Septuagint, Liber Exodus 20:

(70인역 성경, 탈출기 20:)

ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριοσ πάντασ τοὺσ λόγουσ τούτουσ λέγων. ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεόσ σου, ὅστισ ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆσ Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείασ. οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. οὐ ποιήσεισ σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸσ ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖσ ὕδασιν ὑποκάτω τῆσ γῆσ. οὐ προσκυνήσεισ αὐτοῖσ, οὐδὲ μὴ λατρεύσεισ αὐτοῖσ. ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεόσ σου, Θεὸσ ζηλωτήσ, ἀποδιδοὺσ ἁμαρτίασ πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἕωσ τρίτησ καὶ τετάρτησ γενεᾶσ τοῖσ μισοῦσί με καὶ ποιῶν ἔλεοσ εἰσ χιλιάδασ τοῖσ ἀγαπῶσί με καὶ τοῖσ φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου. οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίῳ. οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ Κύριοσ ὁ Θεόσ σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ. μνήσθητι τὴν ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. ἓξ ἡμέρασ ἐργᾷ καὶ ποιήσεισ πάντα τὰ ἔργα σου. τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου. οὐ ποιήσεισ ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱόσ σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖσ σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁβοῦσ σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνόσ σου καὶ ὁ προσήλυτοσ ὁ παροικῶν ἐν σοί. ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραισ ἐποίησε Κύριοσ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖσ καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ. διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριοσ τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν. τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιοσ γένῃ ἐπὶ τῆσ γῆσ τῆσ ἀγαθῆσ, ἧσ Κύριοσ ὁ Θεόσ σου δίδωσί σοι. οὐ μοιχεύσεισ. οὐ κλέψεισ. οὐ φονεύσεισ. οὐ ψευδομαρτυρήσεισ κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ. οὐκ ἐπιθυμήσεισ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεισ τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸσ αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸσ κτήνουσ αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί. Καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ἑώρα τὴν φωνὴν καὶ τὰσ λαμπάδασ καὶ τὴν φωνὴν τῆσ σάλπιγγοσ καὶ τὸ ὄροσ τὸ καπνίζον. φοβηθέντεσ δὲ πᾶσ ὁ λαὸσ ἔστησαν μακρόθεν. καὶ εἶπαν πρὸσ Μωυσῆν. λάλησον σὺ ἡμῖν, καὶ μὴ λαλείτω πρὸσ ἡμᾶσ ὁ Θεόσ, μὴ ἀποθάνωμεν. καὶ λέγει αὐτοῖσ Μωυσῆσ. θαρσεῖτε, ἕνεκεν γὰρ τοῦ πειράσαι ὑμᾶσ παρεγενήθη ὁ Θεὸσ πρὸσ ὑμᾶσ, ὅπωσ ἂν γένηται ὁ φόβοσ αὐτοῦ ἐν ὑμῖν, ἵνα μὴ ἁμαρτάνητε. εἱστήκει δὲ ὁ λαὸσ μακρόθεν, Μωυσῆσ δὲ εἰσῆλθεν εἰσ τὸν γνόφον, οὗ ἦν ὁ Θεόσ. εἶπε δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. τάδε ἐρεῖσ τῷ οἴκῳ Ἰακὼβ καὶ ἀναγγελεῖσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. ὑμεῖσ ἑωράκατε ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λελάληκα πρὸσ ὑμᾶσ. οὐ ποιήσετε ὑμῖν αὐτοῖσ θεοὺσ ἀργυροῦσ καὶ θεοὺσ χρυσοῦσ οὐ ποιήσετε ὑμῖν αὐτοῖσ. θυσιαστήριον ἐκ γῆσ ποιήσετέ μοι καὶ θύσετε ἐπ̓ αὐτοῦ τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ σωτήρια ὑμῶν καὶ τὰ πρόβατα καὶ τοὺσ μόσχουσ ὑμῶν ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐὰν ἐπονομάσω τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ, καὶ ἥξω πρὸσ σὲ καὶ εὐλογήσω σε. ἐὰν δὲ θυσιαστήριον ἐκ λίθων ποιῇσ μοι, οὐκ οἰκοδομήσεισ αὐτοὺσ τμητούσ. τὸ γὰρ ἐγχειρίδιόν σου ἐπιβέβληκασ ἐπ̓ αὐτούσ, καὶ μεμίανται. οὐκ ἀναβήσῃ ἐν ἀναβαθμίσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου, ὅπωσ ἂν μὴ ἀποκαλύψῃσ τὴν ἀσχημοσύνην σου ἐπ̓ αὐτοῦ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION