Septuagint, Liber Genesis 1:

(70인역 성경, 창세기 1:)

ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸσ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατοσ καὶ ἀκατασκεύαστοσ, καὶ σκότοσ ἐπάνω τῆσ ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατοσ. καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. γενηθήτω φῶσ. καὶ ἐγένετο φῶσ. καὶ εἶδεν ὁ Θεὸσ τὸ φῶσ, ὅτι καλόν. καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸσ ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸσ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότουσ. καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸσ τὸ φῶσ ἡμέραν καὶ τὸ σκότοσ ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί̈, ἡμέρα μία. Καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατοσ καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατοσ καὶ ὕδατοσ. καὶ ἐγένετο οὕτωσ. καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸσ τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸσ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατοσ, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματοσ, καὶ ἀναμέσον τοῦ ὕδατοσ τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματοσ. καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸσ τὸ στερέωμα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ Θεόσ, ὅτι καλόν, καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί̈, ἡμέρα δευτέρα. Καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰσ συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτωσ. καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰσ τὰσ συναγωγὰσ αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά. καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸσ τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε θαλάσσασ. καὶ εἶδεν ὁ Θεόσ, ὅτι καλόν. καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένοσ καὶ καθ̓ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένοσ ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ ἐγένετο οὕτωσ. καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένοσ καὶ καθ̓ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένοσ ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ εἶδεν ὁ Θεόσ, ὅτι καλόν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί̈, ἡμέρα τρίτη. Καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. γενηθήτωσαν φωστῆρεσ ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰσ φαῦσιν ἐπὶ τῆσ γῆσ, τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆσ ἡμέρασ καὶ ἀνὰ μέσον τῆσ νυκτόσ. καὶ ἔστωσαν εἰσ σημεῖα καὶ εἰσ καιροὺσ καὶ εἰσ ἡμέρασ καὶ εἰσ ἐνιαυτούσ. καὶ ἔστωσαν εἰσ φαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ ἐγένετο οὕτωσ. καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸσ τοὺσ δύο φωστῆρασ τοὺσ μεγάλουσ, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰσ ἀρχὰσ τῆσ ἡμέρασ καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰσ ἀρχὰσ τῆσ νυκτόσ, καὶ τοὺσ ἀστέρασ. καὶ ἔθετο αὐτοὺσ ὁ Θεὸσ ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆσ γῆς καὶ ἄρχειν τῆσ ἡμέρασ καὶ τῆσ νυκτὸσ καὶ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸσ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότουσ. καὶ εἶδεν ὁ Θεόσ, ὅτι καλόν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί̈, ἡμέρα τετάρτη. Καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆσ γῆσ κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτωσ. καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸσ τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένοσ. καὶ εἶδεν ὁ Θεόσ, ὅτι καλά. καὶ εὐλόγησεν αὐτὰ ὁ Θεόσ, λέγων. αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖσ θαλάσσαισ, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί̈, ἡμέρα πέμπτη. Καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένοσ, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆσ γῆσ κατὰ γένοσ. καὶ ἐγένετο οὕτωσ. καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸσ τὰ θηρία τῆσ γῆσ κατὰ γένοσ, καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένοσ αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆσ γῆσ κατὰ γένοσ αὐτῶν. καὶ εἶδεν ὁ Θεόσ, ὅτι καλά. καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ̓ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ̓ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆσ θαλάσσησ καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσησ τῆσ γῆσ καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆσ γῆσ. καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸσ τὸν ἄνθρωπον, κατ̓ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούσ. καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺσ ὁ Θεόσ, λέγων. αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆσ καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆσ θαλάσσησ καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσησ τῆσ γῆσ καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσησ τῆσ γῆσ, καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματοσ σπορίμου, ὑμῖν ἔσται εἰσ βρῶσιν. καὶ πᾶσι τοῖσ θηρίοισ τῆσ γῆσ καὶ πᾶσι τοῖσ πετεινοῖσ τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆσ γῆσ, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆσ, καὶ πάντα χόρτον χλωρὸν εἰσ βρῶσιν. καὶ ἐγένετο οὕτωσ. καὶ εἶδεν ὁ Θεὸσ τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί̈, ἡμέρα ἕκτη.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION