Pseudo-Plutarch, Placita Philosophorum, book 4, Περὶ κατοπτρικῶν ἐμφάσεων.

(위 플루타르코스, Placita Philosophorum, book 4, Περὶ κατοπτρικῶν ἐμφάσεων.)

Ἐμπεδοκλῆσ κατ’ ἀπορροίασ τὰσ συνισταμένασ μὲν ἐπὶ τῆσ ἐπιφανείασ τοῦ κατόπτρου τελειουμένασ δ’ ὑπὸ τοῦ ἐκκρινομένου ἐκ τοῦ κατόπτρου πυρώδουσ καὶ τὸν προκείμενον ἀέρα, εἰσ ὃν φέρεται τὰ ῥεύματα, συμμεταφέροντοσ. κατ’ ἀντιπεριστροφήν, οἱ ἀπὸ Πυθαγόρου κατ’ ἀντανακλάσεισ τῆσ ὂψεωσ·

φέρεσθαι μὲν γὰρ τὴν ὄψιν τεταμένην ὡσ ἐπὶ τὸν χαλκόν, ἐντυχοῦσαν δὲ πυκνῷ καὶ λείῳ πληχθεῖσαν ὑποστρέφειν αὐτὴν ἐφ’ ἑαυτήν, ὅμοιόν τι πάσχουσαν τῇ ἐκτάσει τῆσ χειρὸσ καὶ τῇ ἐπὶ τὸν ὦμον ἀντεπιστροφῇ.

δύναταί τισ πᾶσι τούτοισ τοῖσ κεφαλαίοισ χρῆσθαι ἐπὶ τοῦ πῶσ ὁρῶμεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION