Polybius, Histories, book 3, chapter 107

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 107)

Τὸν μὲν οὖν χειμῶνα καὶ τὴν ἐαρινὴν ὡρ́αν διέμειναν ἀντιστρατοπεδεύοντεσ ἀλλήλοισ· ἤδη δὲ παραδιδόντοσ τοῦ καιροῦ τὴν ἐκ τῶν ἐπετείων καρπῶν χορηγίαν, ἐκίνει τὴν δύναμιν ἐκ τοῦ περὶ τὸ Γερούνιον χάρακοσ Ἀννίβασ. κρίνων δὲ συμφέρειν τὸ κατὰ πάντα τρόπον ἀναγκάσαι μάχεσθαι τοὺσ πολεμίουσ, καταλαμβάνει τὴν τῆσ Κάννησ προσαγορευομένησ πόλεωσ ἄκραν.

εἰσ γὰρ ταύτην συνέβαινε τόν τε σῖτον καὶ τὰσ λοιπὰσ χορηγίασ ἁθροίζεσθαι τοῖσ Ῥωμαίοισ ἐκ τῶν περὶ Κανύσιον τόπων·

ἐκ δὲ ταύτησ ἀεὶ πρὸσ τὴν χρείαν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον παρακομίζεσθαι. τὴν μὲν οὖν πόλιν ἔτι πρότερον συνέβαινε κατεσκάφθαι, τῆσ παρασκευῆσ δὲ καὶ τῆσ ἄκρασ τότε καταληφθείσησ, οὐ μικρὰν συνέπεσε ταραχὴν γενέσθαι περὶ τὰσ τῶν Ῥωμαίων δυνάμεισ·

οὐ γὰρ μόνον διὰ τὰσ χορηγίασ ἐδυσχρηστοῦντ’ ἐπὶ τῷ κατειλῆφθαι τὸν προειρημένον τόπον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ κατὰ τὴν πέριξ εὐφυῶσ κεῖσθαι χώραν.

πέμποντεσ οὖν εἰσ τὴν Ῥώμην συνεχῶσ ἐπυνθάνοντο τί δεῖ ποιεῖν, ὡσ ἐὰν ἐγγίσωσι τοῖσ πολεμίοισ, οὐ δυνησόμενοι φυγομαχεῖν, τῆσ μὲν χώρασ καταφθειρομένησ, τῶν δὲ συμμάχων πάντων μετεώρων ὄντων ταῖσ διανοίαισ, οἱ δ’ ἐβουλεύσαντο μάχεσθαι καὶ συμβάλλειν τοῖσ πολεμίοισ.

τοῖσ μὲν οὖν περὶ τὸν Γνάιον ἐπισχεῖν ἔτι διεσάφησαν, αὐτοὶ δὲ τοὺσ ὑπάτουσ ἐξαπέστελλον.

συνέβαινε δὲ πάντασ εἰσ τὸν Αἰμίλιον ἀποβλέπειν καὶ πρὸσ τοῦτον ἀπερείδεσθαι τὰσ πλείστασ ἐλπίδασ διά τε τὴν ἐκ τοῦ λοιποῦ βίου καλοκἀγαθίαν καὶ διὰ τὸ μικροῖσ πρότερον χρόνοισ ἀνδρωδῶσ ἅμα καὶ συμφερόντωσ δοκεῖν κεχειρικέναι τὸν πρὸσ Ἰλλυριοὺσ πόλεμον.

προέθεντο δὲ στρατοπέδοισ ὀκτὼ διακινδυνεύειν, ὃ πρότερον οὐδέποτ’ ἐγεγόνει παρὰ Ῥωμαίοισ, ἑκάστου τῶν στρατοπέδων ἔχοντοσ ἄνδρασ εἰσ πεντακισχιλίουσ χωρὶσ τῶν συμμάχων.

Ῥωμαῖοι γάρ, καθά που καὶ πρότερον εἰρήκαμεν, ἀεί ποτε τέτταρα στρατόπεδα προχειρίζονται.

τὸ δὲ στρατόπεδον πεζοὺσ μὲν λαμβάνει περὶ τετρακισχιλίουσ, ἱππεῖσ δὲ διακοσίουσ. ἐπὰν δέ τισ ὁλοσχερεστέρα προφαίνηται χρεία, τοὺσ μὲν πεζοὺσ ἐν ἑκάστῳ στρατοπέδῳ ποιοῦσι περὶ πεντακισχιλίουσ, τοὺσ δ’ ἱππεῖσ τριακοσίουσ.

τῶν δὲ συμμάχων τὸ μὲν τῶν πεζῶν πλῆθοσ πάρισον ποιοῦσι τοῖσ Ῥωμαϊκοῖσ στρατοπέδοισ, τὸ δὲ τῶν ἱππέων ὡσ ἐπίπαν τριπλάσιον.

τούτων δὲ τοὺσ ἡμίσεισ τῶν συμμάχων καὶ τὰ δύο στρατόπεδα δόντεσ ἑκατέρῳ τῶν ὑπάτων ἐξαποστέλλουσιν ἐπὶ τὰσ πράξεισ.

καὶ τοὺσ μὲν πλείστουσ ἀγῶνασ δι’ ἑνὸσ ὑπάτου καὶ δύο στρατοπέδων καὶ τοῦ προειρημένου πλήθουσ τῶν συμμάχων κρίνουσι, σπανίωσ δὲ πᾶσι πρὸσ ἕνα καιρὸν καὶ πρὸσ ἕνα χρῶνται κίνδυνον.

τότε γε μὴν οὕτωσ ἐκπλαγεῖσ ἦσαν καὶ κατάφοβοι τὸ μέλλον ὡσ οὐ μόνον τέτταρσιν, ἀλλ’ ὀκτὼ στρατοπέδοισ Ῥωμαϊκοῖσ ὁμοῦ προῄρηντο διακινδυνεύειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION