Polybius, Histories, book 3, chapter 32

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 32)

Ηἷ καὶ τοὺσ ὑπολαμβάνοντασ δύσκτητον εἶναι καὶ δυσανάγνωστον τὴν ἡμετέραν πραγματείαν διὰ τὸ πλῆθοσ καὶ τὸ μέγεθοσ τῶν βύβλων ἀγνοεῖν νομιστέον. ταῖσ δὲ κατὰ τὴν ἄλλην οἰκουμένην ἀπὸ τῆσ Κλεομένουσ τοῦ Σπαρτιάτου φυγῆσ κατὰ τὸ συνεχὲσ μέχρι τῆσ Ἀχαιῶν καὶ Ῥωμαίων περὶ τὸν Ἰσθμὸν παρατάξεωσ, ἢ τὰσ τῶν κατὰ μέροσ γραφόντων συντάξεισ ἀναγινώσκειν ἢ κτᾶσθαι;

εἶτα διὰ τὸ τὰσ καταλλήλουσ τῶν πράξεων παραλείπειν, ὧν ἐκ παραθέσεωσ συνθεωρουμένων καὶ συγκρινομένων ἀλλοιοτέρασ ἕκαστα τυγχάνει δοκιμασίασ τῆσ κατὰ μέροσ διαλήψεωσ, τῶν δὲ κυριωτάτων μηδὲ ψαύειν αὐτοὺσ δύνασθαι τὸ παράπαν.

ἀκμὴν γάρ φαμεν ἀναγκαιότατα μέρη τῆσ ἱστορίασ εἶναι τά τ’ ἐπιγινόμενα τοῖσ ἔργοισ καὶ τὰ παρεπόμενα καὶ μάλιστα τὰ περὶ τὰσ αἰτίασ.

θεωροῦμεν δὲ τὸν μὲν Ἀντιοχικὸν πόλεμον ἐκ τοῦ Φιλιππικοῦ τὰσ ἀφορμὰσ εἰληφότα, τὸν δὲ Φιλιππικὸν ἐκ τοῦ κατ’ Ἀννίβαν, τὸν δ’ Ἀννιβιακὸν ἐκ τοῦ περὶ Σικελίαν, τὰ δὲ μεταξὺ τούτων πολλὰσ καὶ ποικίλασ ἐσχηκότα διαθέσεισ, πάσασ δὲ συννευούσασ πρὸσ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν.

εἰ μὴ καὶ τὰσ παρατάξεισ τισ ἀναγινώσκων αὐτὰσ ἐξ ὧν ἐκεῖνοι γράφουσιν ὑπολαμβάνει σαφῶσ ἐπεγνωκέναι καὶ τὴν τοῦ πολέμου τοῦ σύμπαντοσ οἰκονομίαν καὶ διάθεσιν.

ἀλλ’ οὐκ ἔστι τούτων οὐδέν, ἀλλ’ ὅσῳ διαφέρει τὸ μαθεῖν τοῦ μόνον ἀκοῦσαι, τοσούτῳ καὶ τὴν ἡμετέραν ἱστορίαν ὑπολαμβάνω διαφέρειν τῶν ἐπὶ μέρουσ συντάξεων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION