Polybius, Histories, book 3, chapter 17

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 17)

τοστῆσ καὶ τετταρακοστῆσ ὀλυμπιάδοσ. Ἀννίβασ δὲ μετὰ τῆσ δυνάμεωσ ἀναζεύξασ ἐκ τῆσ Καινῆσ πόλεωσ προῆγε, ποιούμενοσ τὴν πορείαν ἐπὶ τὴν Ζάκανθαν. ἡ δὲ πόλισ αὕτη κεῖται μὲν ἐπὶ τῷ πρὸσ θάλατταν καθήκοντι πρόποδι τῆσ ὀρεινῆσ τῆσ συναπτούσησ τὰ πέρατα τῆσ Ἰβηρίασ καὶ Κελτιβηρίασ, ἀπέχει δὲ τῆσ θαλάττησ ὡσ ἑπτὰ στάδια.

νέμονται δὲ χώραν οἱ κατοικοῦντεσ αὐτὴν πάμφορον καὶ διαφέρουσαν ἀρετῇ πάσησ τῆσ Ἰβηρίασ.

ᾗ τότε παραστρατοπεδεύσασ Ἀννίβασ ἐνεργὸσ ἐγίνετο περὶ τὴν πολιορκίαν, πολλὰ προορώμενοσ εὔχρηστα πρὸσ τὸ μέλλον ἐκ τοῦ κατὰ κράτοσ ἑλεῖν αὐτήν.

πρῶτον μὲν γὰρ ὑπέλαβε παρελέσθαι Ῥωμαίων τὴν ἐλπίδα τοῦ συστήσασθαι τὸν πόλεμον ἐν Ἰβηρίᾳ·

τὸ δὲ μέγιστον, οὐδὲν ἀπολιπὼν ὄπισθεν πολέμιον ἀσφαλῶσ ποιήσεσθαι τὴν εἰσ τοὔμπροσθεν πορείαν.

χωρίσ τε τούτων εὐπορήσειν μὲν χορηγιῶν αὐτὸσ ὑπελάμβανεν πρὸσ τὰσ ἐπιβολάσ, προθυμίαν δ’ ἐνεργάσεσθαι ταῖσ δυνάμεσιν ἐκ τῆσ ἐσομένησ ἑκάστοισ ὠφελείασ, προκαλέσεσθαι δὲ τὴν εὔνοιαν τῶν ἐν οἴκῳ Καρχηδονίων διὰ τῶν ἀποσταλησομένων αὐτοῖσ λαφύρων.

τοιούτοισ δὲ χρώμενοσ διαλογισμοῖσ ἐνεργῶσ προσέκειτο τῇ πολιορκίᾳ, τοτὲ μὲν ὑπόδειγμα τῷ πλήθει ποιῶν αὑτὸν καὶ γινόμενοσ αὐτουργὸσ τῆσ ἐν τοῖσ ἔργοισ ταλαιπωρίασ, ἔστι δ’ ὅτε παρακαλῶν τὰ πλήθη καὶ παραβόλωσ διδοὺσ αὑτὸν εἰσ τοὺσ κινδύνουσ.

πᾶσαν δὲ κακοπάθειαν καὶ μέριμναν ὑπομείνασ τέλοσ ἐν ὀκτὼ μησὶ κατὰ κράτοσ εἷλε τὴν πόλιν.

κύριοσ δὲ γενόμενοσ χρημάτων πολλῶν καὶ σωμάτων καὶ κατασκευῆσ τὰ μὲν χρήματ’ εἰσ τὰσ ἰδίασ ἐπιβολὰσ παρέθετο κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆσ πρόθεσιν, τὰ δὲ σώματα διένειμε κατὰ τὴν ἀξίαν ἑκάστοισ τῶν συστρατευομένων, τὴν δὲ κατασκευὴν παραχρῆμα πᾶσαν ἐξέπεμψε τοῖσ Καρχηδονίοισ.

ταῦτα δὲ πράξασ οὐ διεψεύσθη τοῖσ λογισμοῖσ οὐδ’ ἀπέτυχε τῆσ ἐξ ἀρχῆσ προθέσεωσ, ἀλλὰ τούσ τε στρατιώτασ προθυμοτέρουσ ἐποίησε πρὸσ τὸ κινδυνεύειν, τούσ τε Καρχηδονίουσ ἑτοίμουσ παρεσκεύασε πρὸσ τὸ παραγγελλόμενον, αὐτόσ τε πολλὰ τῶν χρησίμων μετὰ ταῦτα κατειργάσατο διὰ τῆσ τῶν χορηγιῶν παραθέσεωσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION