Polybius, Histories, book 3, chapter 89

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 89)

δίουσ. Ἀννίβασ δὲ συνεὶσ τὴν παρουσίαν τοῦ Φαβίου καὶ βουλόμενοσ ἐξ ἐφόδου καταπλήξασθαι τοὺσ ὑπεναντίουσ, ἐξαγαγὼν τὴν δύναμιν καὶ συνεγγίσασ τῷ τῶν Ῥωμαίων χάρακι παρετάξατο. χρόνον δέ τινα μείνασ, οὐδενὸσ ἐπεξιόντοσ αὖθισ ἀνεχώρησεν εἰσ τὴν ἑαυτοῦ παρεμβολήν. ὁ γὰρ Φάβιοσ διεγνωκὼσ μήτε παραβάλλεσθαι μήτε διακινδυνεύειν, στοχάζεσθαι δὲ πρῶτον καὶ μάλιστα τῆσ ἀσφαλείασ τῶν ὑποταττομένων, ἔμενε βεβαίωσ ἐπὶ τῆσ διαλήψεωσ ταύτησ.

τὰσ μὲν οὖν ἀρχὰσ κατεφρονεῖτο καὶ παρεῖχε λόγον ὡσ ἀποδεδειλιακὼσ καὶ καταπεπληγμένοσ τὸν κίνδυνον, τῷ δὲ χρόνῳ πάντασ ἠνάγκασε παρομολογῆσαι καὶ συγχωρεῖν ὡσ οὔτε νουνεχέστερον οὔτε φρονιμώτερον οὐδένα δυνατὸν ἦν χρῆσθαι τοῖσ τότε περιεστῶσι καιροῖσ.

ταχὺ δὲ καὶ τὰ πράγματα προσεμαρτύρησε τοῖσ λογισμοῖσ αὐτοῦ.

καὶ τοῦτ’ εἰκότωσ ἐγένετο. νενικηκέναι δὲ πολλὰσ μὲν ἐν Ἰβηρίᾳ μάχασ, δὶσ δὲ Ῥωμαίουσ ἑξῆσ καὶ τοὺσ συμμάχουσ αὐτῶν, τὸ δὲ μέγιστον, ἀπεγνωκότασ πάντα μίαν ἔχειν ἐλπίδα τῆσ σωτηρίασ τὴν ἐν τῷ νικᾶν·

περὶ δὲ τὴν τῶν Ῥωμαίων στρατιὰν τἀναντία τούτοισ ὑπῆρχε.

διόπερ εἰσ μὲν τὸν ὑπὲρ τῶν ὅλων κίνδυνον οὐχ οἱο͂́σ τ’ ἦν συγκαταβαίνειν, προδήλου τῆσ ἐλαττώσεωσ ὑπαρχούσησ·

εἰσ δὲ τὰ σφέτερα προτερήματα τοῖσ λογισμοῖσ ἀναχωρήσασ ἐν τούτοισ διέτριβε καὶ διὰ τούτων ἐχείριζε τὸν πόλεμον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION