Septuagint, Liber Genesis 20:

(70인역 성경, 창세기 20:)

ΚΑΙ ἐκίνησεν ἐκεῖθεν Ἁβραὰμ εἰ γῆν πρὸσ λίβα καὶ ᾤκησεν ἀνὰ μέσον Κάδησ καὶ ἀνὰ μέσον Σούρ. καὶ παρῴκησεν ἐν Γεράροισ. εἶπε δὲ Ἁβραὰμ περὶ Σάρρασ τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ, ὅτι ἀδελφή μου ἐστίν. ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι γυνή μου ἐστί, μή ποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ δἰ αὐτήν. ἀπέστειλε δὲ Ἀβιμέλεχ, βασιλεὺσ Γεράρων, καὶ ἔλαβε τὴν Σάρραν. καὶ εἰσῆλθεν ὁ Θεὸσ πρὸσ Ἀβιμέλεχ ἐν ὕπνῳ τὴν νύκτα καὶ εἶπεν. ἰδοὺ σὺ ἀποθνήσκεισ περὶ τῆσ γυναικόσ, ἧσ ἔλαβεσ, αὕτη δέ ἐστι συνῳκηυῖα ἀνδρί. Ἀβιμέλεχ δὲ οὐχ ἥψατο αὐτῆσ καὶ εἶπε. Κύριε, ἔθνοσ ἀγνοοῦν καὶ δίκαιον ἀπολεῖσ̣ οὐκ αὐτόσ μοι εἶπεν, ἀδελφή μου ἐστί̣ καὶ αὕτη μοι εἶπεν, ἀδελφόσ μου ἐστίν̣ ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ χειρῶν ἐποίησα τοῦτο. λίγο εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸσ καθ̓ ὕπνον. κἀγὼ ἔγνων ὅτι ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ ἐποίησασ τοῦτο, καὶ ἐφεισάμην σου τοῦ μὴ ἁμαρτεῖν σε εἰσ ἐμέ. ἕνεκα τούτου οὐκ ἀφῆκά σε ἅψασθαι αὐτῆσ. νῦν δὲ ἀπόδοσ τὴν γυναῖκα τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτι προφήτησ ἐστὶ καὶ προσεύξεται περὶ σοῦ καὶ ζήσῃ. εἰ δὲ μὴ ἀποδίδωσ, γνώσῃ ὅτι ἀποθανῇ σὺ καὶ πάντα τὰ σά. καὶ ὤρθρισεν Ἀβιμέλεχ τῷ πρωί̈ καὶ ἐκάλεσε πάντασ τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ καὶ ἐλάλησε πάντα τὰ ρήματα ταῦτα εἰσ τὰ ὦτα αὐτῶν, ἐφοβήθησαν δὲ πάντεσ οἱ ἄνθρωποι σφόδρα. καὶ ἐκάλεσεν Ἀβιμέλεχ τὸν Ἁβραάμ, καὶ εἶπεν αὐτῷ. τί τοῦτο ἐποίησασ ἡμῖν̣ μήτι ἡμάρτομεν εἰσ σέ, ὅτι ἐπήγαγεσ ἐπ̓ ἐμὲ καὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν μου ἁμαρτίαν μεγάλην̣ ἔργον, ὃ οὐδεὶσ ποιήσει, πεποίηκάσ μοι. εἶπε δὲ Ἀβιμέλεχ τῷ Ἁβραάμ. τί ἐνιδὼν ἐποίησασ τοῦτο̣ εἶπε δὲ Ἁβραάμ. εἶπα γάρ, ἄρα οὐκ ἔστι θεοσέβεια ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐμέ τε ἀποκτενοῦσιν ἕνεκεν τῆσ γυναικόσ μου. καὶ γὰρ ἀληθῶσ ἀδελφή μου ἐστὶν ἐκ πατρόσ, ἀλλ̓ οὐκ ἐκ μητρόσ. ἐγενήθη δέ μοι εἰσ γυναῖκα. ἐγένετο δέ, ἡνίκα ἐξήγαγέ με ὁ Θεὸσ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρόσ μου, καὶ εἶπα αὐτῇ. ταύτην τὴν δικαιοσύνην ποιήσεισ εἰσ ἐμέ, εἰσ πάντα τόπον οὗ ἐὰν εἰσέλθωμεν ἐκεῖ, εἰπὸν ἐμέ, ὅτι ἀδελφόσ μου ἐστίν. ἔλαβε δὲ Ἀβιμέλεχ χίλια δίδραχμα καὶ πρόβατα καὶ μόσχουσ καὶ παῖδασ καὶ παιδίσκασ καὶ ἔδωκε τῷ Ἁβραὰμ καὶ ἀπέδωκεν αὐτῷ Σάρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἀβιμέλεχ τῷ Ἁβραάμ. ἰδοὺ ἡ γῆ μου ἐναντίον σου. οὗ ἐάν σοι ἀρέσκῃ, κατοίκει. τῇ δὲ Σάρρᾳ εἶπεν. ἰδοὺ δέδωκα χίλια δίδραχμα τῷ ἀδελφῷ σου. ταῦτα ἔσται σοι εἰσ τὴν τιμὴ τοῦ προσώπου σου καὶ πάσαισ ταῖσ μετὰ σοῦ. καὶ πάντα ἀλήθευσον. προσηύξατο δὲ Ἁβραὰμ πρὸσ τὸν Θεόν, καὶ ἰάσατο ὁ Θεὸσ τὸν Ἀβιμέλεχ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰσ παιδίσκασ αὐτοῦ, καὶ ἔτεκον. ὅτι συγκλείων συνέκλεισε Κύριοσ ἔξωθεν πᾶσαν μήτραν ἐν τῷ οἴκῳ Ἀβιμέλεχ, ἕνεκεν Σάρρασ τῆσ γυναικὸσ Ἁβραάμ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION