Polybius, Histories, book 3, chapter 66

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 66)

Πόπλιοσ μὲν οὖν ἀναζεύξασ προσῆγε διὰ τῶν πεδίων ἐπὶ τὴν τοῦ Πάδου γέφυραν, σπεύδων φθάσαι διαβιβάσασ τὰ στρατόπεδα. θεωρῶν γὰρ τοὺσ μὲν τόπουσ ἐπιπέδουσ ὄντασ, τοὺσ δ’ ὑπεναντίουσ ἱπποκρατοῦντασ, αὑτὸν δὲ βαρυνόμενον ὑπὸ τοῦ τραύματοσ, εἰσ ἀσφαλὲσ ἔκρινε δεῖν ἀποκαταστῆσαι τὰσ δυνάμεισ.

Ἀννίβασ δὲ μέχρι μέν τινοσ ὑπέλαβε τοῖσ πεζικοῖσ στρατοπέδοισ αὐτοὺσ διακινδυνεύειν·

καταλαβὼν δὲ τὰσ μὲν πλείστασ τῶν σανίδων ἀνεσπασμένασ, τοὺσ δὲ φυλάττοντασ τὴν γέφυραν ἔτι περὶ τὸν ποταμὸν ὑπολειπομένουσ, τούτων μὲν ἐγκρατὴσ ἐγένετο, σχεδὸν ἑξακοσίων ὄντων τὸν ἀριθμόν·

τοὺσ δὲ λοιποὺσ ἀκούων ἤδη πολὺ προειληφέναι, μεταβαλόμενοσ αὖθισ εἰσ τἀναντία παρὰ τὸν ποταμὸν ἐποιεῖτο τὴν πορείαν, σπεύδων ἐπὶ τόπον εὐγεφύρωτον ἀφικέσθαι τοῦ Πάδου.

καταλύσασ δὲ δευτεραῖοσ καὶ γεφυρώσασ τοῖσ ποταμίοισ πλοίοισ τὴν διάβασιν Ἀσδρούβᾳ μὲν ἐπέταξεν διακομίζειν τὸ πλῆθοσ, αὐτὸσ δὲ διαβὰσ εὐθέωσ ἐχρημάτιζε τοῖσ παραγεγονόσι πρεσβευταῖσ ἀπὸ τῶν σύνεγγυσ τόπων.

ἅμα γὰρ τῷ γενέσθαι τὸ προτέρημα πάντεσ ἔσπευδον οἱ παρακείμενοι Κελτοὶ κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆσ πρόθεσιν καὶ φίλοι γίνεσθαι καὶ χορηγεῖν καὶ συστρατεύειν τοῖσ Καρχηδονίοισ.

ἀποδεξάμενοσ δὲ τοὺσ παρόντασ φιλανθρώπωσ καὶ κομισάμενοσ τὰσ δυνάμεισ ἐκ τοῦ πέραν προῆγεν παρὰ τὸν ποταμόν, τὴν ἐναντίαν ποιούμενοσ τῇ πρόσθεν παρόδῳ·

κατὰ ῥοῦν γὰρ ἐποιεῖτο τὴν πορείαν, σπεύδων συνάψαι τοῖσ ὑπεναντίοισ. ὁ δὲ Πόπλιοσ περαιωθεὶσ τὸν Πάδον καὶ στρατοπεδεύσασ περὶ πόλιν Πλακεντίαν, ἥτισ ἦν ἀποικία Ῥωμαίων, ἅμα μὲν αὑτὸν ἐθεράπευε καὶ τοὺσ ἄλλουσ τραυματίασ, ἅμα δὲ τὰσ δυνάμεισ εἰσ ἀσφαλὲσ ἀπηρεῖσθαι νομίζων ἦγε τὴν ἡσυχίαν.

Ἀννίβασ δὲ παραγενόμενοσ δευτεραῖοσ ἀπὸ τῆσ διαβάσεωσ ἐγγὺσ τῶν πολεμίων τῇ τρίτῃ παρέταξε τὴν δύναμιν ἐν συνόψει τοῖσ ὑπεναντίοισ.

οὐδενὸσ δὲ σφίσιν ἀντεξάγοντοσ, κατεστρατοπέδευσε, λαβὼν περὶ πεντήκοντα στάδια τὸ μεταξὺ διάστημα τῶν στρατοπέδων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION