Pseudo-Plutarch, Placita Philosophorum, book 4, Περὶ ἀναπνοῆσ.

(위 플루타르코스, Placita Philosophorum, book 4, Περὶ ἀναπνοῆσ.)

ἐντὸσ ἀνθυποχωρήσει τῷ ἀερώδει τὴν ἀντεπείσοδον παρεχομένου, τὴν εἰσπνοήν. τὴν δὲ νῦν κατέχουσαν φερομένου τοῦ αἵματοσ ὡσ πρὸσ τὴν ἐπιφάνειαν καὶ τὸ ἀερῶδεσ διὰ τῶν ῥινῶν ταῖσ ἑαυτοῦ ἐπιρροίαισ ἀναθλίβοντοσ κατὰ τὴν ἐκχώρησιν αὐτοῦ γίνεσθαι τὴν ἐκπνοήν· παλινδρομοῦντοσ δὲ καὶ τοῦ ἀέροσ ἀντεπεισιόντοσ εἰσ τὰ διὰ τοῦ αἵματοσ ἀραιώματα, τὴν εἰσπνοήν.

ὑπομιμνήσκει δ’ αὐτὸ ἐπὶ τῆσ κλεψύδρασ. δέ τινοσ ἐν τῷ θώρακι λεπτομεροῦσ ἀεὶ βραχέοσ οὑ̓ γὰρ ἅπαν ἐκκρίνεταἰ, πρὸσ τοῦτο πάλιν τὸ εἴσω ὑπομένον βαρύτητα τοῦ ἐκτὸσ ἀντεπεισφέρεσθαι.

ταῦτα δὲ ταῖσ σικύαισ παρεικάζει·

τὴν δὲ κατὰ προαίρεσιν ἀναπνοὴν γίνεσθαί φησι, συναγομένων τῶν ἐν τῷ πνεύμονι λεπτοτάτων πόρων καὶ τῶν βραγχίων στενουμένων τῇ γὰρ ἡμετέρᾳ ταῦθ’ ὑπακούει προαιρέσει. Ἡρόφιλοσ δυνάμεισ ἀπολείπει περὶ τὰ σώματα τὰσ κινητικὰσ ἐν νεύροισ ἐν ἀρτηρίαισ ἐν μυσί·

τὸν οὖν πνεύμονα νομίζει μόνον ὀρέγεσθαι διαστολῆσ τε καὶ συστολῆσ φυσικῶσ· εἶτα δὲ καὶ τἆλλα. μὲν οὖν εἶναι τοῦ πνεύμονοσ τὴν ἔξωθεν τοῦ πνεύματοσ ὁλκήν ὑπὸ δὲ τῆσ πληρώσεωσ τῆσ θύραθεν γινομένησ ἐφέλκεται παρακειμένωσ δὲ διὰ τὴν δευτέραν ὄρεξιν ἐφ’ αὑτὸν ὁ θώραξ τὸ πνεῦμα μετοχετεύει, πληρωθεὶσ δὲ καὶ μηκέτι ἐφέλκεσθαι δυνάμενοσ πάλιν εἰσ τὸν πνεύμονα τὸ περιττὸν ἀντιμετερᾷ, δι’ οὗ πρὸσ τὰ ἐκτὸσ τὰ τῆσ ἀποκρίσεωσ γίνεται, τῶν σωματικῶν μερῶν ἀντιπασχόντων ἀλλήλοισ.

καθ’ ἣν τοῦθ’ ὅπερ ἐδέξατο θύραθεν ἐντὸσ αὑτοῦ πρὸσ τὸν θώρακα μετερᾷ, τὴν δὲ τρίτην καθ’ ἣν τὸ ἀπὸ τοῦ θώρακοσ συστελλόμενον αὖθισ εἰσ αὑτὸν ἐκδέχεται, τὴν δὲ τετάρτην καθ’ ἣν τὸ ἐξ ὑποστροφῆσ ἐν αὐτῷ γινόμενον θύραζε ἐξερᾷ τούτων δὲ τῶν κινήσεων δύο μὲν εἶναι διαστολάσ, τὴν τ’ ἔξωθεν τὴν τ’ ἀπὸ τοῦ θώρακοσΣ·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION