Polybius, Histories, book 3, chapter 85

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 85)

τοῦτον ἐπετελέσθη τὸν τρόπον. πρῶτον μὲν διεσάφησεν ὅτι Μαάρβασ οὐκ εἰή κύριοσ ἄνευ τῆσ αὑτοῦ γνώμησ διδοὺσ τὴν ἀσφάλειαν τοῖσ ὑποσπόνδοισ, μετὰ δὲ ταῦτα κατηγορίαν ἐποιήσατο Ῥωμαίων.

ἐπιφθεγξάμενοσ τὸν αὐτὸν ὃν καὶ πρόσθεν λόγον ὅτι πάρεστι πολεμήσων οὐκ Ἰταλιώταισ, ἀλλὰ Ῥωμαίοισ ὑπὲρ τῆσ Ἰταλιωτῶν ἐλευθερίασ.

τὴν δ’ ἑαυτοῦ δύναμιν ἀνελάμβανε καὶ τῶν νεκρῶν τῶν ἐκ τῆσ σφετέρασ δυνάμεωσ τοὺσ ἐπιφανεστάτουσ ἔθαψεν, ὄντασ εἰσ τριάκοντα τὸν ἀριθμόν·

οἱ μὲν γὰρ πάντεσ εἰσ χιλίουσ καὶ πεντακοσίουσ ἔπεσον, ὧν ἦσαν οἱ πλείουσ Κελτοί. ταῦτα δὲ πράξασ διενοεῖτο μετὰ τἀδελφοῦ καὶ τῶν φίλων ποῦ καὶ πῶσ δεῖ ποιεῖσθαι τὴν ὁρμήν, εὐθαρσὴσ ὢν ἤδη περὶ τῶν ὅλων.

Εἰσ δὲ τὴν Ῥώμην προσπεσόντοσ ἤδη τοῦ γεγονότοσ ἀτυχήματοσ, στέλλεσθαι μὲν ἢ ταπεινοῦν τὸ συμβεβηκὸσ οἱ προεστῶτεσ τοῦ πολιτεύματοσ ἠδυνάτουν διὰ τὸ μέγεθοσ τῆσ συμφορᾶσ, λέγειν δὲ τοῖσ πολλοῖσ ἠναγκάζοντο τὰ γεγονότα, συναθροίσαντεσ τὸν δῆμον εἰσ ἐκκλησίαν.

διόπερ ἅμα τῷ τὸν στρατηγὸν εἰπεῖν τοῖσ ὄχλοισ ἀπὸ τῶν ἐμβόλων ὅτι "1Λειπόμεθα μάχῃ μεγάλῃ"2, τηλικαύτην συνέβη γενέσθαι διατροπὴν ὥστε τοῖσ παραγενομένοισ ἐφ’ ἑκατέρων τῶν καιρῶν πολλῷ μεῖζον τότε φανῆναι τὸ γεγονὸσ ἢ παρ’ αὐτὸν τὸν τῆσ μάχησ καιρόν.

καὶ τοῦτ’ εἰκότωσ συνέβη.

πολλῶν γὰρ χρόνων ἄπειροι καὶ τοῦ ῥήματοσ καὶ τοῦ πράγματοσ ὑπάρχοντεσ τῆσ ὁμολογουμένησ ἥττησ οὐ μετρίωσ οὐδὲ κατὰ σχῆμα τὴν περιπέτειαν ἔφερον. οὐ μὴν ἥ γε σύγκλητοσ, ἀλλ’ ἐπὶ τοῦ καθήκοντοσ ἔμενε λογισμοῦ καὶ διενοεῖτο περὶ τοῦ μέλλοντοσ πῶσ καὶ τί πρακτέον ἑκάστοισ εἰή.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION