Septuagint, Liber Exodus 24:

(70인역 성경, 탈출기 24:)

ΚΑΙ Μωυσῇ εἶπεν. ἀνάβηθι πρὸσ τὸν Κύριον σὺ καὶ Ἀαρὼν καὶ Ναδὰβ καὶ Ἀβιοὺδ καὶ ἑβδημήκοντα τῶν πρεσβυτέρων Ἰσραήλ, καὶ προσκυνήσουσι μακρόθεν τῷ Κυρίῳ. καὶ ἐγγιεῖ Μωυσῆσ μόνοσ πρὸσ τὸν Θεόν, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἐγγιοῦσιν. ὁ δὲ λαὸσ οὐ συναναβήσεται μετ̓ αὐτῶν. εἰσῆλθε δὲ Μωυσῆσ καὶ διηγήσατο τῷ λαῷ πάντα τὰ ρήματα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ δικαιώματα. ἀπεκρίθη δὲ πᾶσ ὁ λαὸσ φωνῇ μιᾷ λέγοντεσ. πάντασ τοὺσ λόγουσ, οὓσ ἐλάλησε Κύριοσ, ποιήσομεν καὶ ἀκουσόμεθα. καὶ ἔγραψε Μωυσῆσ πάντα τὰ ρήματα Κυρίου. ὀρθρίσασ δὲ Μωυσῆσ τὸ πρωί̈ ᾠκοδόμησε θυσιαστήριον ὑπὸ τὸ ὄροσ καὶ δώδεκα λίθουσ εἰσ τὰσ δώδεκα φυλὰσ τοῦ Ἰσραήλ. καὶ ἐξαπέστειλε τοὺσ νεανίσκουσ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώματα καὶ ἔθυσαν θυσίαν σωτηρίου τῷ Θεῷ μοσχάρια. λαβὼν δὲ Μωυσῆσ τὸ ἥμισυ τοῦ αἵματοσ ἐνέχεεν εἰσ κρατῆρασ, τὸ δὲ ἥμισυ τοῦ αἵματοσ προσέχεε πρὸσ τὸ θυσιαστήριον. καὶ λαβὼν τὸ βιβλίον τῆσ διαθήκησ ἀνέγνω εἰσ τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ, καὶ εἶπαν. πάντα ὅσα ἐλάλησε Κύριοσ, ποιήσομεν καὶ ἀκουσόμεθα. λαβὼν δὲ Μωυσῆσ τὸ αἷμα κατεσκέδασε τοῦ λαοῦ καὶ εἶπεν. ἰδοὺ τὸ αἷμα τῆσ διαθήκησ, ἧσ διέθετο Κύριοσ πρὸσ ὑμᾶσ περὶ πάντων τῶν λόγων τούτων. Καὶ ἀνέβη Μωυσῆσ καὶ Ἀαρὼν καὶ Ναδὰβ καὶ Ἀβιοὺδ καὶ ἑβδομήκοντα τῆσ γερουσίασ Ἰσραήλ καὶ εἶδον τὸν τόπον, οὗ εἱστήκει ὁ Θεὸσ τοῦ Ἰσραήλ. καὶ τά ὑπὸ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ ὡσεὶ ἔργον πλίνθου σαπφείρου καὶ ὥσπερ εἶδοσ στερεώματοσ τοῦ οὐρανοῦ τῇ καθαριότητι. καὶ τῶν ἐπιλέκτων τοῦ Ἰσραὴλ οὐ διεφώνησεν οὐδὲ εἷσ. καὶ ὤφθησαν ἐν τῷ τόπῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. ἀνάβηθι πρόσ με εἰσ τὸ ὄροσ καὶ ἴσθι ἐκεῖ. καὶ δώσω σοι τὰ πυξία τὰ λίθινα, τὸν νόμον καὶ τὰσ ἐντολάσ, ἃσ ἔγραψα νομοθετῆσαι αὐτοῖσ. καὶ ἀναστὰσ Μωυσῆσ καὶ Ἰησοῦσ ὁ παρεστηκὼσ αὐτῷ ἀνέβησαν εἰσ τὸ ὄροσ τοῦ Θεοῦ. καὶ τοῖσ πρεσβυτέροισ εἶπαν. ἡσυχάζετε αὐτοῦ, ἕωσ ἀναστρέψωμεν πρὸσ ὑμᾶσ. καὶ ἰδοὺ Ἀαρὼν καὶ Ὢρ μεθ̓ ὑμῶν. ἐάν τινι συμβῇ κρίσισ, προσπορευέσθωσαν αὐτοῖσ. καὶ ἀνέβη Μωυσῆσ καὶ Ἰησοῦσ εἰσ τό ὄροσ, καί ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὸ ὄροσ. καὶ κατέβη ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὸ ὄροσ τὸ Σινά, καὶ ἐκάλυψεν αὐτὸ ἡ νεφέλη ἓξ ἡμέρασ. καὶ ἐκάλεσε Κύριοσ τὸν Μωυσῆν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐκ μέσου τῆσ νεφέλησ. τὸ δὲ εἶδοσ τῆσ δόξησ Κυρίου ὡσεὶ πῦρ φλέγον ἐπὶ τῆσ κορυφῆσ τοῦ ὄρουσ ἐναντίον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ εἰσῆλθε Μωυσῆσ εἰσ τὸ μέσον τῆσ νεφέλησ καὶ ἀνέβη εἰσ τὸ ὄροσ καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρασ καὶ τεσσαράκοντα νύκτασ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION