Septuagint, Liber Genesis 15:

(70인역 성경, 창세기 15:)

ΜΕΤΑ δὲ τὰ ρήματα ταῦτα ἐγενήθη ρῆμα Κυρίου πρὸσ Ἅβραμ ἐν ὁράματι, λέγων. μὴ φοβοῦ Ἅβραμ, ἐγὼ ὑπερασπίζω σου. ὁ μισθόσ σου πολὺσ ἔσται σφόδρα. λέγει δὲ Ἅβραμ. δέσποτα Κύριε, τί μοι δώσεισ̣ ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι ἄτεκνοσ. ὁ δὲ υἱὸσ Μασὲκ τῆσ οἰκογενοῦσ μου, οὗτοσ Δαμασκὸσ Ἐλιέζερ. καὶ εἶπεν Ἅβραμ. ἐπειδὴ ἐμοὶ οὐκ ἔδωκασ σπέρμα, ὁ δὲ οἰκογενήσ μου κληρονομήσει μοι. καὶ εὐθὺσ φωνὴ Κυρίου ἐγένετο πρὸσ αὐτὸν λέγουσα. οὐ κληρονομήσει σε οὗτοσ, ἀλλ̓ ὃσ ἐξελεύσεται ἐκ σοῦ, οὗτοσ κληρονομήσει σε. ἐξήγαγε δὲ αὐτὸν ἔξω καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἀνάβλεψον δὴ εἰσ τὸν οὐρανὸν καὶ ἀρίθμησον τοὺσ ἀστέρασ, εἰ δυνήσῃ ἐξαριθμῆσαι αὐτούσ. καὶ εἶπεν. οὕτωσ ἔσται τὸ σπέρμα σου. καὶ ἐπίστευσεν Ἅβραμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰσ δικαιοσύνην. εἶπε δὲ πρὸσ αὐτόν. ἐγὼ ὁ Θεὸσ ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ χώρασ Χαλδαίων, ὥστε δοῦναί σοι τὴν γῆν ταύτην κληρονομῆσαι. εἶπε δέ, Δέσποτα Κύριε, κατὰ τί γνώσομαι ὅτι κληρονομήσω αὐτήν̣ εἶπε δὲ αὐτῷ. λάβε μοι δάμαλιν τριετίζουσαν καὶ αἶγα τριετίζουσαν καὶ κριὸν τριετίζοντα καὶ τρυγόνα καὶ περιστεράν. ἔλαβε δὲ αὐτῷ πάντα ταῦτα καὶ διεῖλεν αὐτὰ μέσα καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοισ, τὰ δὲ ὄρνεα οὐ διεῖλε. κατέβη δὲ ὄρνεα ἐπὶ τὰ σώματα, ἐπὶ τὰ διχοτομήματα αὐτῶν, καὶ συνεκάθησεν αὐτοῖσ Ἅβραμ. περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰσ ἔκστασισ ἐπέπεσε τῷ Ἅβραμ, καὶ ἰδοὺ φόβοσ σκοτεινὸσ μέγασ ἐπιπίπτει αὐτῷ. καὶ ἐρρέθη πρὸσ Ἅβραμ. γινώσκων γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺσ καὶ κακώσουσιν αὐτοὺσ καὶ ταπεινώσουσιν αὐτοὺσ τετρακόσια ἔτη. τὸ δὲ ἔθνοσ, ᾧ ἐὰν δουλεύσωσι, κρινῶ ἐγώ. μετὰ δὲ ταῦτα ἐξελεύσονται ὧδε μετὰ ἀποσκευῆσ πολλῆσ. σὺ δὲ ἀπελεύσῃ πρὸσ τοὺσ πατέρασ σου ἐν εἰρήνῃ, τραφεὶσ ἐν γήρᾳ καλῷ. τετάρτῃ δὲ γενεᾷ ἀποστραφήσονται ὧδε. οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι τῶν Ἀμορραίων ἕωσ τοῦ νῦν. ἐπεὶ δὲ ὁ ἥλιοσ ἐγένετο πρὸσ δυσμάσ, φλὸξ ἐγένετο, καὶ ἰδοὺ κλίβανοσ καπνιζόμενοσ καὶ λαμπάδεσ πυρόσ, αἳ διῆλθον ἀνὰ μέσον τῶν διχοτομημάτων τούτων. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διέθετο Κύριοσ τῷ Ἅβραμ διαθήκην λέγων. τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕωσ τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ Εὐφράτου, τοὺσ Κεναίουσ καὶ τοὺσ Κενεζαίουσ καὶ τούσ Κεδμωναίους καὶ τοὺσ Χετταίουσ καὶ τοὺσ Φερεζαίουσ καὶ Ραφαεὶν καὶ τοὺσ Ἀμορραίουσ καὶ τοὺσ Χαναναίουσ καὶ τοὺσ Εὐαίουσ καὶ τοὺσ Γεργεσαίουσ καὶ τοὺσ Ἰεβουσαίουσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION