Polybius, Histories, book 3, chapter 81

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 81)

ἐμφρόνωσ ἐλογίζετο ταῦτα καὶ πραγματικῶσ· οὐ γὰρ εἰκὸσ ἄλλωσ εἰπεῖν, ὡσ εἴ τισ οἰέται κυριώτερόν τι μέροσ εἶναι στρατηγίασ τοῦ γνῶναι τὴν προαίρεσιν καὶ φύσιν τοῦ τῶν ἐναντίων ἡγεμόνοσ, ἀγνοεῖ καὶ τετύφωται. ἔνιοι δὲ διὰ τὰσ τῶν ἀφροδισίων ὁρμὰσ καὶ τὴν ἐν τούτοισ ἔκπληξιν οὐ μόνον πόλεισ καὶ βίουσ ἀναστάτουσ πεποιήκασιν, ἀλλὰ καὶ τὸ ζῆν αὑτῶν ἀφῄρηνται μετ’ αἰσχύνησ.

καὶ μὴν δειλία καὶ βλακεία κατ’ ἰδίαν μὲν αὐτοῖσ ὄνειδοσ ἐπιφέρει τοῖσ ἔχουσι, περὶ δὲ τὸν τῶν ὅλων ἡγεμόνα γενομένη κοινόν ἐστι καὶ μέγιστον συμπτωμάτων.

οὐ γὰρ μόνον ἀπράκτουσ ποιεῖ τοὺσ ὑποταττομένουσ, πολλάκισ δὲ καὶ κινδύνουσ ἐπιφέρει τοὺσ μεγίστουσ τοῖσ πεπιστευκόσι.

προπέτειά γε μὴν καὶ θρασύτησ καὶ θυμὸσ ἄλογοσ, ἔτι δὲ κενοδοξία καὶ τῦφοσ εὐχείρωτα μὲν τοῖσ ἐχθροῖσ, ἐπισφαλέστατα δὲ τοῖσ φίλοισ.

πρὸσ γὰρ πᾶσαν ἐπιβουλήν, ἐνέδραν, ἀπάτην ἕτοιμοσ ὅ γε τοιοῦτοσ. διόπερ εἴ τισ δύναιτο συννοεῖν τὰ περὶ τοὺσ πέλασ ἁμαρτήματα καὶ τῇδέ που προσιέναι τοῖσ ὑπεναντίοισ, ᾗ μάλιστα καὶ δι’ ὧν εὐχείρωτοσ ἔσθ’ ὁ προεστὼσ τῶν πολεμίων, τάχιστ’ ἂν τῶν ὅλων κατακρατοίη.

τὸ ὅλον αὐτανδρὶ σκάφοσ ὑποχείριον γίνεται τοῖσ ἐχθροῖσ, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐὰν τὸν προεστῶτα [πόλεμον] δυνάμεωσ χειρώσηταί τισ κατὰ τὰσ ἐπιβολὰσ καὶ συλλογισμούσ, αὐτανδρὶ γίνεται πολλάκισ κρατεῖν τῶν ἀντιταττομένων.

ἃ δὴ καὶ τότε προϊδόμενοσ καὶ συλλογισάμενοσ Ἀννίβασ περὶ τοῦ τῶν ἐναντίων ἡγεμόνοσ οὐ διεσφάλη τῆσ ἐπιβολῆσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION