Polybius, Histories, book 3, chapter 116

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 116)

πεπτωκότασ ἐποιοῦντο τὴν μάχην· Λεύκιοσ δὲ καίπερ ὢν ἐξ ἀρχῆσ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρατοσ καὶ μετασχὼν ἐπί τι τοῦ τῶν ἱππέων ἀγῶνοσ ὅμωσ ἔτι τότε διεσῴζετο. παριππεύων ἐπὶ τὰ μέσα τῆσ ὅλησ παρατάξεωσ ἅμα μὲν αὐτὸσ συνεπλέκετο καὶ προσέφερε τὰσ χεῖρασ τοῖσ ὑπεναντίοισ, ἅμα δὲ παρεκάλει καὶ παρώξυνε τοὺσ παρ’ αὑτοῦ στρατιώτασ.

τὸ δὲ παραπλήσιον Ἀννίβασ ἐποίει·

καὶ γὰρ οὗτοσ ἐξ ἀρχῆσ ἐπὶ τούτοισ τοῖσ μέρεσιν ἐπέστη τῆσ δυνάμεωσ. οἱ δὲ Νομάδεσ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρατοσ προσπίπτοντεσ τοῖσ ὑπεναντίοισ ἱππεῦσι τοῖσ ἐπὶ τῶν εὐωνύμων τεταγμένοισ μέγα μὲν οὔτ’ ἐποίουν οὐδὲν οὔτ’ ἔπασχον διὰ τὴν ἰδιότητα τῆσ μάχησ, ἀπράκτουσ γε μὴν τοὺσ πολεμίουσ παρεσκεύαζον, περισπῶντεσ καὶ πανταχόθεν προσπίπτοντεσ.

ἐπεὶ δ’ οἱ περὶ τὸν Ἀσδρούβαν ἀποκτείναντεσ τοὺσ περὶ τὸν ποταμὸν ἱππεῖσ πλὴν παντελῶσ ὀλίγων παρεβοήθησαν ἀπὸ τῶν εὐωνύμων τοῖσ Νομάσιν, τότε προϊδόμενοι τὴν ἔφοδον αὐτῶν οἱ σύμμαχοι τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖσ ἐκκλίναντεσ ἀπεχώρουν.

ἐν ᾧ καιρῷ πραγματικὸν δοκεῖ ποιῆσαι καὶ φρόνιμον ἔργον Ἀσδρούβασ·

θεωρῶν γὰρ τοὺσ Νομάδασ τῷ τε πλήθει πολλοὺσ ὄντασ καὶ πρακτικωτάτουσ καὶ φοβερωτάτουσ τοῖσ ἅπαξ ἐγκλίνασιν, τοὺσ μὲν φεύγοντασ παρέδωκε τοῖσ Νομάσιν, πρὸσ δὲ τὴν τῶν πεζῶν μάχην ἡγεῖτο, σπεύδων παραβοηθῆσαι τοῖσ Λίβυσι. προσπεσὼν δὲ τοῖσ Ῥωμαϊκοῖσ στρατοπέδοισ κατὰ νώτου καὶ ποιούμενοσ ἐκ διαδοχῆσ ταῖσ ἴλαισ ἐμβολὰσ ἅμα κατὰ πολλοὺσ τόπουσ ἐπέρρωσε μὲν τοὺσ Λίβυασ, ἐταπείνωσε δὲ καὶ κατέπληξε ταῖσ ψυχαῖσ τοὺσ Ῥωμαίουσ.

ἐν ᾧ καιρῷ καὶ Λεύκιοσ Αἰμίλιοσ περιπεσὼν βιαίοισ πληγαῖσ ἐν χειρῶν νόμῳ μετήλλαξε τὸν βίον, ἀνὴρ πάντα τὰ δίκαια τῇ πατρίδι κατὰ τὸν λοιπὸν βίον καὶ κατὰ τὸν ἔσχατον καιρόν, εἰ καί τισ ἕτεροσ, ποιήσασ.

οἱ δὲ Ῥωμαῖοι μέχρι μὲν ἐμάχοντο κατὰ τὰσ ἐπιφανείασ στρεφόμενοι πρὸσ τοὺσ κεκυκλωκότασ, ἀντεῖχον·

ἀεὶ δὲ τῶν πέριξ ἀπολλυμένων, καὶ κατὰ βραχὺ συγκλειόμενοι, τέλοσ αὐτοῦ πάντεσ, ἐν οἷσ καὶ Μάρκοσ καὶ Γνάιοσ, ἔπεσον, οἱ τὸ πρότερον ἔτοσ ὕπατοι γεγονότεσ, ἄνδρεσ ἀγαθοὶ καὶ τῆσ Ῥώμησ ἄξιοι γενόμενοι κατὰ τὸν κίνδυνον.

κατὰ δὲ τὸν τούτων φόνον καὶ τὴν συμπλοκὴν οἱ Νομάδεσ ἑπόμενοι τοῖσ φεύγουσι τῶν ἱππέων τοὺσ μὲν πλείστουσ ἀπέκτειναν, τοὺσ δὲ κατεκρήμνισαν ἀπὸ τῶν ἵππων.

ὀλίγοι δέ τινεσ εἰσ Οὐενουσίαν διέφυγον, ἐν οἷσ ἦν καὶ Γάιοσ Τερέντιοσ ὁ τῶν Ῥωμαίων στρατηγόσ, ἀνὴρ αἰσχρὰν μὲν τὴν ψυχὴν ἀλυσιτελῆ δὲ τὴν ἀρχὴν τὴν αὑτοῦ τῇ πατρίδι πεποιημένοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION