Polybius, Histories, book 3, chapter 108

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 108)

Διὸ καὶ παρακαλέσαντεσ τοὺσ περὶ τὸν Αἰμίλιον καὶ πρὸ ὀφθαλμῶν θέντεσ τὸ μέγεθοσ τῶν εἰσ ἑκάτερον τὸ μέροσ ἀποβησομένων ἐκ τῆσ μάχησ ἐξαπέστειλαν, ἐντειλάμενοι σὺν καιρῷ κρίνειν τὰ ὅλα γενναίωσ καὶ τῆσ πατρίδοσ ἀξίωσ. οἳ καὶ παραγενόμενοι πρὸσ τὰσ δυνάμεισ καὶ συναθροίσαντεσ τὰ πλήθη τήν τε τῆσ συγκλήτου γνώμην διεσάφησαν τοῖσ πολλοῖσ καὶ παρεκάλουν τὰ πρέποντα τοῖσ παρεστῶσι καιροῖσ, ἐξ αὐτοπαθείασ τοῦ Λευκίου διατιθεμένου τοὺσ λόγουσ.

ἦν δὲ τὰ πλεῖστα τῶν λεγομένων πρὸσ τοῦτον τείνοντα τὸν νοῦν, τὸν ὑπὲρ τῶν νεωστὶ γεγονότων συμπτωμάτων·

ὧδε γὰρ καὶ τῇδέ που συνέβαινε διατετράφθαι καὶ προσδεῖσθαι παραινέσεωσ τοὺσ πολλούσ. ἐπὶ δὲ τῶν νῦν καιρῶν οὐδεμία λείπεται πρόφασισ, ἐὰν ἄνδρεσ ὦσι, τοῦ μὴ νικᾶν τοὺσ ἐχθρούσ.

τότε μὲν γὰρ οὔτε τοὺσ ἡγεμόνασ ἀμφοτέρουσ οὐδέποτε συνηγωνίσθαι τοῖσ στρατοπέδοισ οὔτε ταῖσ δυνάμεσι κεχρῆσθαι γεγυμνασμέναισ, ἀλλὰ νεοσυλλόγοισ καὶ ἀοράτοισ παντὸσ δεινοῦ·

τό τε μέγιστον, ἐπὶ τοσοῦτον ἀγνοεῖσθαι παρ’ αὐτοῖσ πρότερον τὰ κατὰ τοὺσ ὑπεναντίουσ ὥστε σχεδὸν μηδ’ ἑωρακότασ τοὺσ ἀνταγωνιστὰσ παρατάττεσθαι καὶ συγκαταβαίνειν εἰσ τοὺσ ὁλοσχερεῖσ κινδύνουσ.

"1οἱ μὲν γὰρ περὶ τὸν Τρεβίαν ποταμὸν σφαλέντεσ, ἐκ Σικελίασ τῇ προτεραίᾳ παραγενηθέντεσ, ἅμα τῷ φωτὶ τῇ κατὰ πόδασ ἡμέρᾳ παρετάξαντο·

τοῖσ δὲ κατὰ Τυρρηνίαν ἀγωνισαμένοισ οὐχ οἱο͂ν πρότερον, ἀλλ’ οὐδ’ ἐν αὐτῇ τῇ μάχῃ συνιδεῖν ἐξεγένετο τοὺσ πολεμίουσ διὰ τὸ περὶ τὸν ἀέρα γενόμενον σύμπτωμα.

νῦν γε μὴν πάντα τἀναντία τοῖσ προειρημένοισ ὑπάρχει.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION