Polybius, Histories, book 3, chapter 46

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 46)

ἡ διακομιδὴ τῶν θηρίων τοιαύτη τισ. πήξαντεσ σχεδίασ καὶ πλείουσ ἀραρότωσ, τούτων δύο πρὸσ ἀλλήλασ ζεύξαντεσ βιαίωσ ἤρεισαν ἀμφοτέρασ εἰσ τὴν γῆν κατὰ τὴν ἔμβασιν τοῦ ποταμοῦ, πλάτοσ ἐχούσασ τὸ συναμφότερον ὡσ πεντήκοντα πόδασ. ταύταισ δὲ συζευγνύντεσ ἄλλασ ἐκ τῶν ἐκτὸσ προσήρμοζον, προτείνοντεσ τὴν κατασκευὴν τοῦ ζεύγματοσ εἰσ τὸν πόρον.

τὴν δ’ ἀπὸ τοῦ ῥεύματοσ πλευρὰν ἠσφαλίζοντο τοῖσ ἐκ τῆσ γῆσ ἐπιγύοισ, εἰσ τὰ περὶ τὸ χεῖλοσ πεφυκότα τῶν δένδρων ἐνάπτοντεσ, πρὸσ τὸ συμμένειν καὶ μὴ παρωθεῖσθαι τὸ ὅλον ἔργον κατὰ τοῦ ποταμοῦ.

ποιήσαντεσ δὲ πρὸσ δύο πλέθρα τῷ μήκει τὸ πᾶν ζεῦγμα τῆσ προβολῆσ, μετὰ ταῦτα δύο πεπηγυίασ σχεδίασ διαφερόντωσ [τὰσ μεγίστασ] προσέβαλον ταῖσ ἐσχάταισ, πρὸσ αὑτὰσ μὲν βιαίωσ δεδεμένασ, πρὸσ δὲ τὰσ ἄλλασ οὕτωσ ὥστ’ εὐδιακόπουσ αὐτῶν εἶναι τοὺσ δεσμούσ.

οἷσ ἔμελλον οἱ λέμβοι ῥυμουλκοῦντεσ οὐκ ἐάσειν φέρεσθαι κατὰ ποταμοῦ, βίᾳ δὲ πρὸσ τὸν ῥοῦν κατέχοντεσ παρακομιεῖν καὶ περαιώσειν ἐπὶ τούτων τὰ θηρία.

μετὰ δὲ ταῦτα χοῦν ἔφερον ἐπὶ πάσασ πολύν, ἑώσ ἐπιβάλλοντεσ ἐξωμοίωσαν, ὁμαλὴν καὶ σύγχρουν ποιοῦντεσ τῇ διὰ τῆσ χέρσου φερούσῃ πρὸσ τὴν διάβασιν ὁδῷ.

τῶν δὲ θηρίων εἰθισμένων τοῖσ Ἰνδοῖσ μέχρι μὲν πρὸσ τὸ ὑγρὸν ἀεὶ πειθαρχεῖν, εἰσ δὲ τὸ ὕδωρ ἐμβαίνειν οὐδαμῶσ ἔτι τολμώντων, ἦγον διὰ τοῦ χώματοσ δύο προθέμενοι θηλείασ, πειθαρχούντων αὐταῖσ τῶν θηρίων.

ἐπεὶ δ’ ἐπὶ τὰσ τελευταίασ ἐπέστησαν σχεδίασ, διακόψαντεσ τοὺσ δεσμούσ, οἷσ προσήρτηντο πρὸσ τὰσ ἄλλασ, καὶ τοῖσ λέμβοισ ἐπισπασάμενοι τὰ ῥύματα ταχέωσ ἀπέσπασαν ἀπὸ τοῦ χώματοσ τά τε θηρία καὶ τὰσ ὑπ’ αὐτοῖσ σχεδίασ.

οὗ γενομένου διαταραχθέντα τὰ ζῷα κατὰ μὲν τὰσ ἀρχὰσ ἐστρέφετο καὶ κατὰ πάντα τόπον ὡρ́μα·

περιεχόμενα δὲ πανταχόθεν ὑπὸ τοῦ ῥεύματοσ ἀπεδειλία καὶ μένειν ἠναγκάζετο κατὰ χώραν. καὶ τοιούτῳ δὴ τρόπῳ προσαρμοζομένων ἀεὶ σχεδιῶν δυεῖν, τὰ πλεῖστα τῶν θηρίων ἐπὶ τούτων διεκομίσθη, τινὰ δὲ κατὰ μέσον τὸν πόρον ἀπέρριψεν εἰσ τὸν ποταμὸν αὑτὰ διὰ τὸν φόβον·

ὧν τοὺσ μὲν Ἰνδοὺσ ἀπολέσθαι συνέβη πάντασ, τοὺσ δ’ ἐλέφαντασ διασωθῆναι.

διὰ γὰρ τὴν δύναμιν καὶ τὸ μέγεθοσ τῶν προβοσκίδων ἐξαίροντεσ ταύτασ ὑπὲρ τὸ ὑγρὸν καὶ διαπνέοντεσ, ἅμα δ’ ἐκφυσῶντεσ πᾶν τὸ παρεμπῖπτον ἀντέσχον, τὸ πολὺ καθ’ ὕδατοσ ὀρθοὶ ποιούμενοι τὴν πορείαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION