἐν πᾶσι τοῖσ ἑρπετοῖσ τοῖσ ἕρπουσιν ἐπὶ τῆσ γῆσ, οὐ φάγεσθε αὐτό, ὅτι βδέλυγμα ὑμῖν ἐστι. καὶ οὐ μὴ βδελύξητε τὰσ ψυχὰσ ὑμῶν ἐν πᾶσι τοῖσ ἑρπετοῖσ τοῖσ ἕρπουσιν ἐπὶ τῆσ γῆσ καὶ οὐ μιανθήσεσθε ἐν τούτοισ καὶ οὐκ ἀκάθαρτοι ἔσεσθε ἐν αὐτοῖσ, ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν, καὶ ἁγιασθήσεσθε καὶ ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιόσ εἰμι ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν, καὶ οὐ μιανεῖτε τὰσ ψυχὰσ ὑμῶν ἐν πᾶσι τοῖσ ἑρπετοῖσ τοῖσ κινουμένοισ ἐπὶ τῆσ γῆσ. ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ ἀναγαγὼν ὑμᾶσ ἐκ τῆσ Αἰγύπτου εἶναι ὑμῶν Θεόσ, καὶ ἔσεσθε ἅγιοι, ὅτι ἅγιόσ εἰμι ἐγὼ Κύριοσ. Οὗτοσ ὁ νόμοσ περὶ τῶν κτηνῶν καὶ τῶν πετεινῶν καὶ πάσησ ψυχῆσ τῆσ κινουμένησ ἐν τῷ ὕδατι καὶ πάσησ ψυχῆσ ἑρπούσησ ἐπὶ τῆσ γῆσ, διαστεῖλαι ἀνὰ μέσον τῶν ἀκαθάρτων καὶ ἀνὰ μέσον τῶν καθαρῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ζωογονούντων τὰ ἐσθιόμενα, καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ζωογονούντων τὰ μὴ ἐσθιόμενα.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION