Polybius, Histories, book 3, chapter 91

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 91)

Οὐ μὴν ἀλλ’ ὅ γ’ Ἀννίβασ εἰκότωσ ἐπὶ τούτουσ κατήντα τοὺσ λογισμούσ. τὰ γὰρ πεδία τὰ κατὰ Καπύην ἐπιφανέστατα μέν ἐστι τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ διὰ τὴν ἀρετὴν καὶ διὰ τὸ κάλλοσ καὶ διὰ τὸ πρὸσ αὐτῇ κεῖσθαι τῇ θαλάττῃ καὶ τούτοισ χρῆσθαι τοῖσ ἐμπορίοισ, εἰσ ἃ σχεδὸν ἐκ πάσησ τῆσ οἰκουμένησ κατατρέχουσιν οἱ πλέοντεσ εἰσ Ἰταλίαν.

περιέχουσι δὲ καὶ τὰσ ἐπιφανεστάτασ καὶ καλλίστασ πόλεισ τῆσ Ἰταλίασ ἐν αὑτοῖσ.

τὴν μὲν γὰρ παραλίαν αὐτῶν Σενοεσανοὶ καὶ Κυμαῖοι καὶ Δικαιαρχῖται νέμονται, πρὸσ δὲ τούτοισ Νεαπολῖται, τελευταῖον δὲ τὸ τῶν Νουκερίνων ἔθνοσ.

καὶ Νωλανοί.

κατὰ μέσα δὲ τὰ πεδία κεῖσθαι συμβαίνει τὴν πασῶν ποτε μακαριωτάτην γεγονυῖαν πόλιν Καπύην. ἐπιεικέστατοσ δὲ καὶ παρὰ τοῖσ μυθογράφοισ ὁ περὶ τούτων τῶν πεδίων λέγεται λόγοσ·

προσαγορεύεται δὲ καὶ ταῦτα Φλεγραῖα, καθάπερ καὶ ἕτερα τῶν ἐπιφανῶν πεδίων· θεούσ γε μὴν μάλιστα περὶ τούτων εἰκὸσ ἠρικέναι διὰ τὸ κάλλοσ καὶ τὴν ἀρετὴν αὐτῶν. ἅμα δὲ τοῖσ προειρημένοισ ὀχυρὰ δοκεῖ καὶ δυσέμβολα τελέωσ εἶναι τὰ πεδία·

μία μὲν ἀπὸ τῆσ Σαυνίτιδοσ, δευτέρα δ’ ἀπὸ τῆσ Λατίνησ, ἡ δὲ κατάλοιποσ ἀπὸ τῶν κατὰ τοὺσ Ἱρπίνουσ τόπων.

διόπερ ἔμελλον εἰσ ταῦτα καταστρατοπεδεύσαντεσ ὥσπερ εἰσ θέατρον οἱ Καρχηδόνιοι καταπλήξεσθαι μὲν τῷ παραλόγῳ πάντασ, ἐκθεατριεῖν δὲ τοὺσ πολεμίουσ φυγομαχοῦντασ, αὐτοὶ δ’ ἐξ ὁμολόγου φανήσεσθαι τῶν ὑπαίθρων κρατοῦντεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION