Polybius, Histories, book 3, chapter 103

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 103)

δεύτερον δὲ καὶ διὰ τὸ δοκεῖν τὸν πρὸ τούτου χρόνον τὴν ἀπραγίαν καὶ κατάπληξιν τῶν στρατοπέδων μὴ παρὰ τὴν τῶν δυνάμεων ἀποδειλίασιν, ἀλλὰ παρὰ τὴν τοῦ προεστῶτοσ εὐλάβειαν γεγονέναι. διὸ καὶ τὸν μὲν Φάβιον ᾐτιῶντο καὶ κατεμέμφοντο πάντεσ ὡσ ἀτόλμωσ χρώμενον τοῖσ καιροῖσ, τὸν δὲ Μάρκον ἐπὶ τοσοῦτον ηὖξον διὰ τὸ συμβεβηκὸσ ὥστε τότε γενέσθαι τὸ μηδέποτε γεγονόσ·

αὐτοκράτορα γὰρ κἀκεῖνον κατέστησαν, πεπεισμένοι ταχέωσ αὐτὸν τέλοσ ἐπιθήσειν τοῖσ πράγμασι·

καὶ δὴ δύο δικτάτορεσ ἐγεγόνεισαν ἐπὶ τὰσ αὐτὰσ πράξεισ, ὃ πρότερον οὐδέποτε συνεβεβήκει παρὰ Ῥωμαίοισ. τῷ δὲ Μάρκῳ διασαφηθείσησ τῆσ τε τοῦ πλήθουσ εὐνοίασ καὶ τῆσ παρὰ τοῦ δήμου δεδομένησ ἀρχῆσ αὐτῷ, διπλασίωσ παρωρμήθη πρὸσ τὸ παραβάλλεσθαι καὶ κατατολμᾶν τῶν πολεμίων.

ἧκε δὲ καὶ Φάβιοσ ἐπὶ τὰσ δυνάμεισ οὐδὲν ἠλλοιωμένοσ ὑπὸ τῶν συμβεβηκότων, ἔτι δὲ βεβαιότερον μένων ἐπὶ τῆσ ἐξ ἀρχῆσ διαλήψεωσ.

θεωρῶν δὲ τὸν Μάρκον ἐκπεφυσημένον καὶ πρὸσ πάντ’ ἀντιφιλονικοῦντα καὶ καθόλου πολὺν ὄντα πρὸσ τῷ διακινδυνεύειν, αἱρ́εσιν αὐτῷ προύτεινε τοιαύτην, ἢ κατὰ μέροσ ἄρχειν ἢ διελόμενον τὰσ δυνάμεισ χρῆσθαι τοῖσ σφετέροισ στρατοπέδοισ κατὰ τὴν αὑτοῦ προαίρεσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION