Septuagint, Liber Exodus 37:

(70인역 성경, 탈출기 37:)

Καὶ ἐποίησαν τῇ σκηνῇ δέκα αὐλαίασ, ὀκτὼ καὶ εἴκοσι πήχεων μῆκοσ τῆσ αὐλαίασ τῆσ μιᾶσ – τὸ αὐτὸ ἦσαν πᾶσαι – καὶ τεσσάρων πηχῶν τὸ εὖροσ τῆσ αὐλαίασ τῆσ μιᾶσ. καὶ ἐποίησαν τὸ καταπέτασμα ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρασ καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένησ, ἔργον ὑφάντου χερουβιμ, καὶ ἐπέθηκαν αὐτὸ ἐπὶ τέσσαρασ στύλουσ ἀσήπτουσ κατακεχρυσωμένουσ ἐν χρυσίῳ, καὶ αἱ κεφαλίδεσ αὐτῶν χρυσαῖ, καὶ αἱ βάσεισ αὐτῶν τέσσαρεσ ἀργυραῖ. καὶ ἐποίησαν τὸ καταπέτασμα τῆσ θύρασ τῆσ σκηνῆσ τοῦ μαρτυρίου ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρασ καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένησ, ἔργον ὑφάντου χερουβιμ, καὶ τοὺσ στύλουσ αὐτοῦ πέντε καὶ τοὺσ κρίκουσ. καὶ τὰσ κεφαλίδασ αὐτῶν καὶ τὰσ ψαλίδασ αὐτῶν κατεχρύσωσαν χρυσίῳ, καὶ αἱ βάσεισ αὐτῶν πέντε χαλκαῖ. Καὶ ἐποίησαν τὴν αὐλήν. τὰ πρὸσ λίβα ἱστία τῆσ αὐλῆσ ἐκ βύσσου κεκλωσμένησ ἑκατὸν ἐφ’ ἑκατόν, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεισ αὐτῶν εἴκοσι. καὶ τὸ κλίτοσ τὸ πρὸσ βορρᾶν ἑκατὸν ἐφ’ ἑκατόν, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεισ αὐτῶν εἴκοσι. καὶ τὸ κλίτοσ τὸ πρὸσ θάλασσαν αὐλαῖαι πεντήκοντα πήχεων, στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεισ αὐτῶν δέκα. καὶ τὸ κλίτοσ τὸ πρὸσ ἀνατολὰσ πεντήκοντα πήχεων, ἱστία πεντεκαίδεκα πήχεων τὸ κατὰ νώτου, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τρεῖσ, καὶ αἱ βάσεισ αὐτῶν τρεῖσ, καὶ ἐπὶ τοῦ νώτου τοῦ δευτέρου ἔνθεν καὶ ἔνθεν κατὰ τὴν πύλην τῆσ αὐλῆσ αὐλαῖαι πεντεκαίδεκα πήχεων, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τρεῖσ, καὶ αἱ βάσεισ αὐτῶν τρεῖσ. πᾶσαι αἱ αὐλαῖαι τῆσ αὐλῆσ ἐκ βύσσου κεκλωσμένησ, καὶ αἱ βάσεισ τῶν στύλων χαλκαῖ, καὶ αἱ ἀγκύλαι αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ κεφαλίδεσ αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργυρίῳ, καὶ οἱ στῦλοι περιηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, πάντεσ οἱ στῦλοι τῆσ αὐλῆσ. – καὶ τὸ καταπέτασμα τῆσ πύλησ τῆσ αὐλῆσ ἔργον ποικιλτοῦ ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρασ καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένησ, εἴκοσι πήχεων τὸ μῆκοσ, καὶ τὸ ὕψοσ καὶ τὸ εὖροσ πέντε πήχεων ἐξισούμενον τοῖσ ἱστίοισ τῆσ αὐλῆσ. καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τέσσαρεσ, καὶ αἱ βάσεισ αὐτῶν τέσσαρεσ χαλκαῖ, καὶ αἱ ἀγκύλαι αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ κεφαλίδεσ αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργυρίῳ. καὶ αὐτοὶ περιηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, καὶ πάντεσ οἱ πάσσαλοι τῆσ αὐλῆσ κύκλῳ χαλκοῖ. Καὶ αὕτη ἡ σύνταξισ τῆσ σκηνῆσ τοῦ μαρτυρίου, καθὰ συνετάγη Μωυσῇ τὴν λειτουργίαν εἶναι τῶν Λευιτῶν διὰ Ιθαμαρ τοῦ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέωσ. καὶ Βεσελεηλ ὁ τοῦ Ουριου ἐκ φυλῆσ Ιουδα ἐποίησεν καθὰ συνέταξεν κύριοσ τῷ Μωυσῇ, καὶ Ελιαβ ὁ τοῦ Αχισαμακ ἐκ τῆσ φυλῆσ Δαν, ὃσ ἠρχιτεκτόνησεν τὰ ὑφαντὰ καὶ τὰ ῥαφιδευτὰ καὶ ποικιλτικὰ ὑφᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION