Septuagint, Liber Genesis 8:

(70인역 성경, 창세기 8:)

ΚΑΙ ἀνεμνήσθη ὁ Θεὸσ τοῦ Νῶε καὶ πάντων τῶν θηρίων καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάντων τῶν πετεινῶν καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων, ὅσα ἦν μετ̓ αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ ἐπήγαγεν ὁ Θεὸσ πνεῦμα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐκόπασε τὸ ὕδωρ, καὶ ἐπεκαλύφθησαν αἱ πηγαὶ τῆσ ἀβύσσου καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ, καὶ συνεσχέθη ὁ ὑετὸσ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐνεδίδου τὸ ὕδωρ πορευόμενον ἀπὸ τῆσ γῆσ, καὶ ἠλαττονοῦτο τὸ ὕδωρ μετὰ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρασ. καὶ ἐκάθισεν ἡ κιβωτὸσ ἐν μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνόσ, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Ἀραράτ. τὸ δὲ ὕδωρ ἠλαττονοῦτο ἕωσ τοῦ δεκάτου μηνόσ. καὶ ἐν τῷ δεκάτῳ μηνί, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνόσ, ὤφθησαν αἱ κεφαλαὶ τῶν ὀρέων. καὶ ἐγένετο μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρασ ἠνέῳξε Νῶε τὴν θυρίδα τῆσ κιβωτοῦ, ἣν ἐποίησε, καὶ ἀπέστειλε τὸν κόρακα τοῦ ἰδεῖν, εἰ κεκόπακε τὸ ὕδωρ. καὶ ἐξελθών, οὐκ ἀνέστρεψεν ἕωσ τοῦ ξηρανθῆναι τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆσ γῆσ. καὶ ἀπέστειλε τὴν περιστερὰν ὀπίσω αὐτοῦ ἰδεῖν, εἰ κεκόπακε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆσ γῆσ. καὶ οὐχ εὑροῦσαι ἡ περιστερὰ ἀνάπαυσιν τοῖσ ποσὶν αὐτῆσ, ἀνέστρεψε πρὸσ αὐτὸν εἰσ τὴν κιβωτόν, ὅτι ὕδωρ ἦν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆσ γῆσ, καὶ ἐκτείνασ τὴν χεῖρα ἔλαβεν αὐτήν, καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸσ ἑαυτὸν εἰσ τὴν κιβωτόν. καὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρασ ἑπτὰ ἑτέρασ, πάλιν ἐξαπέστειλε τὴν περιστερὰν ἐκ τῆσ κιβωτοῦ. καὶ ἀνέστρεψε πρὸσ αὐτὸν ἡ περιστερὰ τὸ πρὸσ ἑσπέραν, καὶ εἶχε φύλλον ἐλαίασ κάρφοσ ἐν τῷ στόματι αὐτῆσ, καὶ ἔγνω Νῶε ὅτι κεκόπακε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆσ γῆσ. καὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρασ ἑπτὰ ἑτέρασ, πάλιν ἐξαπέστειλε τὴν περιστεράν, καὶ οὑ προσέθετο τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸσ αὐτὸν ἔτι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνὶ καὶ ἑξακοσιοστῷ ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νῶε, τοῦ πρώτου μηνόσ, μιᾷ τοῦ μηνόσ, ἐξέλιπε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆσ γῆσ. καὶ ἀπεκάλυψε Νῶε τὴν στέγην τῆσ κιβωτοῦ, ἣν ἐποίησε, καὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπε τὸ ὕδωρ ἀπὸ προσώπου τῆσ γῆσ. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ μηνὶ ἐξηράνθη ἡ γῆ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνόσ. Καὶ εἶπε Κύριοσ ὁ Θεὸσ πρὸσ Νῶε λέγων. ἔξελθε ἐκ τῆσ κιβωτοῦ, σὺ καὶ ἡ γυνή σου καὶ οἱ υἱοί σου καὶ αἱ γυναῖκεσ τῶν υἱῶν σου μετὰ σοῦ καὶ πάντα τὰ θηρία, ὅσα ἐστὶ μετὰ σοῦ, καὶ πᾶσα σὰρξ ἀπὸ πετεινῶν ἕωσ κτηνῶν, καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆσ γῆσ ἐξάγαγε μετὰ σεαυτοῦ. καὶ αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ ἐξῆλθε Νῶε καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ γυναῖκεσ τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ πάντα τὰ θηρία, καὶ πάντα τὰ κτήνη, καὶ πᾶν πετεινόν, καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆσ γῆσ κατὰ γένοσ αὐτῶν, ἐξήλθοσαν ἐκ τῆσ κιβωτοῦ. καὶ ᾠκοδόμησε Νῶε θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ, καὶ ἔλαβεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετεινῶν τῶν καθαρῶν καὶ ἀνήνεγκεν εἰσ ὁλοκάρπωσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. καὶ ὠσφράνθη Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὀσμὴν εὐωδίασ, καὶ εἶπε Κύριοσ ὁ Θεὸσ διανοηθείσ. οὐ προσθήτω ἔτι καταράσασθαι τὴν γῆν διὰ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπιμελῶσ ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητοσ αὐτοῦ. οὐ προσθήσω οὖν ἔτι πατάξαι πᾶσαν σάρκα ζῶσαν, καθὼσ ἐποίησα. πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῆσ γῆσ, σπέρμα καὶ θερισμόσ, ψῦχοσ καὶ καῦμα, θέροσ καὶ ἔαρ, ἡμέραν καὶ νύκτα οὐ καταπαύσουσι.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION