Pseudo-Plutarch, Placita Philosophorum, book 4, Περὶ ὁράσεωσ καὶ πῶσ ὁρῶμεν.

(위 플루타르코스, Placita Philosophorum, book 4, Περὶ ὁράσεωσ καὶ πῶσ ὁρῶμεν.)

ᾤοντο τὸ ὁρατικὸν συμβαίνειν, καὶ κατά τινων ἀκτίνων ἔκκρισιν μετὰ τὴν πρὸσ τὸ ὑποκείμενον ἔνστασιν πάλιν ὑποστρεφουσῶν πρὸσ τὴν ὄψιν. Ἐμπεδοκλῆσ τοῖσ εἰδώλοισ τὰσ ἀκτῖνασ ἀνέμιξε, προσαγορεύσασ τὸ γιγνόμενον ἀκτινείδωλον συνθέτωσ.

Ἵππαρχοσ ἀκτῖνάσ φησιν ἀφ’ ἑκατέρου τῶν ὀφθαλμῶν ἀποτεινομένασ τοῖσ πέρασιν αὑτῶν οἱο͂ν χειρῶν ἐπαφαῖσ περικαθαπτούσασ τοῖσ ἐκτὸσ σώμασι τὴν ἀντίληψιν αὐτῶν πρὸσ τὸ ὁρατικὸν ἀποδιδόναι. αὕτη λέγεται Πλατωνικὴ συναύγεια.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION