Polybius, Histories, book 3, chapter 87

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 87)

ϋπάρχον αὐτῷ μῖσοσ ἔμφυτον πρὸσ Ῥωμαίουσ. ἐν ᾧ καιρῷ καταστρατοπεδεύσασ παρὰ τὸν Ἀδρίαν ἐν χώρᾳ πρὸσ πάντα τὰ γεννήματα διαφερούσῃ μεγάλην ἐποιεῖτο σπουδὴν ὑπὲρ τῆσ ἀναλήψεωσ καὶ θεραπείασ τῶν ἀνδρῶν, οὐχ ἧττον δὲ καὶ τῶν ἵππων. ὡσ ἂν γὰρ ὑπαίθρου τῆσ παραχειμασίασ γεγενημένησ ἐν τοῖσ κατὰ Γαλατίαν τόποισ, ὑπό τε τοῦ ψύχουσ καὶ τῆσ ἀνηλειψίασ, ἔτι δὲ τῆσ μετὰ ταῦτα διὰ τῶν ἑλῶν πορείασ καὶ ταλαιπωρίασ ἐπεγεγόνει σχεδὸν ἅπασι τοῖσ ἵπποισ, ὁμοίωσ δὲ καὶ τοῖσ ἀνδράσιν ὁ λεγόμενοσ λιμόψωροσ καὶ τοιαύτη καχεξία.

διὸ γενόμενοσ ἐγκρατὴσ χώρασ εὐδαίμονοσ ἐσωματοποίησε μὲν τοὺσ ἵππουσ, ἀνεκτήσατο δὲ τά τε σώματα καὶ τὰσ ψυχὰσ τῶν στρατιωτῶν·

μετακαθώπλισε δὲ τοὺσ Λίβυασ εἰσ τὸν Ῥωμαϊκὸν τρόπον ἐκλεκτοῖσ ὅπλοισ, ὡσ ἂν γεγονὼσ κύριοσ τοσούτων σκύλων. ἐξαπέστειλε δὲ κατὰ θάλατταν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ τοὺσ διασαφήσοντασ εἰσ τὴν Καρχηδόνα περὶ τῶν γεγονότων·

τότε γὰρ πρῶτον ἥψατο θαλάττησ, ἀφ’ οὗ τὴν εἰσβολὴν ἐποιήσατο τὴν εἰσ Ἰταλίαν. ἐφ’ οἷσ ἀκούσαντεσ μεγαλείωσ ἐχάρησαν οἱ Καρχηδόνιοι καὶ πολλὴν ἐποιοῦντο σπουδὴν καὶ πρόνοιαν ὑπὲρ τοῦ κατὰ πάντα τρόπον ἐπικουρεῖν καὶ τοῖσ ἐν Ἰταλίᾳ καὶ τοῖσ ἐν Ἰβηρίᾳ πράγμασι.

Ῥωμαῖοι δὲ δικτάτορα μὲν κατέστησαν Κόιντον Φάβιον, ἄνδρα καὶ φρονήσει διαφέροντα καὶ πεφυκότα καλῶσ.

ἔτι γοῦν ἐπεκαλοῦντο καὶ καθ’ ἡμᾶσ οἱ ταύτησ τῆσ οἰκίασ Μάξιμοι, τοῦτο δ’ ἔστι μέγιστοι, διὰ τὰσ ἐκείνου τἀνδρὸσ ἐπιτυχίασ καὶ πράξεισ. ὁ δὲ δικτάτωρ ταύτην ἔχει τὴν διαφορὰν τῶν ὑπάτων·

τούτῳ δ’ εἴκοσι καὶ τέτταρεσ, κἀκεῖνοι μὲν ἐν πολλοῖσ προσδέονται τῆσ συγκλήτου πρὸσ τὸ συντελεῖν τὰσ ἐπιβολάσ, οὗτοσ δ’ ἔστιν αὐτοκράτωρ στρατηγόσ, οὗ κατασταθέντοσ παραχρῆμα διαλύεσθαι συμβαίνει πάσασ τὰσ ἀρχὰσ ἐν τῇ Ῥώμῃ πλὴν τῶν δημάρχων.

οὐ μὴν ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν ἄλλοισ ἀκριβεστέραν ποιησόμεθα τὴν διαστολήν.

ἅμα δὲ τῷ δικτάτορι κατέστησαν ἱππάρχην Μάρκον Μινύκιον. οὗτοσ δὲ τέτακται μὲν ὑπὸ τὸν αὐτοκράτορα, γίνεται δ’ οἱονεὶ διάδοχοσ τῆσ ἀρχῆσ ἐν τοῖσ ἐκείνου περισπασμοῖσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION