Polybius, Histories, book 3, chapter 106

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 106)

Τῆσ δὲ τῶν ἀρχαιρεσίων ὡρ́ασ συνεγγιζούσησ, εἵλοντο στρατηγοὺσ οἱ Ῥωμαῖοι Λεύκιον Αἰμίλιον καὶ Γάιον Τερέντιον. οἱ δὲ προϋπάρχοντεσ ὕπατοι, Γνάιοσ Σερουίλιοσ καὶ Μάρκοσ Ῥήγουλοσ ὁ μετὰ τὴν Φλαμινίου τελευτὴν ἐπικατασταθείσ, τότε προχειρισθέντεσ ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Αἰμίλιον ἀντιστράτηγοι καὶ παραλαβόντεσ τὴν ἐν τοῖσ ὑπαίθροισ ἐξουσίαν ἐχείριζον κατὰ τὴν ἑαυτῶν γνώμην τὰ κατὰ τὰσ δυνάμεισ.

τῷ καὶ τὰ πρότερον αὐτοῖσ συμπτώματα δοκεῖν οὐχ ἥκιστα γεγονέναι διὰ τὸ νεοσυλλόγοισ καὶ τελέωσ ἀνασκήτοισ κεχρῆσθαι τοῖσ στρατοπέδοισ.

αὐτοὶ δὲ Λεύκιον μὲν Ποστόμιον, ἑξαπέλεκυν ὄντα στρατηγόν, στρατόπεδον δόντεσ εἰσ Γαλατίαν ἐξαπέστειλαν, βουλόμενοι ποιεῖν ἀντιπερίσπασμα τοῖσ Κελτοῖσ τοῖσ μετ’ Ἀννίβου στρατευομένοισ.

πρόνοιαν δ’ ἐποιήσαντο καὶ τῆσ ἀνακομιδῆσ τοῦ παραχειμάζοντοσ ἐν τῷ Λιλυβαίῳ στόλου, διεπέμψαντο δὲ καὶ τοῖσ ἐν Ἰβηρίᾳ στρατηγοῖσ πάντα τὰ κατεπείγοντα πρὸσ τὴν χρείαν.

οὗτοι μὲν οὖν περὶ ταῦτα καὶ περὶ τὰσ λοιπὰσ ἐγίνοντο παρασκευὰσ ἐπιμελῶσ.

οἱ δὲ περὶ τὸν Γνάιον κομισάμενοι τὰσ παρὰ τῶν ὑπάτων ἐντολὰσ πάντα τὰ κατὰ μέροσ ἐχείριζον κατὰ τὴν ἐκείνων γνώμην·

διὸ καὶ τὸ πλείω γράφειν ὑπὲρ αὐτῶν παρήσομεν.

ὁλοσχερὲσ μὲν γὰρ ἢ μνήμησ ἄξιον ἁπλῶσ οὐδὲν ἐπράχθη διὰ τὴν ἐντολὴν καὶ διὰ τὴν τοῦ καιροῦ περίστασιν, ἀκροβολισμοὶ δὲ μόνον καὶ συμπλοκαὶ κατὰ μέροσ ἐγίνοντο πλείουσ, ἐν αἷσ εὐδοκίμουν οἱ προεστῶτεσ τῶν Ῥωμαίων· καὶ γὰρ ἀνδρωδῶσ καὶ νουνεχῶσ ἐδόκουν ἕκαστα χειρίζειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION