Polybius, Histories, book 3, chapter 101

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 101)

Μάρκοσ δὲ παρειληφὼσ τὰσ δυνάμεισ παρὰ Φαβίου τὸ μὲν πρῶτον ἀντιπαρῆγε ταῖσ ἀκρωρείαισ, πεπεισμένοσ ἀεὶ περὶ τὰσ ὑπερβολὰσ συμπεσεῖσθαί ποτε τοῖσ Καρχηδονίοισ. ἀκούσασ δὲ τὸ μὲν Γερούνιον τοὺσ περὶ τὸν Ἀννίβαν ἤδη κατέχειν, τὴν δὲ χώραν σιτολογεῖν, πρὸ δὲ τῆσ πόλεωσ χάρακα βεβλημένουσ στρατοπεδεύειν, ἐπιστρέψασ ἐκ τῶν ἀκρωρειῶν κατέβαινε κατὰ τὴν ἐπὶ τὰ πεδία κατατείνουσαν ῥάχιν.

ἀφικόμενοσ δ’ ἐπὶ τὴν ἄκραν, ἣ κεῖται μὲν ἐπὶ τῆσ Λαρινάτιδοσ χώρασ προσαγορεύεται δὲ Καλήνη, κατεστρατοπέδευσε περὶ ταύτην, πρόχειροσ ὢν ἐκ παντὸσ τρόπου συμπλέκεσθαι τοῖσ πολεμίοισ.

Ἀννίβασ δὲ θεωρῶν ἐγγίζοντασ τοὺσ πολεμίουσ τὸ μὲν τρίτον μέροσ τῆσ δυνάμεωσ εἰάσε σιτολογεῖν, τὰ δὲ δύο μέρη λαβὼν καὶ προελθὼν ἀπὸ τῆσ πόλεωσ ἑκκαίδεκα σταδίουσ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ἐπί τινοσ βουνοῦ κατεστρατοπέδευσε, βουλόμενοσ ἅμα μὲν καταπλήξασθαι τοὺσ ὑπεναντίουσ, ἅμα δὲ τοῖσ σιτολογοῦσι τὴν ἀσφάλειαν παρασκευάζειν.

μετὰ δὲ ταῦτα, γεωλόφου τινὸσ ὑπάρχοντοσ μεταξὺ τῶν στρατοπέδων, ὃσ εὐκαίρωσ καὶ σύνεγγυσ ἐπέκειτο τῇ τῶν πολεμίων παρεμβολῇ, τοῦτον ἔτι νυκτὸσ ἐξαποστείλασ περὶ δισχιλίουσ τῶν λογχοφόρων κατελάβετο.

οὓσ ἐπιγενομένησ τῆσ ἡμέρασ συνιδὼν Μάρκοσ ἐξῆγε τοὺσ εὐζώνουσ καὶ προσέβαλε τῷ λόφῳ.

γενομένου δ’ ἀκροβολισμοῦ νεανικοῦ, τέλοσ ἐπεκράτησαν οἱ Ῥωμαῖοι καὶ μετὰ ταῦτα τὴν ὅλην στρατοπεδείαν μετεβίβασαν εἰσ τοῦτον τὸν τόπον.

ὁ δ’ Ἀννίβασ ἑώσ μέν τινοσ διὰ τὴν ἀντιστρατοπεδείαν συνεῖχεν τὸ πλεῖστον μέροσ τῆσ δυνάμεωσ ἐφ’ αὑτόν.

σπουδάζων κατὰ τὴν ἐν ἀρχῇ πρόθεσιν μήτε τὴν λείαν καταφθεῖραι τόν τε σῖτον ὡσ πλεῖστον συναγαγεῖν, ἵνα πάντων ᾖ κατὰ τὴν παραχειμασίαν δαψίλεια τοῖσ ἀνδράσιν, μὴ χεῖρον δὲ τοῖσ ὑποζυγίοισ καὶ τοῖσ ἵπποισ·

εἶχε γὰρ τὰσ πλείστασ ἐλπίδασ τῆσ αὑτοῦ δυνάμεωσ ἐν τῷ τῶν ἱππέων τάγματι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION