Polybius, Histories, book 3, chapter 44

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 44)

τῇ δ’ ἐπαύριον ἀκούων τὸν τῶν Ῥωμαίων στόλον περὶ τὰ στόματα τοῦ ποταμοῦ καθωρμίσθαι, προχειρισάμενοσ πεντακοσίουσ τῶν Νομαδικῶν ἱππέων ἐξαπέστειλε κατασκεψομένουσ ποῦ καὶ πόσοι τυγχάνουσιν ὄντεσ καὶ τί πράττουσιν οἱ πολέμιοι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ πρὸσ τὴν τῶν ἐλεφάντων διάβασιν προεχειρίσατο τοὺσ ἐπιτηδείουσ.

αὐτὸσ δὲ συναγαγὼν τὰσ δυνάμεισ εἰσήγαγε τοὺσ βασιλίσκουσ τοὺσ περὶ Μάγιλον ‐ οὗτοι γὰρ ἧκον πρὸσ αὐτὸν ἐκ τῶν περὶ τὸν Πάδον πεδίων ‐ καὶ δι’ ἑρμηνέωσ τὰ δεδογμένα παρ’ αὐτῶν διεσάφει τοῖσ ὄχλοισ.

πρὸσ δὲ τούτοισ ἡ τῆσ χώρασ γενναιότησ, εἰσ ἣν ἀφίξονται, καὶ τὸ μέγεθοσ, ἔτι δὲ τῶν ἀνδρῶν ἡ προθυμία, μεθ’ ὧν μέλλουσι ποιεῖσθαι τοὺσ ἀγῶνασ πρὸσ τὰσ τῶν Ῥωμαίων δυνάμεισ.

οἱ μὲν οὖν Κελτοὶ τοιαῦτα διαλεχθέντεσ ἀνεχώρησαν.

μετὰ δὲ τούτουσ εἰσελθὼν αὐτὸσ πρῶτον μὲν τῶν προγεγενημένων πράξεων ἀνέμνησε τοὺσ ὄχλουσ·

ἐν αἷσ ἔφη πολλοῖσ αὐτοὺσ καὶ παραβόλοισ ἔργοισ καὶ κινδύνοισ ἐπικεχειρηκότασ ἐν οὐδενὶ διεσφάλθαι, κατακολουθήσαντασ τῇ ’κείνου γνώμῃ καὶ συμβουλίᾳ. τούτοισ δ’ ἑξῆσ εὐθαρσεῖσ εἶναι παρεκάλει, θεωροῦντασ διότι τὸ μέγιστον ἤνυσται τῶν ἔργων, ἐπειδὴ τῆσ τε τοῦ ποταμοῦ διαβάσεωσ κεκρατήκασι τῆσ τε τῶν συμμάχων εὐνοίασ καὶ προθυμίασ αὐτόπται γεγόνασι.

διόπερ ᾤετο δεῖν περὶ μὲν τῶν κατὰ μέροσ ῥᾳθυμεῖν, ὡσ αὐτῷ μελόντων, πειθαρχοῦντασ δὲ τοῖσ παραγγέλμασιν ἄνδρασ ἀγαθοὺσ γίνεσθαι καὶ τῶν προγεγονότων ἔργων ἀξίουσ.

τοῦ δὲ πλήθουσ ἐπισημαινομένου καὶ μεγάλην ὁρμὴν καὶ προθυμίαν ἐμφαίνοντοσ, ἐπαινέσασ αὐτοὺσ καὶ τοῖσ θεοῖσ ὑπὲρ ἁπάντων εὐξάμενοσ διαφῆκε, παραγγείλασ θεραπεύειν σφᾶσ καὶ παρασκευάζεσθαι μετὰ σπουδῆσ, ὡσ εἰσ τὴν αὔριον ἀναζυγῆσ ἐσομένησ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION